Giáo án Tiếng Việt lớp 4 năm 2024 (sách mới)

Trọn bộ Giáo án Tiếng Việt lớp 4 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ giáo án word và giáo án điện tử (bài giảng powerpoint - PPT) được biên soạn bám sát mẫu giáo án chuẩn, bản word trình bày đẹp mắt giúp Giáo viên soạn Giáo án Tiếng Việt lớp 4 dễ dàng.

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 (sách mới)

Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 KNTT Xem thử Giáo án PPT Tiếng Việt 4 KNTT Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 CTST Xem thử Giáo án PPT Tiếng Việt 4 CTST Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 CD Xem thử Giáo án PPT Tiếng Việt 4 CD

Chỉ từ 500k mua trọn bộ Giáo án Tiếng Việt lớp 4 mỗi bộ sách bản word phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Học kì 1

Mỗi người một vẻ

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Trải nghiệm và khám phá

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Niềm vui sáng tạo

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Chắp cánh ước mơ

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Học kì 2

Sống để yêu thương

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Uống nước nhớ nguồn

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Quê hương trong tôi

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Vì một thế giới bình yên

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Học kì 1

Mỗi người một vẻ

Giáo án điện tử Tuần 1

Giáo án điện tử Tuần 2

Giáo án điện tử Tuần 3

Giáo án điện tử Tuần 4

Trải nghiệm và khám phá

Giáo án điện tử Tuần 5

Giáo án điện tử Tuần 6

Giáo án điện tử Tuần 7

Giáo án điện tử Tuần 8

Giáo án điện tử Tuần 9

Niềm vui sáng tạo

Giáo án điện tử Tuần 10

Giáo án điện tử Tuần 11

Giáo án điện tử Tuần 12

Giáo án điện tử Tuần 13

Chắp cánh ước mơ

Giáo án điện tử Tuần 14

Giáo án điện tử Tuần 15

Giáo án điện tử Tuần 16

Giáo án điện tử Tuần 17

Giáo án điện tử Tuần 18

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Học kì 2

Sống để yêu thương

Giáo án điện tử Tuần 19

Giáo án điện tử Tuần 20

Giáo án điện tử Tuần 21

Giáo án điện tử Tuần 22

Uống nước nhớ nguồn

Giáo án điện tử Tuần 23

Giáo án điện tử Tuần 24

Giáo án điện tử Tuần 25

Giáo án điện tử Tuần 26

Giáo án điện tử Tuần 27

Quê hương trong tôi

Giáo án điện tử Tuần 28

Giáo án điện tử Tuần 29

Giáo án điện tử Tuần 30

Giáo án điện tử Tuần 31

Vì một thế giới bình yên

Giáo án điện tử Tuần 32

Giáo án điện tử Tuần 33

Giáo án điện tử Tuần 34

Giáo án điện tử Tuần 35


Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Học kì 1

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Học kì 2

Cuộc sống mến yêu

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Việt Nam quê hương em

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Thế giới quanh ta

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Vòng tay thân ái

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Học kì 1

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Giáo án điện tử Tuần 1

Giáo án điện tử Tuần 2

Giáo án điện tử Tuần 3

Giáo án điện tử Tuần 4

Giáo án điện tử Tuần 5

Giáo án điện tử Tuần 6

Giáo án điện tử Tuần 7

Giáo án điện tử Tuần 8

Giáo án điện tử Tuần 9

Giáo án điện tử Tuần 10

Giáo án điện tử Tuần 11

Giáo án điện tử Tuần 12

Giáo án điện tử Tuần 13

Giáo án điện tử Tuần 14

Giáo án điện tử Tuần 15

Giáo án điện tử Tuần 16

Giáo án điện tử Tuần 17

Giáo án điện tử Tuần 18

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Học kì 2

Cuộc sống mến yêu

Giáo án điện tử Tuần 19

Giáo án điện tử Tuần 20

Giáo án điện tử Tuần 21

Giáo án điện tử Tuần 22

Việt Nam quê hương em

Giáo án điện tử Tuần 23

Giáo án điện tử Tuần 24

Giáo án điện tử Tuần 25

Giáo án điện tử Tuần 26

Giáo án điện tử Tuần 27

Thế giới quanh ta

Giáo án điện tử Tuần 28

Giáo án điện tử Tuần 29

Giáo án điện tử Tuần 30

Giáo án điện tử Tuần 31

Vòng tay thân ái

Giáo án điện tử Tuần 32

Giáo án điện tử Tuần 33

Giáo án điện tử Tuần 34

Giáo án điện tử Tuần 35


Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều Học kì 1

Măng non

Bài 1: Chân dung của em

Bài 2: Chăm học, chăm làm

Bài 3: Như măng mọc thẳng

Bài 4: Kho báu của em

Bài 5: Ôn tập giữa học kì 1

Bài 6: Ước mơ của em

Cộng đồng

Bài 7: Họ hàng, làng xóm

Bài 8: Người ta là hoa đất

Bài 9: Tài sản vô giá

Bài 10: Ôn tập cuối học kì 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều Học kì 2

Cộng đồng

Bài 11: Trái tim yêu thương

Bài 12: Những người dũng cảm

Đất nước

Bài 13: Niềm vui lao động

Bài 14: Bài ca giữ nước

Bài 15: Ôn tập giữa học kì 2

Bài 16: Tuổi nhỏ chí lớn

Ngôi nhà chung

Bài 17: Khám phá thế giới

Bài 18: Vì cuộc sống con người

Bài 19: Ôn tập cuối năm học

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều Học kì 1

Măng non

Giáo án điện tử Bài 1: Chân dung của em

Giáo án điện tử Bài 2: Chăm học, chăm làm

Giáo án điện tử Bài 3: Như măng mọc thẳng

Giáo án điện tử Bài 4: Kho báu của em

Giáo án điện tử Bài 6: Ước mơ của em

Cộng đồng

Giáo án điện tử Bài 7: Họ hàng, làng xóm

Giáo án điện tử Bài 8: Người ta là hoa đất

Giáo án điện tử Bài 9: Tài sản vô giá

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều Học kì 2

Cộng đồng

Giáo án điện tử Bài 11: Trái tim yêu thương

Giáo án điện tử Bài 12: Những người dũng cảm

Đất nước

Giáo án điện tử Bài 13: Niềm vui lao động

Giáo án điện tử Bài 14: Bài ca giữ nước

Giáo án điện tử Bài 16: Tuổi nhỏ chí lớn

Ngôi nhà chung

Giáo án điện tử Bài 17: Khám phá thế giới

Giáo án điện tử Bài 18: Vì cuộc sống con người

Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 KNTT Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 CTST Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 CD
Lưu trữ: Giáo án Tiếng Việt lớp 4 (sách cũ)

Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 KNTT Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 CTST Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 CD

Giáo án lớp 4 các môn học hay khác:

Xem thêm giáo án lớp 4 các môn học hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Cánh diều hay khác:

Tài liệu Giáo án, Đề thi lớp 4 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Tiếng Việt lớp 4 mới, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát chuẩn giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên