Giáo án Địa 12 năm 2024 (sách mới) | Giáo án điện tử, bài giảng powerpoint (PPT) Địa Lí 12

Trọn bộ Giáo án Địa 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ giáo án word & bài giảng powerpoint (PPT) theo mẫu giáo án Địa Lí 12 chuẩn giúp Giáo viên soạn giáo án Địa 12 dễ dàng.

Giáo án Địa Lí 12 năm 2024 (sách mới)

Xem thử Giáo án Địa 12 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Địa 12 KNTT Xem thử Giáo án Địa 12 CTST Xem thử Giáo án điện tử Địa 12 CTST Xem thử Giáo án Địa 12 CD Xem thử Giáo án điện tử Địa 12 CD

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Địa Lí 12 cả năm mỗi bộ sách chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Giáo án Địa Lí 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Kết nối tri thức

Giáo án Địa Lí 12 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Địa lí tự nhiên

Chương 2: Địa lí dân cư

Chương 3: Địa lí các ngành kinh tế

Chương 4: Địa lí các vùng kinh tế

Chương 5: Tìm hiểu địa lí địa phương

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Chương 1: Địa lí tự nhiên

Giáo án điện tử Chương 2: Địa lí dân cư

Giáo án điện tử Chương 3: Địa lí các ngành kinh tế

Giáo án điện tử Chương 4: Địa lí các vùng kinh tế

Giáo án điện tử Chương 5: Tìm hiểu địa lí địa phương

Giáo án Địa Lí 12 Cánh diều

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Cánh diều

Xem thử Giáo án Địa 12 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Địa 12 KNTT Xem thử Giáo án Địa 12 CTST Xem thử Giáo án điện tử Địa 12 CTST Xem thử Giáo án Địa 12 CD Xem thử Giáo án điện tử Địa 12 CD
Lưu trữ: Giáo án Địa Lí 12 (sách cũ)

Giáo án lớp 12 các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên