10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Với bộ 10 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2024 có ma trận, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27

Quảng cáo

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được kết quả cuối cùng của phép đếm là số chỉ số lượng các phấn tử của tập hợp (không qua 10 phần tử); thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 10;

Số câu

1

2

1

2

1

2

3

6

Câu số

Câu 1

Câu 5,6

Câu 2

Câu 7, 8

Câu 3

Câu 9, 10Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

6,0

HÌNH HỌC:- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

Số câu1
1


Câu sốCâu 4


Số điểm1,0
1,0


Tổng

Số câu

1

2

2

2

1

2

4

6

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

4,0

6,0

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

 10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Bài 2: Tính:

4 + 2 = …             6 – 5 = …             2 + 7 = …             10 – 0 = …

6 + 1 = …             9 – 5 = …             2 + 5 = …             4 + 4 = …

Bài 3: Cho hình vẽ: 

10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

… hình chữ nhật

… hình tròn

… hình vuông

Quảng cáo

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 … 3 = 5                      7 … 4 = 3                      2 … 2 = 4

1 … 7 = 8                      9 … 2 = 7                      5 … 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

 10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….            3 + 5 = ….            1 + 7 = ….            9 – 1 = …..

2 + 3 = ….            6 – 1 = ….            9 – 4 = ….                     7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + … = 7                      … + 2 = 4                      9 - … = 6

1 + … = 5                      6 - … = 3                       1 + … = 1

Quảng cáo

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận 

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Số?

                         10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:

 a)                                                                             b)

10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) … + 4 = 7

A. 3                               B. 0                                C. 7                                D. 2

b) 8 … 9 

A. >                                B. <                               C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận         

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 0 – 1 = … 

A. 4                                         B. 5                                     C. 6

Bài 6: 

 10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Hình trên có … khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình thích hợp:

  A. hình vuông


10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

B. hình chữ nhật


10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

C. hình tam giác


10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

II. TỰ LUẬN

Bài 8: Tính:

           9 + 0 =               8 – 2 =            7 + 3 =                   10 – 0 =

Bài 9: Tính:

         9 – 1 – 3 = .............                               3 + 4 + 2 = .............

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ: 

 10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 7 

6 …. 2 

4 …. 4 

1 + 2 …. 4 – 2 

3 + 5 …. 9 – 4 

3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2: Tính:

2 + 5 = …. 

3 + 4 = …. 

1 + 1 = ….

6 + 2 = ….

9 – 3 = ….

8 – 5 = ….

7 – 1 = …. 

6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

 10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 … 1 = 2

5 … 3 = 2 

1 … 7 = 8

5 … 4 = 1

5 … 4 = 9

6 … 2 = 4

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, có … hình tròn và … hình tam giác.

 10 Đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 có ma trận

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán lớp 1 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 1 Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên