Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức (hay nhất)

Xem thử Giáo án Khoa học 4 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Khoa học 4 KNTT

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án PPT Khoa học lớp 4 Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống

Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 4

Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 4

Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 4

Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 4

Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 4

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án Khoa học 4 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Khoa học 4 KNTT

Bài giảng PPT Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức cả năm gồm 6 Chủ đề và 31 Bài học:

Chủ đề 1: Chất

Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống

Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách làm sạch nước

Bài 4: Không khí có ở đâu? Tính chất và thành phần của không khí

Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành

Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão

Bài 7: Ôn tập chủ đề chất

Chủ đề 2: Năng lượng

Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng

Bài 9: Vai trò của ánh sáng

Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh

Bài 11: Âm thanh trong cuộc sống

Bài 12: Nhiệt độ và sự truyền nhiệt

Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém

Bài 14: Ôn tập chủ đề năng lượng

Chủ đề 3: Thực vật và động vật

Bài 15: Thực vật cần gì để sống

Bài 16: Động vật cần gì để sống?

Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

Bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

Chủ đề 4: Nấm

Bài 19: Đặc điểm chung của nấm

Bài 20: Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm

Bài 21: Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc

Bài 22: Ôn tập chủ đề nấm

Chủ đề 5: Con người và sức khỏe

Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng với cơ thể

Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng

Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng

Bài 26: Thực phẩm an toàn

Bài 27: Phòng tránh đuối nước

Bài 28: Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe

Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường

Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên

Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn

Bài 31: Ôn tập chủ đề sinh vật và môi trường

Xem thử Giáo án Khoa học 4 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Khoa học 4 KNTT

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên