Giáo án điện tử Toán 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Toán 12 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Toán 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Toán 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Toán 12 Chân trời sáng tạo Học kì 1

Giáo án điện tử Toán 12 Phần một số yếu tố giải tích

Giáo án điện tử Toán 12 Chương I: Ứng dựng đạo hàm để khảo sát hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Tính đơn diệu và cực trị của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 4: Khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương I

Giáo án điện tử Toán 12 Phần hình học và đo lường

Giáo án điện tử Toán 12 Chương II: Vecto và hệ tọa độ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Vectơ và các phép toán trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Toạ độ của vectơ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương II

Giáo án điện tử Toán 12 Phần thống kê và xác suất

Giáo án điện tử Toán 12 Chương III: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Khoảng biến thiên và khoảng tử phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương III

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Vẽ đồ thị hàm số bằng phần mềm Geogebra

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng máy tính cầm tay

Giáo án điện tử Toán 12 Chân trời sáng tạo Học kì 2

Giáo án điện tử Toán 12 Phần một số yếu tố giải tích

Giáo án điện tử Toán 12 Chương IV: Nguyên hàm. Tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Nguyên hàm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương IV

Giáo án điện tử Toán 12 Phần hình học và đo lường

Giáo án điện tử Toán 12 Chương V: Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Phương trình mặt phẳng

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Phương trình dường thẳng trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Phương trình mặt cầu

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương V

Giáo án điện tử Toán 12 Phần thống kê và xác suất

Giáo án điện tử Toán 12 Chương VI: Xác suất có điều kiện

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Xác suất có điều kiện

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương VI

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Tính giá trị gần dúng tích phân bằng máy tính cầm tay

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Minh hoạ và tính tích phân bằng phần mềm GeoGebra

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Sử dụng phần mềm GeoGebra dể biểu diễn hình học toạ độ trong không gian

Xem thêm giáo án điện tử 12 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên