Bộ Đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 12 có đáp án


Tuyển tập đề kiểm tra, đề thi lớp 12 môn Toán, Ngữ văn, Vật Lí, Hóa học, Địa Lí, Lịch Sử có đáp án, cực sát đề thi chính thức gồm đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi, bài kiểm tra các môn học lớp 12.

Mục lục Đề thi Toán 12

A/ Đề thi Toán lớp 12 theo PPCT

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 12 năm 2021 - 2022 (60 đề)

Top 4 Đề thi Toán 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán 12 Giữa kì 2 năm 2021 có đáp án

B/ Đề thi Toán lớp 12 theo chương

Top 36 Đề thi Toán 12 Học kì 1 có đáp án

Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án

Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án

Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án

Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án

Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án

Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án

Top 24 Đề thi Toán 12 Học kì 2 có đáp án

Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án

Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án

Top 9 Đề thi Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án


Bộ Đề thi Ngữ văn lớp 12

Top 4 Đề thi Ngữ văn lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi Tiếng Anh 12

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi Tiếng Anh 12 mới

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 mới Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 mới Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi Vật Lí 12

Top 4 Đề thi Vật Lí 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi Hóa 12

Top 20 Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa 12 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề kiểm tra Hóa học 12 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Hóa học 12 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề thi Học kì 1 Hóa học 12 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 20 Đề thi Học kì 2 Hóa 12 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm + Tự luận

Top 9 Đề kiểm tra Hóa học 12 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm + Tự luận

Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm + Tự luận

Top 9 Đề thi Hóa học 12 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm + Tự luận

Top 9 Đề kiểm tra Hóa học 12 Học kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm + Tự luận


Mục lục Đề thi Lịch Sử lớp 12

Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Lịch Sử 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 16 Đề kiểm tra Lịch Sử 12 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử 12 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Lịch Sử 12 Học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án


Mục lục Đề thi Địa Lí 12

Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí 12 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Địa Lí 12 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Địa Lí 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí 12 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi GDCD 12

Top 12 Đề kiểm tra, đề thi GDCD 12 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra, đề thi GDCD 12 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi Công nghệ 12

Top 12 Đề kiểm tra, đề thi Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra, đề thi Công nghệ 12 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi Tin học 12

Top 12 Đề kiểm tra Tin học 12 Học kì 1 có đáp án, cực hay

Top 16 Đề kiểm tra Tin học 12 Học kì 2 có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học 12 Học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa