Đề kiểm tra lớp 6: Toán, Ngữ Văn, Vật Lí, Sinh học, Địa Lí có đáp án


Tuyển tập các đề kiểm tra lớp 6 môn Toán, Ngữ văn, Vật Lí, Sinh học, Địa Lí 15 phút, 1 tiết Học kì 1, Học kì 2 có đáp án và thang điểm chi tiết.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1

Chương 2: Số nguyên

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2

Chương 1: Đoạn thẳng

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 2

Chương 3: Phân số

Chương 2: Góc

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 2

Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6


Mục lục Đề kiểm tra Ngữ Văn 6

Đề kiểm tra Ngữ Văn 6 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Ngữ Văn 6 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 6

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 mới

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh 6 Thí điểm có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh 6 Thí điểm có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Vật Lí 6

Phần I. Đề kiểm tra theo chương

Top 9 Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 Chương 1 chọn lọc, có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 Chương 2 chọn lọc, có đáp án

Phần II. Đề kiểm tra theo PPCT

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra Sinh học 6

Đề kiểm tra Sinh học 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Sinh học 6 Học kì 2


Đề kiểm tra Địa Lí 6

Đề kiểm tra Địa Lí 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí 6 Học kì 2


Đề kiểm tra Lịch Sử 6

Đề kiểm tra Lịch Sử 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Lịch Sử 6 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 6 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 6 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 6 Học kì 2

Đề kiểm tra Lịch Sử 6 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 6 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 6 có đáp án


Đề kiểm tra Tin học 6

Top 20 Đề kiểm tra Tin học 6 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 6 Học kì 1 có đáp án

Top 20 Đề kiểm tra Tin học 6 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 6 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 6

Top 12 Đề kiểm tra Công nghệ 6 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra Công nghệ 6 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra GDCD 6

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 6 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 6 Học kì 2 có đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 5 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.