Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) - Cánh diều

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) - Cánh diều

Với bộ 4 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cho điểm O nằm giữa hai điểm P và Q. Khẳng định nào sau đây sai

A) PO + QO = PQ 

B) PQ – QO = PO

C) PQ – PO = QO

D) PO + PQ = OQ

Câu 2: Kết quả của phép tính Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều  là:

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

Câu 3: Gieo một đồng xu liên tiếp 20 lần thu được 8 lần mặt ngửa. Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt sấp là: 

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Câu 4: Nếu xem điểm đăt hai kim giờ và kim phút là gốc chung thì khi đồng hồ chỉ 12 giờ thì ta có nhận xét gì về kim giờ và kim phút

A) Kim giờ và kim phút tạo thành hai tia đối nhau.

B) Kim giờ và kim phút tại thành hai tia trùng nhau.

C) Kim giờ và kim phút tạo thành hai tia vuông góc.

D) Kim giờ và kim phút tạo thành hai tia không chung gốc.

Câu 5: Tính chất nào sau đây không là tính chất của phép nhân hai phân số: 

A) Tính giao hoán

B) Tính kết hợp

C) Tính phân phối giữa phép cộng và phép phân

D) Tính nhân với số đối.

Câu 6: Phân số nghịch đảo của phân số Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều  là:

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2 điểm): 

a) Một hình chữ nhật có chiều dài làĐề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều(m) và có chiều rộng là Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều(m). Tính chiều dài hình chữ nhật đó.

b) Một hộp có chứ ba quả bóng ba màu xanh, đỏ, trắng. Người ta lấy ra một quả bóng ghi màu rồi lại cho vào hộp. Làm như vậy liên tục 15 lần thì thấy có 7 lần lấy được bóng trắng. Xác suất lấy được bóng trắng là bao nhiêu.

Bài 4 (2 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5cm; OB = 11cm

a) Trong ba điểm O; A; B điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại?

b) A có phải trung điểm của OB không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phấn số tối giản

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ tranh thể hiện số cây hoa trồng trong vườn của nhà bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng ít hoa nhất.

C) Nhà Lan và nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) Tổng số hoa nhà Lan và Mai trồng được bằng tổng số hoa nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho hình vẽ: 

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Khẳng định nào sau đây sai: 

A) Điểm A thuộc đường thẳng d.

B) Điểm B không thuộc đường thẳng d.

C) Đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

D) Đường thẳng d đi qua điểm A.

Câu 4: Kết quả của phép tínhĐề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều là

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết:

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2,5 điểm): Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên Ox sao cho OA = 4cm; OB = 6cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

a) Trong ba điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài OM.

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm các số tự nhiên a, b (a ≠ 0) thỏa mãn:Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số bằng phân số Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều là:

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Câu 2: Phân số nào là phân số tối giản:

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

Câu 3: Cho đoạn thẳng MN và điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Biết OM = 5cm; ON = 3cm. Độ dài MN là: 

A) 8cm

B) 2cm

C) 10cm

D) 15cm

Câu 4: Cho biểu đồ tranh 

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào sai:

A) Ngày thứ năm trong tuần số học sinh được nhiều điểm mười nhất.

B) Ngày thứ tư trong tuần số học sinh được điểm mười ít nhất.

C) Ngày thứ hai và ngày thứ sáu trong tuần số học sinh được điểm mười bằng nhau.

D) Số học sinh đạt điểm mười trong tuần là 16 học sinh.

Câu 5: Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 25 lần thấy xuất hiện 7 lần mặt ba chấm. Xác xuất thực nghiệm xuất hiện mặt ba chấm là:

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Câu 6: Kết quả so sánh của hai phân sốĐề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diềuĐề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều là:

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

Bài 3 (2 điểm): Một chiếc thùng có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng có cùng kích thước.

Trong một trò chơi, người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào trong thùng. Mạnh thực hiện trò chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau: 

Màu

Số lần

Xanh

43

Đỏ

22

Tím

18

Vàng

17

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Mạnh lấy được quả bóng màu xanh;

b) Quả bóng được lấy ra không phải màu đỏ.

Bài 4 (1,5 điểm): Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC và AB. Cho AB = 6cm, AM = 1cm. Tính độ dài đoạn thẳng AN; NB; MB.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (2 điểm): Tìm x

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2 điểm): Hằng ngày Khánh phải đi xe buýt đến trường. Khánh ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau.

Thời gian chờ

Dưới 1 phút

Từ 1 phút đến 5 phút

Từ 5 phút đến 10 phút

Từ 10 phút trở lên

Số lần chờ

4

10

4

2

Hãy tính xác suất thực nghiệm các sựu kiện

a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút

b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Bài 4 (2 điểm): Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N   khác A).

a) Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm M và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm A?

c) Cho AM = 5cm; AN = 7cm. Tính MN

Bài 5 (1 điểm): 

a) Cho biểu thứcĐề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều với n ∈ Z . Tìm các giá trị của n đểu A là số nguyên.

b) Cho Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Cánh diều.Tính B.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác