Top 20 Đề thi Đạo Đức lớp 4 chọn lọc, có đáp ánBộ Đề thi Đạo Đức lớp 4 năm 2024 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bộ đề tổng hợp Top 20 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức giúp bạn đạt điểm cao trong các bài thi môn Đạo Đức 4.

Quảng cáo

Đề thi Đạo đức lớp 4 Kết nối tri thức

Đề thi Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo

Đề thi Đạo đức lớp 4 Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Quảng cáo

A. Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra

B. Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép

C. Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra

D. Giấu điểm kém, chỉ bảo điểm tốt với bố mẹ

Câu 2: Trung thực trong học tập là thể hiện…

A. Niềm vui

B. Động viên

C. Lòng tự trọng

D. Sự chia sẻ

Câu 3: Trung thực trong học tập em sẽ được…

A. Mọi người quý mến

B. Mọi người kính trọng

C. Mọi người tin yêu

D. Mọi người ủng hộ

Câu 4: Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra là việc làm thể hiện?

A. Không trung thực

B. Lòng tự trọng

C. Thẳng thắn

D. Giúp đỡ bạn lúc khó khăn

Câu 5: Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

A. cố gắng, kiên trì.

B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 6: Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

A. đức tính kiên trì.

B. đức tính tiết kiệm.

C. đức tính lễ phép.

D. đức tính thật thà.

Câu 7: Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

B. Lên mạng tìm đáp án.

C. Bỏ không làm.

D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 8: Cô giáo giao cho Nga bài tập môn Toán về nhà, Nga suy nghĩ mãi không làm được bài tập. Theo em, em sẽ khuyên bạn Nga như thế nào?

A. Không làm bài tập.

B. Nhờ anh chị giải bài tập cho.

C. Lên mạng tìm đáp án.

D. Gọi điện cho cô giáo nhờ cô giáo hướng dẫn làm bài.

Câu 9: Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

A. cố gắng, kiên trì.

B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 10: Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Quảng cáo

A. đức tính kiên trì.

B. đức tính tiết kiệm.

C. đức tính lễ phép.

D. đức tính thật thà.

Câu 11: Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

B. Lên mạng tìm đáp án.

C. Bỏ không làm.

D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 12: Cô giáo giao cho Nga bài tập môn Toán về nhà, Nga suy nghĩ mãi không làm được bài tập. Theo em, em sẽ khuyên bạn Nga như thế nào?

A. Không làm bài tập.

B. Nhờ anh chị giải bài tập cho.

C. Lên mạng tìm đáp án.

D. Gọi điện cho cô giáo nhờ cô giáo hướng dẫn làm bài.

Câu 13: Chúng ta cần phải …, không được sử dụng tiền của phung phí

A. Tiết kiệm

B. Thời gian

C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 14: …, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

A. Tiết kiệm

B. Thời gian

C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 15: Trước khi ra khỏi lớp học, nhớ …

A. Đi về

B. Ở lại

C. Hỏi đường

D. Tắt điện

Câu 16: Em đang dùng hộp bút màu rất tốt. Vào dịp sinh nhật, em được mẹ mua tặng cho thêm một hộp bút màu mới. Em sẽ làm thế nào?

A. Bỏ luôn hộp bút màu cũ

B. Cất hộp màu cũ và dùng hộp màu mới

C. Dùng cả 2 hộp màu cùng một lúc

D. Cất hộp mới để dành, dùng nốt hộp màu cũ

Câu 17: Khi nó đã trôi qua thì không bao giờ trở lại được là cái gì?

A. Thời gian.

B. Tiền bạc.

C. Tình yêu.

D. Tình bạn.

Câu 18: Thứ nào quý nhất trong các thứ sau?

A. Thời gian.

B. Tình yêu.

C. Tiền bạc.

D. Tình bạn.

Câu 19: Câu tục ngữ: Thờ giờ là vàng ngọc có ý nghĩa?

A. Thời giờ là thứ quý nhất.

B. Thời giờ không quan trọng.

C. Thời giờ vô nghĩa.

D. Thời giờ vô giá trị.

Câu 20: Chúng ta cần phải biết sử dụng thời giờ ?

A. vào những việc quan trọng.

B. vào những việc đơn giản.

C. vào những việc khó.

D. vào những việc có ích.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

A. Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra

B. Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép

C. Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra

D. Giấu điểm kém, chỉ bảo điểm tốt với bố mẹ

Câu 2: Trung thực trong học tập là thể hiện…

A. Niềm vui

B. Động viên

C. Lòng tự trọng

D. Sự chia sẻ

Câu 3: Trung thực trong học tập em sẽ được…

A. Mọi người quý mến

B. Mọi người kính trọng

C. Mọi người tin yêu

D. Mọi người ủng hộ

Câu 4: Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

A. cố gắng, kiên trì.

B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 5: Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

A. đức tính kiên trì.

B. đức tính tiết kiệm.

C. đức tính lễ phép.

D. đức tính thật thà.

Câu 6: Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

B. Lên mạng tìm đáp án.

C. Bỏ không làm.

D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 7: Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

A. cố gắng, kiên trì.

B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 8: Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

A. đức tính kiên trì.

B. đức tính tiết kiệm.

C. đức tính lễ phép.

D. đức tính thật thà.

Câu 9: Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

B. Lên mạng tìm đáp án.

C. Bỏ không làm.

D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 10: Chúng ta cần phải …, không được sử dụng tiền của phung phí

A. Tiết kiệm

B. Thời gian

C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 11: …, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

A. Tiết kiệm

B. Thời gian

C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 12: Trước khi ra khỏi lớp học, nhớ …

A. Đi về

B. Ở lại

C. Hỏi đường

D. Tắt điện

Câu 13: Đối với ông bà, cha mẹ chúng ta cần phải?

A. Hiếu thảo.

B. Kính trọng.

C. Yêu thương.

D. Cả A,B,C

Câu 14: Câu ca dao sau có ý nghĩa gì? Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Một lòng thờ mẹ, kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

A. Kính trọng cha mẹ, ông bà.

B. Tiết kiệm thời giờ.

C. Trung thực trong học tập.

D. Vượt khó trong học tập.

Câu 15: Khi mẹ đi cấy về mệt em sẽ làm gì?

A. Em sẽ đi chơi.

B. Em sẽ lấy nước và nấu cơm cho mẹ ăn.

C. Em vẫn xem ti vi.

D. Em đi học bài.

Câu 16: Đối với thầy giáo, cô giáo chúng ta cần phải?

A. kính trọng, biết ơn.

B. vô lễ.

C. nghe lời.

D. cãi lời.

Câu 17: Để đền đáp công ơn thầy cô chúng ta cần phải?

A. học tập, rèn luyện.

B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nghe lời thầy cô.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 18: Câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về?

A. kính trọng thầy cô giáo.

B. tiết kiệm thời gian.

C. quý trọng sức lao động.

D. vượt khó trong học tập.

Câu 19: Câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành công” nói về

A. Yêu lao động.

B. Yêu Tổ quốc.

C. Yêu sức khỏe.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 20: Lao động giúp con người ?

Quảng cáo

A. phát triển lành mạnh.

B. đem lại cuộc sống ấm no.

C. đem lại cuộc sống hạnh phúc.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: Đối với người lao động chúng ta cần phải?

A. Kính trọng.

B. Coi thường.

C. Biết ơn.

D. Cả A và C

Câu 2: Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu?

A. người thân.

B. người bạn.

C. người nhà.

D. người lao động.

Câu 3: Những ai là người lao động dưới đây?

A. Bác nông dân.

B. Bác sĩ.

C. Người lái xe ôm.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 4: Những ai dưới đây không phải là người lao động?

A. Kẻ trộm.

B. Kẻ buôn ma túy.

C. Kẻ buôn bán phụ nữ, trẻ em.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 5: Người nào sau đây sẽ bị mọi người chế giễu?

A. Kẻ ăn trộm.

B. Giáo viên.

C. Nhà thơ.

D. Nhà khoa học.

Câu 6: Có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người mình gặp gỡ, tiếp xúc được gọi là?

A. Lịch sự với mọi người.

B. Hòa đồng với mọi người.

C. Yêu thương mọi người.

D. Bình đẳng với mọi người.

Câu 7: Lịch sự với mọi người, em cũng sẽ được ?

A. Tôn trọng, quý mến.

B. Yêu thương, đùm bọc.

C. Che chở, yêu thương.

D. Đùm bọc, che chở.

Câu 8: Một ông lão ăn xin vào nhà Nhàn. Nhàn cho ông một ít gạo rồi quát: “Thôi, đi đi!”. Việc làm đó thể hiện?

A. Không hòa đồng.

B. Không tiết kiệm.

C. Không sống chan hòa.

D. Không lịch sự với mọi người.

Câu 9: Trung nhường ghế trên ô tô buýt cho một phụ nữ mang bầu, hành động đó thể hiện?

A. Khinh thường người khác.

B. Đúng đắn, lịch sự.

C. Hòa đồng với mọi người.

D. Trung thực với mọi người.

Câu 10: Trong rạp chiếu bóng, mấy bạn nhỏ vừa xem phim, vừa nói to, vừa bình phẩm và cười đùa khiến mọi người không xem phim được. Việc làm đó thể hiện?

A. Không hòa đồng.

B. Không tiết kiệm.

C. Không sống chan hòa.

D. Không lịch sự với mọi người.

Câu 11: Công trình công cộng là …..của xã hội

A. tài sản riêng.

B. tài sản cá nhân.

C. tài sản chung.

D. của nhà nước.

Câu 12: Đối với công trình công cộng, mọi người dân đều có trách nhiệm ?

A. bảo vệ, giữ gìn.

B. phá bỏ.

C. đập phá.

D. xây dựng.

Câu 13: Khi đi chăn trâu ở gần đường sắt, Hưng thấy một số thanh đường ray đã bị bọn trộm lấy đi. Việc làm đó thể hiện?

A. Phá hủy công trình công cộng.

B. Giữ gìn công trình công cộng.

C. Xây dựng công trình công cộng.

D. Gìn giữ công trình công cộng.

Câu 14: Lấy đất, đá ném vào các biển báo giao thông ven đường. Việc làm đó thể hiện?

A. Phá hủy công trình công cộng.

B. Giữ gìn công trình công cộng.

C. Xây dựng công trình công cộng.

D. Gìn giữ công trình công cộng.

Câu 15: Bảo vệ công trình công cộng là trách nhiệm của ai?

A. chú công an.

B. chú bảo vệ.

C. chú bộ đội.

D. Tất cả mọi người.

Câu 16: Người nào sau đây sẽ được mọi người tôn vinh?

A. Nghề lao công.

B. Giáo viên.

C. Kĩ sư.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 17: Hành vi nào sau đây sẽ bị lên án?

A. Ăn trộm chó.

B. Giáo viên dạy học cho học sinh.

C. Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân.

D. Thợ xây xây nhà.

Câu 18: Do sơ ý, Lâm làm một em bé ngã. Lâm liền xin lỗi và đỡ bé dậy, hành động đó thể hiện?

A. Khinh thường người khác.

B. Lịch sự với mọi người.

C. Hòa đồng với mọi người.

D. Trung thực với mọi người.

Câu 19: Nam đã bỏ một con sâu vào cặp sách của bạn Nga. Việc làm đó thể hiện?

A. Không hòa đồng.

B. Không tiết kiệm.

C. Không sống chan hòa.

D. Không lịch sự với mọi người.

Câu 20: Biện pháp bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng là?

A. Lau chùi, dọn dẹp.

B. Tu sửa lại các công trình hư hỏng.

C. Báo với công an khi công trình bị trộm cắp.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: Đối với người lao động chúng ta cần phải?

A. Kính trọng.

B. Coi thường.

C. Biết ơn.

D. Cả A và C

Câu 2: Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu?

A. người thân.

B. người bạn.

C. người nhà.

D. người lao động.

Câu 3: Có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người mình gặp gỡ, tiếp xúc được gọi là?

A. Lịch sự với mọi người.

B. Hòa đồng với mọi người.

C. Yêu thương mọi người.

D. Bình đẳng với mọi người.

Câu 4: Lịch sự với mọi người, em cũng sẽ được ?

A. Tôn trọng, quý mến.

B. Yêu thương, đùm bọc.

C. Che chở, yêu thương.

D. Đùm bọc, che chở.

Câu 5: Công trình công cộng là …..của xã hội

A. tài sản riêng.

B. tài sản cá nhân.

C. tài sản chung.

D. của nhà nước.

Câu 6: Đối với công trình công cộng, mọi người dân đều có trách nhiệm ?

A. bảo vệ, giữ gìn.

B. phá bỏ.

C. đập phá.

D. xây dựng.

Câu 7: Bạn Phượng là một người bạn của em. Có lần em trông thấy bạn Phượng đã nhường hết đồ ăn sáng của mình cho một người ăn xin mà bạn không hề quen biết ở ngoài đường. Việc làm này thể hiện điều gì?

A. Tình tương thân tương ái của người Việt Nam ta

B. Tình thương yêu và giúp đỡ người khác

C. Tình yêu thương con người

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Sơn đã không mua truyện mà để dành tiền để ủng hộ các bạn học sinh ở các tỉnh đang bị lũ lụt. Điều này thể hiện điều gì?

A. Việc làm nhân đạo của bạn Sơn

B. Việc làm vô trách nhiệm của bạn Sơn

C. Việc làm vô ích của bạn Sơn

D. Không thể hiện điều gì cả

Câu 9: Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là….

A. Việc làm vô nhân đạo

B. Việc làm vô ích

C. Việc làm vô tác dụng

D. Việc làm nhân đạo

Câu 10: Em sẽ làm gì khi thấy một em nhỏ bị lạc bố mẹ?

A. Không làm gì cả

B. Chạy thật nhanh đi chỗ khác

C. Đưa em đi gặp các cô chú Công an để giúp tìm bố mẹ cho em nhỏ

D. Không làm gì và về kể chuyện này với bố mẹ

Câu 11: Tai nạn giao thông để lại những hậu quả gì?

A. Kinh tế bị thiệt hại do hậu quả của tai nạn giao thông

B. Nhiều gia đình có thể bị mất mát người thân

C. Người bị tai nạn giao thông có thể bị chấn thương

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 12: Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông?

A. Do không gặp may

B. Do sự chủ quan của người tham gia giao thông

C. Do ra ngoài không đúng thời điểm

D. Do không học bài

Câu 13: Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn?

A. Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông

B. Chỉ ở nhà và không bao giờ đi ra ngoài

C. Đi về phía bên trái đường

D. Lạng lách đánh võng và vượt đèn đỏ

Câu 14: Tai nạn giao thông có thể xảy ra …

A. Trên đường bộ

B. Trên đường thủy

C. Trên đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không

D. Trên đường bộ, đường thủy, đường sắt

Câu 15: Thực hiện Luật giao thông là trách nhiệm của …

A. Người khác chứ không phải của mình

B. Riêng mình

C. Xã hội chứ không phải của mình

D. Mỗi người dân để tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người và toàn xã hội

Câu 16: Môi trường bị ô nhiễm trầm trọng là do ai gây ra?

A. con người.

B. động vật.

C. ông trời.

D. chúa trời.

Câu 17: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?

A. chú công an

B. chú bộ đội.

C. chú bảo vệ.

D. mọi người.

Câu 18: Hành động nào thể hiện bảo vệ môi trường?

A. trồng rừng.

B. vứt rác vào thùng rác.

C. không hút thuốc lá nơi công cộng.

D. cả 3 đáp án trên.

Câu 19: Hành động nào phá hủy môi trường?

A. Chặt rừng.

B. Săn bắt động vật quý hiếm.

C. Đốt rừng.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 20: Đối với việc làm bảo vệ môi trường như: Nhặt rác vào thùng rác, trồng rừng … chúng ta cần phải?

A. tuyên dương.

B. khen thưởng.

C. động viên.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Tài liệu Giáo án, Đề thi lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk các môn lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên