Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 5 năm 2024 có đáp án (5 đề)Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 5 năm 2024 có đáp án (5 đề)

Để học tốt Tin học lớp 5, phần dưới đây là Top 5 Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 5 năm 2024 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Tin học lớp 5.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Câu 1. Trên máy tính, các “tệp” được sắp xếp ở đâu?

Quảng cáo

A. Tệp lớn     B. Thư mục

C. Ngăn chứa    D. Bộ xử lí

Câu 2. Trong phần mềm Paint, em hãy sắp xếp lại các bước sau đây để sử dụng công cụ Bình phun màu trong bức tranh:

1. Chọn kích cỡ vùng phun ở dưới hộp công cụ.

2. Kéo thả chuột trên vùng muốn phun.

3. Chọn màu phun.

4. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. 1 → 2 → 3 → 4     B. 4 → 3 → 2 → 1

C. 4 → 1 → 3 → 2     D. 2 → 1 → 3 → 4

Câu 3. Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?

A. Màu đỏ     B. Màu vàng

C. Màu xanh     D. Màu hồng

Câu 4. Hình thứ hai dưới đây là kết quả của một thao tác lật hình thứ nhất. Đây là thao tác lật hình nào?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. Lật theo chiều nằm ngang

B. Lật theo chiều thẳng đứng

C. Quay hình một góc 180 độ

D. Quay hình một góc 270 độ

Câu 5. Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào là của phần mềm The Monkey Eyes?

Quảng cáo

A. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     B. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     D. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 6. Trong phần mềm Sand Castle Builder, các công cụ dung để xây dựng các lâu đài trên cát là những công cụ nào?

A. Là các vật liệu xây dựng như gạch, vôi, cát, xi măng, sắt thép, …

B. Là các phương tiện vận chuyển như xe ca, xe tải, tàu thủy, …

C. Là các vật liệu như ô tô, tàu lửa…

D. Là các dụng cụ như cuốc, xẻng, …

Câu 7. Trong phần mềm The Monkey Eyes, để tạo lượt chơi mới, em nhấn phím:

A. Enter    B. Shift

C. F2     D. F4

Câu 8. Muốn gõ các kí tự đặc biệt, em gõ phím có kí tự đó, đồng thời nhấn giữ phím nào sau đây:

A. Phím Ctrl    B. Phím Alt

C. Phím Shift    D. Phím Caps Lock

Quảng cáo

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm Paint, em hãy tạo bức tranh sau đây:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, em hãy gõ nội dung sau đây:

BÉ LÁ CỦA CÂY

Lá vàng, đỏ rụng vào thu

Chị mây, chị gió liền ru chiếc cành.

Mùa xuân lá mọc màu xanh

Đàn chim bảo vệ lá lành của cây.

Màu xanh trải tận chân mây

Cô mưa ru lá ngủ say trên cành.

Bé lá ngủ dậy vai vươn

Thấy cây nâu xám, mình tròn, to cao.

Mùa hè bé lá gọi sao

Sao vàng cùng bé múa vào múa ra.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Quảng cáo

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C B B C A C C

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Vẽ được cây, tô màu được 1 điểm

2. vễ được ngôi nhà, tô màu được 1 điểm

3. Vẽ được cỏ, tô màu được 0,5 điiểm

4. Ghi chữ được 0,5 điểm

Câu 2.

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong phần mềm The Monkey Eyes, để thoát khỏi trò chơi, em sẽ:

A. Nhấn phím ESC trên bàn phím

B. Nháy chuột vào nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Nháy chuột vào File → chọn Quit

D. Nhấn phím Enter trên bàn phím

Câu 2. Khi gõ phím em cần lấy hàng phím nào làm chuẩn?

A. Hàng phím trên.     B. Hàng phím cơ sở.

C. Hàng phím số.     D. Hàng phím dưới.

Câu 3. Hình thứ hai là kết quả của thao tác lật hình thứ nhất. Đây là thao tác lật hình nào?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. Quay một góc 90 độ

B. Quay một góc 180 độ

C. Lấy đối xứng hình theo chiều ngang

D. Lấy đối xứng hình theo chiều dọc

Câu 4. Một bạn học sinh đang soạn thảo văn bản tiếng Việt để luyện gõ 10 ngón. Mỗi khi nhấn kèm phím Shift, bạn có thể gõ được các kí tự đặc biệt nhưng không gõ được chữ hoa. Có hiện tượng này vì nguyên nhân nào dưới đây:

A. Phím Shift không phải dùng để gõ chữ hoa.

B. Phải nhả tay ra khỏi phím shift trước khi gõ chữ hoa.

C. Bạn học sinh đó chưa tắt đèn Caps Lock .

D. Bạn học sinh đó đang gõ chữ hoa ở chế độ Caps Lock.

Câu 5. Để thoát khỏi phần mềm Sand Castle Builder, em nháy chuột lên dòng chữ nào?

A. Quit     B. Save

C. Exit     D. Play

Câu 6. Để khởi động phần mềm toán 5 em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy chuột lên biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Nháy chuột lên biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

D. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 7. Phần mềm The Monkey Eyes giúp em rèn luyện:

A. Trí nhớ và kĩ năng quan sát nhanh

B. Khả năng tư duy, sáng tạo

C. Gõ bàn phím bằng 10 ngón

D. Trí thông minh

Câu 8. Dòng văn bản sau có mấy từ soạn thảo? " Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ."

A. 7 Từ soạn thảo     B. 5 từ soạn thảo

C. 6 từ soạn thảo     D. 4 từ soạn thảo.

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh con thuyền lướt sóng như mẫu sau đây, tô màu theo ý thích.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, em hãy gõ nội dung sau đây:

Thay bà quét rác

Bà thường dậy sớm

Quét nhà quét sân

Tuổi già sức yếu

Làm mỏi đôi chân

Sáng nay em dậy

Quét rác thay bà

Bà vui biết mấy

Nhìn em, cười xoà...

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B B A C C BA A

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Vẽ đầy đủ các chi tiết được 2 điểm

2. Tô màu được 0.5 điểm

3. Sử dụng được bình phun màu được 0,5 điểm

Câu 2.

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Để xem các tệp tin và thư mục trong máy tính, em nháy đúp chuột vào biểu tượng:

A. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     B. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     D. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Trong phần mềm Paint, để vẽ bông hoa như hình bên dưới, em sử dụng các công cụ:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 3. Trong phần mềm cùng học toán 5, để kiểm tra bài làm, em nháy chuột vào nút lệnh nào?

A. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     B. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     D. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 4. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu @ em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Enter và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Alt và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

D. Shift và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 5. Trong phần mềm Sand Castle Builder (xây lâu đài), để xóa vật liệu ngôi nhà như hình dưới, em thực hiện:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. Nháy chuột lên ngôi nhà → nhấn Enter

B. Nháy chuột lên ngôi nhà → nhấn Delete

C. Kéo thả ngôi nhà vào xô không có cát

D. Kéo thả ngôi nhà vào xô có cát

Câu 6. Trong phần mềm The Monkey Eyes, giữa hai bức tranh, có bao nhiêu vị trí khác nhau?

A. 2     B. 3

D. 4     D. 5

Câu 7. Biểu tượng của phân mêm cùng học toán 5 là:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 8. Trong phần mềm Paint, để sử dụng bình phun màu, em chọn công cụ:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, em hãy gõ nội dung sau đây:

TRĂNG CỦA MỌI NGƯỜI

Mẹ bảo trăng như lưỡi liềm

Ông rằng: Trăng tựa con thuyền cong mui

Bố nhìn: Như hạt cau phơi

Cháu cười: Quả chín vàng tươi ngoài vườn

(Lê Hồng Thiện)

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh như mẫu sau đây, tô màu theo ý thích.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B D A D C D A B

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được bức tranh có đầy đủ các chi tiết, chưa tô màu đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 0,5 điểm

3. Viết chữ lên tranh đạt 0,5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong phần mềm cùng học toán 5, để chuyển sang bài tiếp theo, em nháy chuột vào nút:lệnh nào?

A. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     B. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án     D. Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu # em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Enter và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Alt và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

D. Shift và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 3. Phần mềm Sand Castle Builder (xây lâu đài) giúp các em:

A. Luyện gõ phím

B. Luyện trí nhớ, kĩ năng quan sát

C. Ôn luyện tính toán

D. Khả năng tư duy, ý thức tìm tòi, sáng tạo trong lao động

Câu 4. Trong phần mềm Paint, để vẽ bông hoa như hình bên dưới, em sử dụng các công cụ:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 5. Trong máy tính thông tin được lưu như thế nào?

