8 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2024 có ma trận

Với bộ 8 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Chân trời sáng tạo và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 6.

8 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2024 có ma trận

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Choose the word that has the underlined parts   pronounced diffrently from the others

1. A. depend             B. enjoy                   C. seeparate             D. return

2. A. temple             B. restaurant             C. religion                D. mention

3. A. century            B. convenient           C. consist                 D. comfortable

4. A. wear                B. bear                      C. pear                      D. hear

II. Choose the best options to complete the sentences

1. Lan enjoyed the peaceful atmostphere .................................  Maryam was praying 

(when, during, while, where)

2. Ba has to walk to school, so he wishes he ...................  a bicycle. (has, had, have, will have)

3. He ......... write to me once a week , but he doesn’t write anymore. (uses, used to, use to, doesn’t use)

4. We are good friends. We ................ each other for a long time. (know, knew, have known, has known)

Quảng cáo

III. Read the passage and answer the questions

Clothes can tell a lot about a person . Some people like very colorful clothes because they want everyone to look at them and they want to be the center of things. Other people like to wear nice clothes, but their clothes are not colorful or fancy. Clothes today are very different from the clothes of the 1800s. In the 1800s, clothes were made only from natural kinds of cloth. They  were made from cotton , wool, silk, or linen. But today , there are many kinds of man –made   cloth . A lot of clothes are now made from nylon, rayon, or polyester..

1. Why do some people like very colorful clothes ?

....................................................................

2. What kind of clothes do other people like to wear ?

....................................................................

3. Were the clothes of the 1800s the same as clothes today?

....................................................................

4. Are there many kinds  of man - made  clothes today ?

....................................................................

IV. Rewrite the sentences 

1. You do not have a computer , so you can not get access to the Internet.

I wish..............................................................................................................

2. We must finish the work on time . 

The work ........................................................................................................

3. They have just bought their son a new bicycle .

A new bicycle .................................................................................................

4. It is a pity that your friend isn’t at this party .

I wish ..............................................................................................................

Quảng cáo

V. Listen to an announcement about a lost girl and choose the correct answer

1. How old is she ?

A. four                     B. five                     C. six

2.What does she look like ?

A. She has long dark hair, an oval face.

B. She has short black hair , an oval face.

C. She has long hair , an oval face 

3. What type of clothes is she wearing ?

A. a long sleeved red blouse.

B. a short sleeved red blouse.

C. a long blue blouse.

4. Who is waiting for her?

A. Her father is.

B. Her mother is.

C. Her sister is.

VI. Speaking

Answer the following questions about you

1. What’s your name?

2. Which animals do you like best? Why?

3. Where’s your school?

4. What time do you get up everyday?

5. [Flashcard] What is this?

Quảng cáo

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Tiếng Anh 6 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên