Top 28 Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 chọn lọc, có đáp ánBộ đề tổng hợp Top 28 Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra học kì. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Tin học lớp 12.

Mục lục Đề kiểm tra Tin học 12

Quảng cáo
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 1

Môn: Tin học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL?

A. Bán vé máy bay     B. Quản lý học sinh trong nhà trường

C. Bán hàng có quy mô     D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Các bước xây dựng CSDL là:

A. Khảo sát → Kiểm thử → Thiết kế

B. Thiết kế → Khảo sát → Kiểm thử

C. Khảo sát → Thiết kế → Kiểm thử

D. Thiết kế → Kiểm thử → Khảo sát

Câu 3: Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có:

A. Cơ sở dữ liệu

B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

C. Các thiết bị vật lí (máy tính, đĩa cứng, mạng,...)

D. Cả ba ý trên

Câu 4: Đối tượng nào được thiết kế để định dạng , tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra?

A. Bảng (table)     B. Báo cáo (report)

C. Mẫu hỏi (query)     D. Biểu mẫu (form)

Câu 5: Trường nào dưới đây có thể được dùng làm khoá chính?

A. Mã học sinh     B. Họ tên     C. Giới tính     D. Ngày sinh

Câu 6: Có mấy chế độ chính làm việc với các đối tượng:

A. 2     B. 3     C. 4     D. 5

Câu 7: Tính chất nào sau đây cho phép thay tên trường bằng các phụ đề dễ hiểu với người dùng khi hiển thị?

A. Format     B. Field Size     C. Caption     D. Default Value

Câu 8: Trong Access, muốn làm việc với đối tượng biểu mẫu, tại cửa sổ CSDL ta chọn nhãn :

A. Queries    B. Reports     C. Tables    D. Forms

Câu 9: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng Ngày sinh:

A. Date/Time    B. Yes/No    C. Number    D. Currency

Câu 10: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng Thành tiền:

A. Yes/No    B. Currency     C. Date/Time     D. Number

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

D

C

D

B

A

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

A

C

D

A

B

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Tin học 12 Giữa học kì 1

Môn: Tin học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khởi động Access,tạo CSDL với tên QuanLi_HS, trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Nam

Yes/No

Giới tính

Ngsinh

Date/Time

Ngày sinh

DTB

Number

Điểm trung bình

Bài 2. Chỉ định trường Mahs là khía chính.

Bài 3. Phía dưới trường DTB, thêm trường Dienthoai (Điện thoại) kiểu dữ liệu là Text.

Bài 4. Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Bài 5. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

Bài 6. Hiển thị các bạn nữ trong lớp.

Bài 7. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các học sinh có năm sinh là 2002.

Bài 8. Lọc ra các học sinh có điểm trung bình dưới 5.0.

Bài 9. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự giảm dần.

Bài 10. Lọc ra các học sinh nữ có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa