Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Global Success (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Global Success đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Global Success (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật......

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Global Success năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Tiếng Anh lớp 4 Global Success cả năm gồm 20 Unit và 4 Review & Extension activities:

Starter

Unit 1: My friends

Unit 2: Time and daily routines

Unit 3: My week

Unit 4: My birthday party

Unit 5: Things we can do

Review 1 & Extension activities

Unit 6: Our school facilities

Unit 7: Our timetable

Unit 8: My favourite subjects

Unit 9: Our sports day

Unit 10: Our summer holidays

Review 2 & Extension activities

Unit 11. My home

Unit 12. Jobs

Unit 13. Appearance

Unit 14. Daily activities

Unit 15. My family's weekends

Review 3 & Extension activities

Unit 16. Weather

Unit 17. In the city

Unit 18. At the shopping centre

Unit 19. The animal world

Unit 20. At summer camp

Review 4 & Extension activities

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên