Tiếng Việt lớp 5 Cánh diều | Giải Tiếng Việt lớp 5 Tập 1, Tập 2 (hay, chi tiết)


Trọn bộ soạn, giải Tiếng Việt lớp 5 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 & Tập 2 từ đó học tốt môn Tiếng Việt lớp 5.

Giải Tiếng Việt lớp 5 Cánh diều

Giải Tiếng Việt lớp 5 Cánh diều Tập 1

Măng non

Bài 1: Trẻ em như búp trên cành

Bài 2: Bạn nam, bạn nữ

Bài 3: Có học mới hay

Bài 4: Có chí thì nên

Bài 5: Ôn tập giữa học kì 1

Cộng đồng

Bài 6: Nghề nào cũng quý

Bài 7: Chung sức, chung lòng

Bài 8: Có lí có tình

Bài 9: Vì cuộc sống yên bình

Bài 10: Ôn tập cuối học kì 1

Giải Tiếng Việt lớp 5 Cánh diều Tập 2

Đất nước

Bài 11: Cuộc sống muôn màu

Bài 12: Người công dân

Bài 13: Chủ nhân tương lai

Bài 14: Gương kiến quốc

Bài 15: Ôn tập giữa học kì 2

Ngôi nhà chung

Bài 16: Cánh chim hoà bình

Bài 17: Vươn tới trời cao

Bài 18: Sánh vai bè bạn

Bài 19: Ôn tập cuối năm học

Để học tốt Tiếng Việt lớp 5 Cánh diều:

Xem thêm lời giải lớp 5 Cánh diều hay khác:

Xem thêm đề thi, giáo án lớp 5 các môn học hay khác:
Tài liệu giáo viên