Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Chân trời sáng tạo | Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 5 (hay, chi tiết) | Soạn HĐTN lớp 5


Với lời giải bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết đầy đủ sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 5, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn HĐTN lớp 5.

Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Chân trời sáng tạo

Hoạt động trải nghiệm 5 – Bản 1

Hoạt động trải nghiệm 5 – Bản 2

Chủ đề 1: KHÁM PHÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA BẢN THÂN..

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 2: THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH ...

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Chủ đề 3: GIỮ GÌN TÌNH BẠN, TÌNH THẦY TRÒ

Tuần 8

Tuấn 9

Tuần 10

Tuần 11

Chủ đề 4: THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI.

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15.

Chủ đề 5: TẬP KINH DOANH VÀ QUẢN LÍ CHI TIÊU

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Chủ đề 6: PHÒNG CHỐNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI HOẢ HOẠN

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Chủ đề 7: TỰ CHỦ VÀ THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI 

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Chủ đề 8: BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tuần 27

Tuần 28  

Tuần 29

Tuần 30

Chủ đề 9: ƯỚC MƠ NGHỀ NGHIỆP CỦA EM

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Nội dung đang được cập nhật ....

Xem thêm lời giải lớp 5 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm đề thi, giáo án lớp 5 các môn học hay khác:Tài liệu giáo viên