Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2)

    Môn Địa Lí lớp 6

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. (1,25 điểm) Đới khí hậu có các mùa trong năm thể hiện rất rõ là:

A. Đới nóng

B. Đới lạnh

C. Đới ôn hòa

D. Đới cận nhiệt

Câu 2. (1,25 điểm) Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính gọi là:

A. Chi lưu

B. Phụ lưu

C. Hợp lưu

D. Chế độ dòng chảy

Câu 3. (1,25 điểm) Nơi dòng chảy của 2 hay nhiều hơn các con sông gặp nhau gọi là:

A. Chi lưu

B. Phụ lưu

C. Hợp lưu

D. Chế độ dòng chảy

Câu 4. (1,25 điểm) Dòng biển nóng là:

A. Dòng biển Gơn-xtrim

B. Dòng biển Pê-ru

C. Dòng biển Ca-li-phóc-ni-a

D. Dòng biển Ben-ghê-la

Câu 5. (1,25 điểm) Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra:

A. thành phần hữu cơ trong đất

B. thành phần khoáng trong đất

C. thành phần độ phì của đất

D. thành phần dinh dưỡng cho đất

Câu 6. (1,25 điểm) Khí hậu có ảnh hưởng đến động vật và thực vật như thế nào?

A. Đông vật bị ảnh hưởng của khí hậu nhiều hơn thực vật

B. Đông vật bị ảnh hưởng của khí hậu ít hơn thực vật

C. Động vật và thực vật chịu ảnh hưởng của khí hậu như nhau

D. Tùy loài động vật và thực vật khác nhau

Phần tự luận

Câu 7. (2,5 điểm) Cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra hiện tượng sóng, dòng biển, thuỷ triều và sóng thần?

Đáp án và Thang điểm

Câu 1: (1,25 điểm)

Đặc điểm đới ôn hòa là lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

Chọn: C.

Câu 2: (1,25 điểm)

Chi lưu là con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.

Chọn: A.

Câu 3: (1,25 điểm)

Hợp lưu là nơi dòng chảy của 2 hay nhiều hơn các con sông gặp nhau.

Chọn: C.

Câu 4: (1,25 điểm)

Các dòng biển nóng trên thế giới là dòng biển Gơn-xtrim, dòng biển Bắc Xích Đạo, dòng biển Đông Úc, dòng biển Cư-rô-si-ô và dòng biển Bra-xin.

Chọn: A.

Câu 5: (1,25 điểm)

Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng. Đá mẹ có ảnh hưởng dến màu sắc và tính chất của đất.

Chọn: B.

Câu 6: (1,25 điểm)

Động vật ít chịu ảnh hưởng của khí hậu hơn thực vật do động vật có thể di chuyển được hoặc tự thay đổi để thích nghi với môi trường.

Chọn: B.

Câu 7: (2,5 điểm)

- Nguyên nhân sinh ra sóng biển chủ yếu là do gió.

- Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

- Nguyên nhân sinh ra dòng biển là do các loại gió thổi thường xuyên ở Trái Đất như gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

- Nguyên nhân sinh ra sóng thần là do động đất ngầm dưới đáy biển.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 6 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 6 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 6 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-dia-li-6-hoc-ki-2-lan-2.jsp