A. Lưu vào bộ nhớ

B. Lưu trong các tệp

C. Lưu thẳng trong thư mục

D. Lưu trên mạng

Câu 6. Bạn Loan đang gõ văn bản, khi nhấn giữ phím Shift rồi nhấn chữ thì lại được chữ thường mà không được chữ hoa. Có hiện tượng này là do nguyên nhân nào dưới đây:

A. Phím Shift không dùng để gõ chữ hoa

B. Đang bật đèn Capslock

C. Phím Shift bị hỏng

D. Phần mềm gõ chữ bị lỗi

Câu 7. Để khởi động phần mềm The Monkeys Eyes, em nháy đúp chuột lên biểu tượng:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 8. Hình thứ hai là kết quả của thao tác lật hình thứ nhất. Đây là thao tác lật hình nào?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. Quay một góc 90 độ

B. Quay một góc 180 độ

C. Lấy đối xứng hình theo chiều ngang

D. Lấy đối xứng hình theo chiều dọc

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, em hãy gõ nội dung sau đây:

ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ

Mặt trời xuống biển như hồn lửa

Sóng đã cài then, đêm sập cửa

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,

Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Câu 2. Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh như mẫu sau đây, tô màu theo ý thích.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D D D D C B D D

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được bức tranh có đầy đủ các chi tiết, chưa tô màu đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 0,5 điểm

3. Viết chữ lên tranh đạt 0,5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong phần mềm Cùng học toán 5, để thực hiện phép toán nhân hai số thập phân, em cần thực hiện theo các thao tác nào dưới đây?

A. Thực hiện phép tính → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Nháy biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → thực hiện phép tính → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → Nháy biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → thực hiện phép tính

D. Nháy biểu tượng Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → thực hiện phép tính → nháy nút Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu & em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Shift và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

C. Alt và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

D. Enter và gõ phím Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 3. Để đưa chữ vào bức tranh trong phần mềm Paint, em cần thực hiện theo các thao tác nào dưới đây?

A. Nháy chuột vào vị trí em muốn viết chữ → gõ chữ vào khung → chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

B. Gõ chữ vào khung → chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy chuột bên ngoài khung để kết thúc.

C. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → nháy chuột vào vị trí em muốn viết chữ → gõ chữ vào khung → nháy chuột bên ngoài khung để kết thúc.

D. Nháy chuột vào vị trí em muốn viết chữ → chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án → gõ chữ vào khung → nháy chuột bên ngoài khung để kết thúc.

Câu 4. Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?

A. Màu đỏ     B. Màu vàng

C. Màu xanh     D. Màu hồng

Câu 5. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Tất cả thông tin trong máy tính được lưu trữ dưới dạng các tệp.

B. Các tệp được sắp xếp trong các thư mục.

C. Thư mục dùng để chứa tệp và các thư mục con khác.

D. Cả A, B và C

Câu 6. Trong phần mềm Paint, để phóng to hình vẽ, em chọn công cụ:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 7. Trong phần mềm cùng học toán 5, để nhờ máy tính trợ giúp, em nháy chuột vào nút lệnh nào?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 8. Để tạo được thư mục, em cần thực hiện theo các thao tác nào dưới đây?

A. Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ → chọn New → chọn Folder → gõ tên → bấm Enter.

B. Chọn New → chọn Folder → gõ tên → bấm Enter → nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ.

C. Chọn Folder → nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ → gõ tên → bấm Enter.

D. Gõ tên → nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ → chọn Folder → chọn New.

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh như mẫu sau đây, tô màu theo ý thích.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, em hãy gõ nội dung sau đây:

TA YÊU QUÊ TA

Yêu từng bờ ruộng, lối mòn

Đỏ tươi bông gạo, biếc rờn ngàn dâu.

Yêu con sông mặt sóng xao,

Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca.

Yêu hàng ớt đã ra hoa

Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông

Yêu sao tiếng mẹ ru nồng,

Tiếng thoi lách cách bên nong dâu tằm.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B B D B D D C A

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Vẽ được bức tranh có đầy đủ các chi tiết, chưa tô màu đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 0,5 điểm

3. Viết chữ lên tranh đạt 0,5 điểm

Câu 2.

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Xem thêm bộ Đề thi Tin học lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên