Top 10 đề thi Tin học lớp 5 (có đáp án)Để học tốt Tin học lớp 5, loạt bài Top 10 đề thi Tin lớp 5 Học kì 1 & Học kì 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tin học 5 giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Tin học lớp 5.

Top 10 đề thi Tin học lớp 5 (có đáp án)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong phần mềm cùng học toán 5, để chuyển sang bài tiếp theo, em nháy chuột vào nút:lệnh nào?

A. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     B. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     D. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu # em nhấn giữ phím:

Quảng cáo

A. Ctrl và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Enter và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Alt và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

D. Shift và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 3. Phần mềm Sand Castle Builder (xây lâu đài) giúp các em:

A. Luyện gõ phím

B. Luyện trí nhớ, kĩ năng quan sát

C. Ôn luyện tính toán

D. Khả năng tư duy, ý thức tìm tòi, sáng tạo trong lao động

Câu 4. Trong phần mềm Paint, để vẽ bông hoa như hình bên dưới, em sử dụng các công cụ:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 5. Trong máy tính thông tin được lưu như thế nào?

A. Lưu vào bộ nhớ

B. Lưu trong các tệp

C. Lưu thẳng trong thư mục

D. Lưu trên mạng

Câu 6. Bạn Loan đang gõ văn bản, khi nhấn giữ phím Shift rồi nhấn chữ thì lại được chữ thường mà không được chữ hoa. Có hiện tượng này là do nguyên nhân nào dưới đây:

A. Phím Shift không dùng để gõ chữ hoa

B. Đang bật đèn Capslock

C. Phím Shift bị hỏng

D. Phần mềm gõ chữ bị lỗi

Câu 7. Để khởi động phần mềm The Monkeys Eyes, em nháy đúp chuột lên biểu tượng:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 8. Hình thứ hai là kết quả của thao tác lật hình thứ nhất. Đây là thao tác lật hình nào?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. Quay một góc 90 độ

B. Quay một góc 180 độ

C. Lấy đối xứng hình theo chiều ngang

D. Lấy đối xứng hình theo chiều dọc

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, em hãy gõ nội dung sau đây:

ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ

Mặt trời xuống biển như hồn lửa

Sóng đã cài then, đêm sập cửa

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,

Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Câu 2. Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh như mẫu sau đây, tô màu theo ý thích.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D D D D C B D D

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được bức tranh có đầy đủ các chi tiết, chưa tô màu đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 0,5 điểm

3. Viết chữ lên tranh đạt 0,5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong phần mềm Cùng học toán 5, để thực hiện phép toán nhân hai số thập phân, em cần thực hiện theo các thao tác nào dưới đây?

A. Thực hiện phép tính → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Nháy biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → thực hiện phép tính → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → Nháy biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → thực hiện phép tính

D. Nháy biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → thực hiện phép tính → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu & em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Shift và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Alt và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

D. Enter và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 3. Để đưa chữ vào bức tranh trong phần mềm Paint, em cần thực hiện theo các thao tác nào dưới đây?

A. Nháy chuột vào vị trí em muốn viết chữ → gõ chữ vào khung → chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Gõ chữ vào khung → chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy chuột bên ngoài khung để kết thúc.

C. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy chuột vào vị trí em muốn viết chữ → gõ chữ vào khung → nháy chuột bên ngoài khung để kết thúc.

D. Nháy chuột vào vị trí em muốn viết chữ → chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → gõ chữ vào khung → nháy chuột bên ngoài khung để kết thúc.

Câu 4. Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?

A. Màu đỏ     B. Màu vàng

C. Màu xanh     D. Màu hồng

Câu 5. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Tất cả thông tin trong máy tính được lưu trữ dưới dạng các tệp.

B. Các tệp được sắp xếp trong các thư mục.

C. Thư mục dùng để chứa tệp và các thư mục con khác.

D. Cả A, B và C

Câu 6. Trong phần mềm Paint, để phóng to hình vẽ, em chọn công cụ:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 7. Trong phần mềm cùng học toán 5, để nhờ máy tính trợ giúp, em nháy chuột vào nút lệnh nào?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 8. Để tạo được thư mục, em cần thực hiện theo các thao tác nào dưới đây?

A. Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ → chọn New → chọn Folder → gõ tên → bấm Enter.

B. Chọn New → chọn Folder → gõ tên → bấm Enter → nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ.

C. Chọn Folder → nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ → gõ tên → bấm Enter.

D. Gõ tên → nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ → chọn Folder → chọn New.

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh như mẫu sau đây, tô màu theo ý thích.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, em hãy gõ nội dung sau đây:

Quảng cáo
TA YÊU QUÊ TA

Yêu từng bờ ruộng, lối mòn

Đỏ tươi bông gạo, biếc rờn ngàn dâu.

Yêu con sông mặt sóng xao,

Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca.

