Top 30 Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 6 chọn lọc, có đáp ánBộ đề tổng hợp Top 30 Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa học kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tiếng Anh 6.

Mục lục Đề thi Tiếng Anh 6

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 (60 đề)

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1 có đáp án (5 đề)

Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 6 có đáp án

Quảng cáo

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 2 có đáp án (5 đề)

Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 6 có đáp án

Bộ đề thi học sinh giỏi

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 1

Môn: Tiếng Anh 6

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Match the questions in column A with the answers in column B.

Quảng cáo
A B

1. How many chairs are there in the room?

2. What is your name?

3. How old are you?

4. Where are his shoes?

5. Are you a pupil?

6. Good morning! How are you?

a. Yes, I am.

b. Good morning! I’m fine. And you?

c. I’m eleven years old.

d. There are four chairs in the room.

e. My name is Phuong.

f. They are at the front door.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. Arrange the words into logical order sentence

1. name/ Ping/ Her/ is/.

____________________________________________________

2. forty - eight / years/ My/ is/ father/ old/.

____________________________________________________

3. school/ his/ big/ Is/?

____________________________________________________

4. teacher/ Mr. Ted/ is/ my/.

____________________________________________________

5. Tom/ students/ are/ Billy/ and/.

____________________________________________________

6. not/ are/ These/ books/ my/.

____________________________________________________

Đáp án

I. Match the questions in column A with the answers in column B.

1 – d 2 – e 3 – c 4 – f 5 – a 6 – b

II. Arrange the words into logical order sentence

Quảng cáo

1. Her name is Ping.

2. My father is forty-eight years old.

3. Is his school big?

4. Mr. Ted is my teacher.

5. Tom and Billy are students.

6. These are not my books.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1

Môn: Tiếng Anh 6

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Quảng cáo

1. A. what       B. when       C. where       D. who

2. A. school       B. kitchen       C. watch       D. children

II. Fill in the blank a suitable word

It is 7.30 a.m. and the Browns (1. be) __________ in the kitchen. Mrs. Brown (2. sit) __________ at the breakfast table now. She (3. read) __________ the morning paper. Mr. Brown (4. pour) __________ a cup of coffee. He (5. drink) __________ two cups of coffee every morning before he (6. go) __________ to work. There is the cartoon on TV, but the children are not watching it. They (7. play) __________ with the toys. They usually (8. watch) cartoons in the morning, but this morning they (9. not pay) __________ any attention to the TV. Of course. Mr. and Mrs. Brown are not watching TV either. They (10. like) __________ watching cartoons.

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

III. Read the following passage and answer the questions

Nga is twelve years old. She is in grade six, class 6A1. She lives in a house with her mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a hospital, a market and a stadium. Nga’s father is a doctor. He works in the hospital. Her mother works in the super market. Nga goes to school at six- thirty in the morning. She has classes from seven to eleven thirty.

Quảng cáo

1. How old is Nga?

..............................................................................................................................

2. Is their house next to a hospital?

..............................................................................................................................

3. What does her father do?

.............................................................................................................................

4. What time do her classes finish?

..............................................................................................................................

IV. Make a complete sentence using the given words

1. my class / students / are / twenty / in / There /.

..............................................................................................................................

2. sister / are / students / This / and these / is / her / my /.

..............................................................................................................................

Đáp án

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. D (Đáp án D phát âm là /h/ các đáp án khác phát âm là /w/)

2. A (Đáp án A phát âm là /k/ các đáp án khác phát âm là /tʃ/)

II. Fill in the blank a suitable word

1. are 2. is sitting 3. is reading 4. is pouring 5. drinks
6. goes 7. are playing 8. watch 9. don’t pay 10. like

III. Read the following passage and answer the questions

Quảng cáo

1. She is twelve years old.

2. No, it isn’t.

3. He is a doctor.

4. They finish at eleven thirty.

IV. Make the question using the given words

1. There are twenty students in my class.

2. This is my sister and these are her students.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
s