Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Cánh diều (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Cánh diều (hay nhất)

Xem thử Giáo án Lịch Sử Địa Lí 4 CD Xem thử Giáo án điện tử Lịch Sử Địa Lí 4 CD

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Cánh diều phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật......

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Cánh diều năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Cánh diều cả năm gồm 21 Bài và 2 Bài Ôn tập học kì:

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch Sử và Địa Lí

Bài 2: Địa phương em (tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương)

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 3: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 4: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 5: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Bài 6: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 7: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 8: Sông Hồng và văn minh sông Hồng

Bài 9: Thăng Long - Hà Nội

Bài 10: Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ôn tập học kì 1

Vùng Duyên hải miền Trung

Bài 11: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung

Bài 12: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung

Bài 13: Cố đô Huế

Bài 14: Phố cổ Hội An

Vùng Tây Nguyên

Bài 15: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên

Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên

Bài 17: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

Vùng Nam Bộ

Bài 18: Thiên nhiên vùng Nam Bộ

Bài 19: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Nam Bộ

Bài 20: Thành phố Hồ Chí Minh

Bài 21: Địa đạo Củ Chi

Ôn tập cuối năm

Xem thử Giáo án Lịch Sử Địa Lí 4 CD Xem thử Giáo án điện tử Lịch Sử Địa Lí 4 CD

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên