Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Địa Lí 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Địa Lí 12 Chân trời sáng tạo bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chương 1: Địa lí tự nhiên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 2: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 3: Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 5: Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 6: Thực hành: Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường địa phương

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chương 2: Địa lí dân cư

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 7: Dân số

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 8: Lao động và việc làm

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 9: Đô thị hoá

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 10: Thực hành: Tìm hiểu về địa lí dân cư Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chương 3: Địa lí các ngành kinh tế

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 11: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 12: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 13: Vấn đề phát triển lâm nghiệp và thuỷ sản

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 14: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 15: Thực hành: Tìm hiểu vai trò, tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 16: Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 17: Một số ngành công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 18: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển ngành công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 20: Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành dịch vụ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 21: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 22: Thương mại và du lịch

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 23: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động và sản phẩm dịch vụ tại địa phương

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chương 4: Địa lí các vùng kinh tế

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 24: Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 25: Thực hành: Tìm hiểu ý nghĩa của phát triển kinh tế – xã hội đối với an ninh quốc phòng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 26: Phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 27: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 28: Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu ý nghĩa của phát triển kinh tế biển dối với an ninh quốc phòng ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 30: Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu ý nghĩa của phát triển kinh tế – xã hội đối với an ninh quốc phòng ở Tây Nguyên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 32: Phát triển kinh tế – xã hội ở Đông Nam Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 33: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường ở Đông Nam Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 34: Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 35: Thực hành: Tìm hiểu về biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 36: Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 37: Phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành: Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chương 5: Tìm hiểu địa lí địa phương

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu địa lí địa phương

Xem thêm giáo án điện tử 12 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên