Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều | Giải Tiếng Việt lớp 4 (hay, chi tiết) | Soạn Tiếng Việt lớp 4 Tập 1, Tập 2

Trọn bộ soạn, giải Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 & Tập 2 từ đó học tốt môn Tiếng Việt lớp 4.

Giải Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Giải Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Măng non

Bài 1: Chân dung của em

Bài 2: Chăm học, chăm làm

Bài 3: Như măng mọc thẳng

Bài 4: Kho báu của em

Bài 5: Ôn tập giữa học kì I

Bài 6: Ước mơ của em

Cộng đồng

Bài 7: Họ hàng, làng xóm

Bài 8: Người ta là hoa đất

Bài 9: Tài sản vô giá

Bài 10: Ôn tập cuối học kì I

Giải Tiếng Việt lớp 4 Tập 2

Cộng đồng

Bài 11: Trái tim yêu thương

Bài 12: Những người dũng cảm

Đất nước

Bài 13: Niềm vui lao động

Bài 14: Bài ca giữ nước

Bài 15: Ôn tập giữa học kì 2

Bài 16: Tuổi nhỏ chí lớn

Ngôi nhà chung

Bài 17: Khám phá thế giới

Bài 18: Vì cuộc sống con người

Bài 19: Ôn tập cuối năm học

Xem thêm lời giải sgk lớp 4 Cánh diều hay khác:

Tài liệu Giáo án, Đề thi lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem online sách lớp 4 mới


Tài liệu giáo viên