Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Vật Lí 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 500k mua trọn bộ Giáo án Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương 1: Vật Lí nhiệt

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 1: Sự chuyển thể

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 2: Thang nhiệt độ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 3: Nội năng. Định luật 1 của nhiệt động lực học

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 4: Thực hành đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương 2: Khí lí tưởng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 5: Thuyết động học phân tử chất khí

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 6: Định luật Boyle. Định luật Charles

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 7: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 8: Áp suất – động năng của phân tử khí

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương 3: Từ trường

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 9: Khái niệm từ trường

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 10: Lực từ. Cảm ứng từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 11: Thực hành đo độ lớn cảm ứng từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 12: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 13: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương 4: Vật Lí hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 14: Hạt nhân và mô hình nguyên tử

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 15: Năng lượng liên kết hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 16: Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch và ứng dụng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 17: Hiện tượng phóng xạ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 18: An toàn phóng xạ

Xem thử

Xem thêm giáo án điện tử 12 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên