Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Explore Our World (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Explore Our World đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Explore Our World (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật......

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Explore Our World năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Tiếng Anh lớp 4 Explore Our World cả năm gồm 8 Unit, 2 Review, 4 Project và Stop and Check:

Unit 0: Getting started

Unit 0 Lesson 1

Unit 0 Lesson 2

Unit 0 Lesson 3

Unit 0 Lesson 4

Unit 0 Lesson 5

Unit 0 Lesson 6

Unit 0 Lesson 7

Unit 1: Weather and clothes

Unit 1 Lesson 1

Unit 1 Lesson 2

Unit 1 Lesson 3

Unit 1 Lesson 4

Unit 1 Lesson 5

Unit 1 Lesson 6

Unit 1 Lesson 7

Unit 1 Lesson 8

Unit 1 Lesson 9

Unit 1 Lesson 10

Unit 1 Lesson 11

Unit 1 Lesson 12

Unit 1 Value

Unit 2: Day by Day

Unit 2 Lesson 1

Unit 2 Lesson 2

Unit 2 Lesson 3

Unit 2 Lesson 4

Unit 2 Lesson 5

Unit 2 Lesson 6

Unit 2 Lesson 7

Unit 2 Lesson 8

Unit 2 Lesson 9

Unit 2 Lesson 10

Unit 2 Lesson 11

Unit 2 Lesson 12

Unit 2 Value

Project 1

Stop and Check 1A & 1B

Stop and Check 1A

Stop and Check 1B

Unit 3: Fun at School

Unit 3 Lesson 1

Unit 3 Lesson 2

Unit 3 Lesson 3

Unit 3 Lesson 4

Unit 3 Lesson 5

Unit 3 Lesson 6

Unit 3 Lesson 7

Unit 3 Lesson 8

Unit 3 Lesson 9

Unit 3 Lesson 10

Unit 3 Lesson 11

Unit 3 Lesson 12

Unit 3 Value

Unit 4: Wonderful Jobs

Unit 4 Lesson 1

Unit 4 Lesson 2

Unit 4 Lesson 3

Unit 4 Lesson 4

Unit 4 Lesson 5

Unit 4 Lesson 6

Unit 4 Lesson 7

Unit 4 Lesson 8

Unit 4 Lesson 9

Unit 4 Lesson 10

Unit 4 Lesson 11

Unit 4 Lesson 12

Unit 4 Value

Project 2

Stop and Check 2A & 2B

Stop and Check 2A

Stop and Check 2B

Units 1-4 Review

Unit 5: Animal Friends

Unit 5 Lesson 1

Unit 5 Lesson 2

Unit 5 Lesson 3

Unit 5 Lesson 4

Unit 5 Lesson 5

Unit 5 Lesson 6

Unit 5 Lesson 7

Unit 5 Lesson 8

Unit 5 Lesson 9

Unit 5 Lesson 10

Unit 5 Lesson 11

Unit 5 Lesson 12

Unit 5 Value

Unit 6: Amazing Activities

Unit 6 Lesson 1

Unit 6 Lesson 2

Unit 6 Lesson 3

Unit 6 Lesson 4

Unit 6 Lesson 5

Unit 6 Lesson 6

Unit 6 Lesson 7

Unit 6 Lesson 8

Unit 6 Lesson 9

Unit 6 Lesson 10

Unit 6 Lesson 11

Unit 6 Lesson 12

Unit 6 Value

Project 3

Stop and Check 3A & 3B

Stop and Check 3A

Stop and Check 3B

Unit 7: Awesome Animals

Unit 7 Lesson 1

Unit 7 Lesson 2

Unit 7 Lesson 3

Unit 7 Lesson 4

Unit 7 Lesson 5

Unit 7 Lesson 6

Unit 7 Lesson 7

Unit 7 Lesson 8

Unit 7 Lesson 9

Unit 7 Lesson 10

Unit 7 Lesson 11

Unit 7 Lesson 12

Unit 7 Value

Unit 8: Our Feelings

Unit 8 Lesson 1

Unit 8 Lesson 2

Unit 8 Lesson 3

Unit 8 Lesson 4

Unit 8 Lesson 5

Unit 8 Lesson 6

Unit 8 Lesson 7

Unit 8 Lesson 8

Unit 8 Lesson 9

Unit 8 Lesson 10

Unit 8 Lesson 11

Unit 8 Lesson 12

Unit 8 Value

Project 4

Stop and Check 4A & 4B

Stop and Check 4A

Stop and Check 4B

Units 5-8 Review

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên