Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Việt lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều (hay nhất)

Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 CD Xem thử Giáo án PPT Tiếng Việt 4 CD

Chỉ từ 500k mua trọn bộ Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều Học kì 1

Măng non

Giáo án điện tử Bài 1: Chân dung của em

Giáo án điện tử Bài 2: Chăm học, chăm làm

Giáo án điện tử Bài 3: Như măng mọc thẳng

Giáo án điện tử Bài 4: Kho báu của em

Giáo án điện tử Bài 6: Ước mơ của em

Cộng đồng

Giáo án điện tử Bài 7: Họ hàng, làng xóm

Giáo án điện tử Bài 8: Người ta là hoa đất

Giáo án điện tử Bài 9: Tài sản vô giá

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều Học kì 2

Cộng đồng

Giáo án điện tử Bài 11: Trái tim yêu thương

Giáo án điện tử Bài 12: Những người dũng cảm

Đất nước

Giáo án điện tử Bài 13: Niềm vui lao động

Giáo án điện tử Bài 14: Bài ca giữ nước

Giáo án điện tử Bài 16: Tuổi nhỏ chí lớn

Ngôi nhà chung

Giáo án điện tử Bài 17: Khám phá thế giới

Giáo án điện tử Bài 18: Vì cuộc sống con người

Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 CD Xem thử Giáo án PPT Tiếng Việt 4 CD

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Bài 1: Chân dung của em - Cánh diều

Giáo án PPT Tuổi ngựa lớp 4 - Cánh diều

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Việt lớp 4

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Việt lớp 4

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Việt lớp 4

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Việt lớp 4

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Việt lớp 4

Giáo án điện tử Tuổi Ngựa lớp 4 | PPT Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Giáo án điện tử Tuổi Ngựa lớp 4 | PPT Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

................................

................................

................................

Giáo án PPT Viết đoạn văn về một nhân vật lớp 4 - Cánh diều

Giáo án điện tử Viết đoạn văn về một nhân vật lớp 4 | PPT Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Giáo án điện tử Viết đoạn văn về một nhân vật lớp 4 | PPT Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Giáo án điện tử Viết đoạn văn về một nhân vật lớp 4 | PPT Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Giáo án điện tử Viết đoạn văn về một nhân vật lớp 4 | PPT Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Giáo án điện tử Viết đoạn văn về một nhân vật lớp 4 | PPT Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án Tiếng Việt 4 CD Xem thử Giáo án PPT Tiếng Việt 4 CD

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên