Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) - Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) - Kết nối tri thức

Với bộ 4 đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối tri thức và sưu tầm từ đề thi Toán 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Toán 6.

Tải xuống

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 - sách Kết nối tri thức - Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Ma trận đề

Chủ đề

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL


Tập hợp số tự nghiên, số nguyên.

Số nguyên tố, hợp số

Tập hợp số nguyên, số tự nhiên

Số nguyên tố, hợp số

Tập hợp
1 câu


1 câu


1 câu
3 câu

0,25 điểm


0,25 điểm


0,25 điểm
0,75 điểm

Các phép toán trong tập số tự nhiên, số nguyên.

Thứ tự thực hiện phép tínhThứ tự thực hiện phép tính

Thực hiện các phép tính

Tính chất của các phép toán
1 câu

4 câu


2 câu

7 câu

0,25 điểm

3 điểm


1 điểm

4,25 điểm

Dấu hiệu chia hết, ước và bội

Dấu hiệu chia hết

Ước và bội

Tính chất chia hết, ước và bội

Tính chất chia hết, dấu hiệu chia hết


1 câu


1 câu1 câu


1 câu

4 câu

0,25 điểm


0,25 điểm1,5 điểm


0,5 điểm

2,5 điểm

Hình phẳng trong thực tiễn và tính chất đối xứng của hình phẳng

Tính chất đối xứng trong hình phẳng

Tính chất và tính diện tích hình phẳng trong thực tiễn

Tính diện tích hình phẳng
1 câu


1 câu

1 câu


1 câu4 câu

0,25 điểm


0,25 điểm

1,5

điểm


0,5 điểm2,5 điểm

Tổng

1 điểm

3 điểm

0,75 điểm

2,5 điểm

0,25 điểm

2 điểm


0,5 điểm

10 điểm


Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Khẳng định nào sau đây sai:

A) Tập số nguyên âm được kí hiệu là N.

B) Số 0 không là số nguyên dương cũng không là số nguyên âm.

C) 6 là số nguyên dương.

D) -8 là số nguyên âm.

Câu 2: Trong biểu thức gồm có các dấu ngoặc {}; []; () thì thứ tự thực hiện các phép tính đúng là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng:

A) Những số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.

B) Những số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.

C) Những số chia hết cho 5 và 2 có tận cùng là 5.

D) Những số chia hết cho 5 thì chia hết cho 3.

Câu 4: Hình nào không có tâm đối xứng

A) Hình tròn

B) Tam giác đều

C) Lục giác đều

D) Hình vuông

Câu 5: Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các số nguyên tố

A) M = {1; 2; 3; 5; 7}

B) N = {0; 2; 3; 5; 7}

C) P = {2; 3; 5; 7}

D) {3; 5; 7; 9}

Câu 6: Tập hợp sau gồm bao nhiêu phần tử: A =

A) 18

B) 21

C) 19

D) 20

Câu 7: Tập hợp các ước của 6 là:

A) {1; 2; 3; 6}

B) {±0; ±1; ±2; ±3; ±6}

C) {0; 1; 2; 3; 6}

D) {±1; ±2; ±3; ±6}

Câu 8: Hình nào trong các hình sau đây là hình thoi

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) (39 – 19):(-2) + (34 – 22).5

b) 25.(-2)2  + 5.(2 + 3)

c) {23 + [1 + (3 – 1)2]} : 13

Bài 2: Tìm x nguyên

a) 20 – [42 + (x – 6)] = 90

b) (x + 3).(2x – 4) = 0

c) 1000:[30 + (2x – 6)] = 32 + 42 và x ∈ N

Bài 3: Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách đó.

Bài 4: Cho hình bên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

Biết AB = 7 cm, BC = 2 cm, CD = 3 cm và DE = 3 cm

a) Tính chu vi hình bên.

b) Tính diện tích hình bên.

Bài 5: Tìm số tự nhiên n để (3n + 2) chia hết cho (2n – 1).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 các bộ sách khác:

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Hình nào sau đây có đối xứng trục và đối xứng tâm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

A) Hình 3

B) Hình 1

C) Hình 2

D) Hình 4

Câu 2: Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 - 2) là:

A) Phép chia – phép trừ – lũy thừa.

B) Phép trừ – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy thừa – phép trừ – phép chia.

D) Lũy thừa – phép chia – phép trừ.

Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng:

A) Những số có tận cùng là 0 thì chia hết cho 2 và 5.

B) Những số có tận cùng là 3 thì chia hết cho 3.

C) Những số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.

D) Những số chia hết cho 5 và 3 thì chia hết cho 2.

Câu 4: Phân tích 120 ra số nguyên tố ta được kết quả là:

A) 24.3.5

B) 23.15

C) 22.3.5

D) 23.3.5

Câu 5: Tập hợp A = cách viết nào sau đây đúng.

A) 1 ∉ A

B) {1; 2} ∈ A

C) 4 ∈ A

D) 5 ⊂ A

Câu 6: Khẳng định nào sau đây sai.

A) Tập số nguyên gồm các số nguyên âm, nguyên dương và số 0.

B) Tập hợp số nguyên kí hiệu là Z.

C) Số 0 là số nguyên dương.

D) -4 là số nguyên âm.

Câu 7: Số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho 4 và 6 là:

A) 12

B) 2

C) 24

D) 6

Câu 8: Khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

B) Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.

D) Hình thang có hai đường chéo bằng nhau.

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) (7 + 33 : 32).4 - 3

c) 2002 - {474 - 40.[34 - (82 + 7)] + 142 : 7}

Bài 2: Tìm x 

a) 3x + 10 = 42

b) 164 - 22.(x – 5) = 5.16

c) 4.2x - 3 = 125

Bài 3: Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, các em học sinh lớp 6A đã mua 90 bông hoa hồng, 40 bông hoa cúc để kết thành những bó hoa tặng các thầy các cô sao cho số hoa hồng và số hoa cúc trong từng bó đều bằng nhau. Hỏi số bó hoa nhiều nhất có thể kết được là bao nhiêu? Khi đó mỗi bó hoa có bao nhiêu bông hoa mỗi loại?

Bài 4: Một mảnh vườn có dạng như hình bên dưới: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

a) Tính chu vi mảnh vườn.

b) Người ta làm tường rào bao quanh khu vườn với giá 50 000 đồng mỗi mét. Hỏi tổng chi phí để làm tường rào là bao nhiêu.

Bài 5: So sánh A và B biết: A = 229 và B = 539.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho tập hợp A = {2; 0; 1; 6}. Cách viết nào sau đây là đúng?

A) {2} ∈ A

B) {0; 1; 2} ∈ A

C) A ⊂ {1; 3; 5}

D) 3 ∈ A

Câu 2: Nếu x – 3 là số nguyên âm lớn nhất, y + 9 là số nguyên dương nhỏ nhất thì x + y bằng:

A) 12

B) 6

C) 0

D) – 6

Câu 3: Hình nào dưới đây có trục đối xứng.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

Câu 4: Đối với biểu thức không có dấu ngoặc và chỉ có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là:

A) Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

B) Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ.

C) Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa.

D) Lũy thừa → Cộng và trừ → Nhân và chia.

Câu 5: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A) Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3.

B) Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9.

C) Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

D) Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 6: Phân tích 250 ra thừa số nguyên tố ta được:

A) 22.55

B) 2.125

C) 2.53

D) 23.5

Câu 7: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 7 là:

A) {1; -1}

B) {7; -7}

C) {1; -1; 7; -7}

D) {1; 7}

Câu 8: Xếp 9 mảnh hình vuông nhỏ bằng nhau tạo thành hình vuông lớn MNPQ. Biết MN  = 9cm. Diện tích một hình vuông nhỏ là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

A) 9cm2

B) 1cm2

C) 3cm2

D) 27cm2

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính 

a) (39 – 19):(-2) + (34 – 22).5

b) 25.(-2)2  + 5.(2 + 3)

c) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:13

Bài 2: Tìm x nguyên

a) 20 – [42 + (x – 6)] = 90

b) (x + 3).(2x – 4) = 0

c) 1000 : [30 + (2x – 6)] = 32 + 42 và x ∈ N

Bài 3: Một cô giáo chủ nhiệm muốn chia 24 quyển vở, 48 bút bi và 36 gói bánh thành một số phần thưởng như nhau để trao trong sơ kết học kỳ I. Hỏi có thể chia được nhiều nhât bao nhiêu phần quà.

Bài 4: Bạn Bình sử dụng các ống hút dài 198mm, để tạo lên hình bên. Mỗi ống hút nước được cắt thành ba đoạn bằng nhau để tạo lên ba cạnh của mỗi lục giác đều như hình bên.

a) Tính số ống hút mà bạn Bình cần dùng để hoàn thành hình bên.

b) Tính tổng chiều dài các ống hút mà bạn Bình đã dùng.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

Bài 5: Cho A = 923 + 5.343. Chứng minh rằng A chia hết cho 32.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho tập A = {a; b; c; d; e; 5}. Số phần tử của tập A là

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Câu 2: Khẳng định nào sau đây sai:

A) Trên trục số, số -3 nằm bên trái số -4.

B) Số 0 không là số nguyên âm cũng không là số nguyên dương.

C) Số nguyên liền sau số 4 là số 5.

D) Số đối của 5 là -5.

Câu 3: Kết quả của phép tính A = 1 + 2 + …+ 9 là 

A) 50

B) 40

C) 55

D) 45

Câu 4: Số hình thoi trong hình vẽ là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3 

Câu 5: Số tự nhiên x bất kỳ thỏa mãn điều kiện 0.(x – 3) = 0. Số x bằng

A) 0

B) 3

C) Số tự nhiên bất kỳ.

D) Số tự nhiên bất kỳ lớn hơn 3

Câu 6: ƯCLN (60; 80) là

A) 10

B) 20

C) 15

D) 25

Câu 7: Trong các biển báo dưới đây, biển báo nào có đối xứng trục:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức

A) a, b, c.

B) b, c, d.

C) a, c, d.

D) a, b, d.

Câu 8: Có bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số mà hàng đơn vị của nó là 1:

A) 3 số

B) 4 số

C) 5 số

D) 6 số

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính (Hợp lí nếu có thể)

a) 18.17 – 3.6.7

b) 33.(17 – 5) – 17.(33 – 5)

c) 40 + (139 – 172 + 99) – (139 + 199 – 127)

Bài 2: Tìm x

a) 2x – 6 = 12

b) [(2x – 11):3 + 1].5 = 20

c) 2.3x = 10.312 + 8.274

Bài 3: Học sinh của lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp 6A từ 38 đến 60 em. Tính số học sinh lớp 6A.

Bài 4: Một lối đi hình chữ nhật có chiều dài 12m và chiều rộng 2m.

a) Tính chu vi và diện tích lối đi đó.

b) Người ta lát gạch kín lối đi đó mỗi viên gạch hình vuông có độ dài cạnh là 40cm. Hỏi người ta phải lát bao nhiêu viên gạch (bỏ qua các mép vữa không đáng kể).

Bài 5: Tính A = 1 - 3 + 32 - 33 + 34 - ... + 398 - 399 + 3100

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác