Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Với bộ 4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2023 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Chân trời sáng tạo và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 1 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 Toán 1.

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 Chân trời sáng tạo bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Xem miễn phí

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 90                        B. 100

C. 50                        D. 80

Quảng cáo

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99                        B. 10

C. 11                        D. 98

Câu 3. Hôm nay là thứ hai ngày 15. Vậy thứ sáu tuần này là:

A. ngày 16               B. ngày 19

C. ngày 18               D. ngày 17

Câu 4. Bàn chân của Nam dài 13 cm, bàn chân của An dài 12 cm, bàn chân của Minh dài 14 cm, bàn chân của Phong dài 11 cm. Bạn sẽ đi vừa đôi giày dưới đây là:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. Nam                    B. An

C. Minh                    D. Phong

Quảng cáo

Câu 5. Bút chì của An lẫn với bút chì của Mai. Các chiếc bút chì cùng có màu vàng nhưng độ dài khác nhau. Hộp bút chì của An dài 10 cm. Theo em, chiếc bút chì nào là của An?

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Câu 6. Trong hộp có 10 cái bánh. Trên đĩa có 5 cái bánh. Hỏi trong hộp và trên đĩa có tất cả bao nhiêu cái bánh?

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Chọn phép tính đúng để tìm số bánh.

A. 5 + 10 = 15

B. 10 – 5 = 5

C. 15 – 5 = 10

Quảng cáo

Phần I. Tự luận

Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất Băng vải màu đỏ dài hơn băng vải màu xanh

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất Băng vải màu vàng ngắn hơn băng vải màu đỏ

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất Băng vải màu xanh ngắn hơn băng vải màu vàng nhưng dài hơn băng vải màu đỏ

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất Băng vải màu vàng dài nhất

Câu 8. Nối cách đọc với số đúng

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Câu 9. a) Viết các số: 72; 85; 49; 91 vào ô trống theo thứ tự từ bé đến lớn

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

b) Viết các số: 68; 32; 57; 80 vào ô trống theo thứ tự từ lớn đến bé

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

c) Đặt tính rồi tính:

55 + 22

.......................

.......................

.......................

66 – 13

.......................

.......................

.......................

Câu 10. Ở nhà có 6 quả trứng. Mẹ mua thêm 1 chục quả trứng nữa. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bài giải

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

C

D

B

D

D

A

Câu 1.

Đáp án đúng là: C

Các số trên được viết theo thứ tự tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước 10 đơn vị. Ta chỉ cần đếm thêm 10 để điền số thích hợp vào ô trống.

Ta đếm như sau: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.

Vậy số thích hợp để điền vào ô trống là số 50.

Câu 2.

Đáp án đúng là: D

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98.

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

Thứ Hai ngày 15;

Thứ Ba ngày 16;

Thứ Tư ngày 17;

Thứ Năm ngày 18;

Thứ Sáu ngày 19.

Vậy thứ Sáu tuần này là ngày 19.

Câu 4.

Đáp án đúng là: D

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Chiều dài của đôi giày là:

12 – 1 = 11 (cm).

Vì bàn chân của Phong dài 11 cm nên bạn đi vừa đôi giày trên là: Phong.

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Tiến hành đo độ dài của từng chiếc bút chì, ta thấy các bút chì ở các đáp án A, B, C đều dài hơn 10 cm nên bút chì của An là bút chì ở đáp án D.

Câu 6.

Đáp án đúng là: A

Phép tính tìm tất cả số bánh là: 5 + 10 = 15

Phần II. Tự luận

Câu 7.

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Câu 8.

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Câu 9. a) Viết các số: 72; 85; 49; 91 vào ô trống theo thứ tự từ bé đến lớn

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

b) Viết các số: 68; 32; 57; 80 vào ô trống theo thứ tự từ lớn đến bé

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

c) Đặt tính rồi tính:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Câu 10. Ở nhà có 6 quả trứng. Mẹ mua thêm 1 chục quả trứng nữa. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bài giải

1 chục quả trứng = 10 quả trứng

Mẹ mua tất cả số quả trứng là:

6 + 10 = 16 (quả trứng)

Đáp số: 16 quả trứng

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 5 chục và 2 đơn vị được viết là:

A. 20

B. 50

C. 25

D. 52

Câu 2: Các số 73, 19, 42, 67 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 73, 19, 42, 67

B. 19, 42, 67, 73

C. 73, 67, 42, 19

D. 19, 67, 42, 73

Câu 3: Số liền trước của số 63 là số:

A. 62

B. 61

C. 60

D. 59

Câu 4: Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

 Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất


A. Thứ bảy, ngày 12

B. Thứ hai, ngày 15

C. Thứ bảy, ngày 16

D. Thứ bảy, ngày 15

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 5 hình

B. 6 hình

C. 3 hình

D. 4 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 5 giờ

B. 7 giờ

C. 6 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận 

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 13

57 – 43

b) Tính nhẩm:

10 + 10 – 10 =

80 – 40 – 20 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

37 …. 53

45 …. 22

70 – 20 … 50

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất


b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bút chì có độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Lớp 1A có 22 bạn học sinh nam và 20 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?

                                          Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: Trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số liền sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ hai, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ hai, ngày 15

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tròn?

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bút dạ có độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa có 10 quả táo. Bạn Hà có 15 quả táo. Hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 2 chục và 5 đơn vị được viết là:

A. 25

B. 52

C. 2

D. 5

Câu 2: Trong các số 15, 63, 54, 22 số bé nhất là:

A. 63

B. 54

C. 22

D. 15

Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số là số:

A. 99

B. 98

C. 97

D. 96

Câu 4: Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

A. Thứ hai, ngày 24        B. Thứ bảy, ngày 24

C. Thứ bảy, ngày 15       D. Thứ ba, ngày 26

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 9 hình

B. 8 hình

C. 7 hình

D. 6 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 2 giờ

B. 3 giờ

C. 4 giờ

D. 5 giờ

II. Phần tự luận 

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

44 + 11

55 – 24

b) Tính nhẩm:

90 – 80 + 10 =

20 + 30 – 40 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

44 … 25

33 … 33

67 – 28 … 40

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình lập phương

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

b) Khoanh vào vật bé hơn trong các hình dưới đây:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Lan có 11 viên kẹo. Bạn Hùng có 14 viên kẹo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

                                                        Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số 83 được đọc là:

A. Tám ba

B. Tám mươi ba

C. Tám và ba

D. Tám mươi ba đơn vị

Câu 2: Sắp xếp các số 74, 27, 84, 11 theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 84, 74, 27, 11

B. 11, 27, 74, 84

C. 11, 27, 84, 74

D. 27, 11, 74, 84

Câu 3: Số liền sau của số 63 là số:

A. 68

B. 66

C. 64

D. 62

Câu 4: Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình lập phương?

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 10 hình

B. 9 hình

C. 8 hình

D. 7 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

A. 8 giờ

B. 9 giờ

C. 10 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

23 + 15

78 – 25

b) Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 =

10 – 2 – 5 – 3 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

46 … 47

34 … 24

20 + 10 … 60 – 30

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 33 gồm … chục và ….đơn vị.

+ Số ….gồm 7 chục và 2 đơn vị.

+ Số 65 là số liền sau của số ….

+ Số …là số liền trước của số 21.

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

…..hình tròn

Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Mẹ có 48 quả táo. Mẹ cho Lan 15 quả táo. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo?

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.