Yêu hàng ớt đã ra hoa

Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông

Yêu sao tiếng mẹ ru nồng,

Tiếng thoi lách cách bên nong dâu tằm.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B B D B D D C A

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Vẽ được bức tranh có đầy đủ các chi tiết, chưa tô màu đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 0,5 điểm

3. Viết chữ lên tranh đạt 0,5 điểm

Câu 2.

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhtamgiac trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhtamgiac”     B. Edit hinhtamgiac

C. Edit “hinhtamgiac     D. Edit [hinhtamgiac]

Câu 2. Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng canh lề gì?

Tên bài thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn thẳng lề trái.

B. Căn thẳng lề phải.

C. Căn thẳng cả hai lề.

D. Căn giữa.

Câu 3. Một bạn học sinh muốn chèn bức ảnh nằm giữa bài thơ giống như hình bên dưới. Tuy nhiên bạn đó chỉ chèn bức ảnh nằm phía trên bài thơ. Phát biểu nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

    Đầu vườn nghe động cánh ong

    Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

    Cành cây lá nắng xôn xao

    Chim reo như đón Bác vào đâu đây.

A. Không thể chèn ảnh vào giữa nội dung bài thơ.

B. Không có lệnh để thực hiện chèn hình ảnh nằm giữa bài thơ.

C. Đặt con trỏ vào giữa nội dung bài thơ và thực hiện chèn.

D. Đặt con trỏ phía trên nội dung bài thơ và thực hiện chèn.

Câu 4. Bảng sau trình bày thủ tục về hình vẽ trag trí ở bên trái. Tuy nhiên thủ tục bị mờ mất hai chỗ, kí hiệu bởi dấu chấm. Phương án nào sau đây trả lời đúng những chỗ mờ đó tương ứng là gì?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. Setpensize, repeat 4.

B. Setpencolor, repeat 3.

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 5. Biết rằng trong Logo, lệnh repeat 3 [fd 50 rt 120] điều khiển chú rùa vẽ hình tam giác đều với độ dài cạnh là 50 bước. Phát biểu nào giải thích đúng về câu lệnh lặp sau:

Repeat 6 [repeat 3 [fd 50 rt 120] fd 20]?

A. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí bất kì.

B. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước và chồng lên nhau.

C. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí ngẫu nhiên.

D. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước, các hình thẳng cột và cách nhau 20 bước.

Câu 6. Trong phần mềm soạn thảo Word, để xóa hình ảnh đã chèn vào văn bản, em nháy chuột lên hình cần xóa và nhấn phím:

A. Enter     B. Shift

C. Delete     D. Ctrl

Câu 7. Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LABEL “The gioi Logo”

D. LABEL [The gioi Logo]

Câu 8. Phím nào sau đây dùng để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng?

Quảng cáo

A. Shift     B. Alt

C. Enter     D. Ctrl

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. Hãy soạn thảo và trình bày theo mẫu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D C A D C D C

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đúng được 0.5 đ

3. Chọn đúng font chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được tranh được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chính tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được 1 hình ngũ giác được 1.5 đ

2. Vẽ 5 hình ngũ giác được 3 đ

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Bảng sau trình bày thủ tục về hình vẽ trang trí ở bên trái. Tuy nhiên thủ tục bị mờ mất hai chỗ, kí hiệu bởi dấu chấm. Phương án nào sau đây trả lời đúng những chỗ mờ đó tương ứng là gì?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. Setpensize, repeat 3.

B. Setpencolor, repeat 3

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 2. Dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

A. Repeat 3 {fd 100 lt 120}

B. Repeat3 [fd 100 lt 120]

C. Repeat 3 {fd 100, lt 60}

D. Repeat 3 [fd 100 lt 120]

Câu 3. Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 4. Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: Repeat 5 [fd 150 rt 72]?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 5. Để gạch chân từ “chăm học” trong câu “Chim non chăm học.”, em chọn từ “chăm học”, sau đó nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl + I     B. Ctrl + U

C. Ctrl + B    D. Ctrl + A

Câu 6. Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhvuong trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”     B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong     D. Edit [hinhvuong]

Câu 7. Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng canh lề gì?

Tên bài thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn thẳng lề trái.

B. Căn thẳng lề phải.

C. Căn thẳng cả hai lề.

D. Căn giữa.

Câu 8. Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LT 120 LABEL [The gioi Logo]

D. RT 180 LABEL [The gioi Logo]

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. Hãy soạn thảo và trình bày theo mẫu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau đây:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D B C B C B D

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo được văn bản thô (chưa định dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài thơ trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài thơ trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề đúng đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 nhưng tên bài thơ không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được hình chữ nhật lớn đúng độ dài các cạnh đạt 1 điểm.

2. Vẽ được hình chữ nhật nhỏ đúng độ dài các cạnh đạt 1 điểm.

3. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ đặt sai vị trí đạt 2,5 điểm.

4. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ đặt đúng vị trí (như mẫu) đạt 3 điểm.

Xem thêm bộ Đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Tài liệu giáo viên