Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất - Kết nối tri thức

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất - Kết nối tri thức

Với bộ soluong Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối tri thức và sưu tầm từ đề thi Toán 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Toán 6.

Tải xuống

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 - sách Kết nối tri thức - Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (2,5 điểm)

Câu 1: Một hình thoi có diện tích là 40dm2, độ dài một đường chéo là 8dm. Độ dài đường chéo còn lại là:

A) 5dm

B) 10dm

C) 320dm

D) 260dm

Câu 2: Tìm số tự nhiên x biết: 5x + 3x = 88

A) x = 11

B) x = 5

C) x = 8

D) Một kết quả khác

Câu 3: Số phần tử của tập hợp D = {1; 3; 5; 7; ...; 999} là:

A) 999

B) 998

C) 500

D) 499

Câu 4: Số hình thoi trong hình vẽ là:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

Câu 5: Khẳng định nào sau đây đầy đủ nhất cho câu hỏi: “Hình chữ nhật có?”

A) Các cạnh đối song song và bằng nhau

B) Có hai đường chéo bằng nhau.

C) Có bốn góc vuông.

D) Tất cả các ý trên.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

a) 37.24 + 37.76 + 63.79 + 21.63

b) 101 + (-60) + 29 + (-40)

c) 40 + (139 – 172 + 99) – (139 + 199 – 127) 

d) (158.129 – 158.39):180

Bài 2 (2 điểm): Tìm x

a) 25 – 3.(6 – x) = 22

b) [(2x – 11):3 + 1].5 = 20

c) (25 - 2x)3 : 5 - 32 = 42

d) 2.3x = 10.312 + 8.274

Bài 3 (2 điểm): Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 120 quyển vở, 48 bút chì và 60 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh nhân dịp tổng kết học kì I. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy?

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 15m và chiều rộng là 8m.

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên n để (3n + 16) chia hết cho (n + 4).

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 các bộ sách khác:

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:

A) Hình chữ nhất có hai đường chéo bằng nhau.

B) Hình bình hành có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

C) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc.

D) Hình thang cân có hai đáy bằng nhau.

Câu 2: Số nào trong các số sau đây là số nguyên tố.

A) 51

B) 71

C) 81

D) 91

Câu 3: Cho tập hợp A = {x ∈ N | 7 ≤ x < 17} có số phần tử là:

A) 10

B) 11

C) 12

D) 17

Câu 4: Khi phân tích 90 ra thừa số nguyên tố, ta được kết quả là:

A) 32.10

B) 2.5.9

C) 2.32.5

D) 3.5.6

Câu 5: ƯCLN (24; 16; 8) bằng:

A) 8

B) 10

C) 16

D) 24

Câu 6: Xếp 9 mảnh hình vuông nhỏ bằng nhau tạo thành hình vuông lớn MNPQ. Biết MN  = 9. Diện tích một hình vuông nhỏ là:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

A) 9cm2

B) 1cm2

C) 3cm2

D) 27cm2

II. Tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

a) 19.25 + 19.16 + 41

b) 12 : {390 : [500 - (125 + 35.7)]}

c) [1800 – (43 – 18.3)3] : 8 + 22

Bài 2 (2 điểm): Tìm x nguyên

a) x – 65 = 38 – 58 

b) 3(x + 6) – 53 = 2(x – 8) – 1 

c) (2 + x)3 – 23 = 41

Bài 3 (1,5 điểm): Lễ dâng hương tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám dành cho học sinh giỏi cấp Thành phố có từ 150 đến 200 học sinh tham dự. Nếu xếp thành 5 hàng, 6 hàng, 9 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh tham gia dâng hương.

Bài 4 (1,5 điểm): Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bằng nhau. Tính diện tích hình vuông bên dưới.

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Bài 5 (0,5 điểm): Cho A = 923 + 5.343. Chứng minh rằng A chia hết cho 32.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định nào sau đây sai:

A) Hình vuông ABCD có bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DA

B) Hình vuông ABCD có các góc ở các đỉnh A; B; C: D bằng nhau.

C) Hình vuông ABCD có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) Hình vuông ABCD có hai cặp cạnh đối xong song: AB và BC; AD và DC.

Câu 2: Có bao nhiêu số thỏa mãn x sao choBộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Kết nối tri thứclà hợp số

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

Câu 3: Khẳng định nào sau đây sai

A) Hình chữ nhật có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

B) Tam giác đều có ba trục đối xứng.

C) Tam giác đều có một tâm đối xứng

D) Hình tròn có vô số trục đối xứng.

Câu 4: Biết x là ước của 24 và x ≥ 10. Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn:

A) x ∈ {12; 24}

B) x ∈ {10; 12; 24}

C) x ∈ {12; 18; 24}

D) x ∈ {12}

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

a) 56 + 33 – 27 

b) 15.42 + 15.59

c) 78 + (-43) + 112 + (-57)

d) 32:4 + [60 – (12 – 7)2]

Bài 2 (2 điểm): Tìm x

a) 3x – 17 = 28

b) 2.(x + 6) + 12 = 72

c) (x – 140):7 = 33 – 23.3

d) 3x + 1 + 3x + 2 = 324

Bài 3 (2 điểm): Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành 4 hàng, 6 hàng hoặc 7 hàng thì vừa đủ. Hỏi khối 6 của trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh khối 6 trong khoảng 250 đến 300.

Bài 4 (1,5 điểm): Một siêu thị cần treo đèn LED trang trí xung quanh mép một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều rộng 5m và chiều dài 10m. Chi phí cho mỗi mét dài của đèn là 120 000 đồng. Hỏi siêu thị cần trả bao nhiêu tiền để treo đèn LED.

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm cặp số tự nhiên x; y biết: (x – 2).(y + 7) = 17.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố:

A) {3; 5; 7; 11}

B) {3; 10; 7; 13}

C) {13; 15; 17; 19}

D) {1; 2; 5; 7}

Câu 2: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:

A) {1; -1}

B) {5; -5}

C) {1; -1; 5; -5}

D) {1; 5}

Câu 3: Cho tập hợp M = {a, b, c}. Cách viết nào sau đây là đúng?

A) b ∈ M               

B) d ∈ M     

C) {a} ∈ M            

D) c ∉ M

Câu 4: Cho các hình sau:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Điền các số 1; 2; 3; 4; 5 tương ứng vào bảng sau:

Hình vuông


Hình thoi


Tam giác đều


Lục giác đều


Hình chữ nhật


II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính 

a) 28 + (19 – 28) – (32 – 57)

b) (-8).72 + 8.(-19) – (-8)

c) (-27).1011 – 27.(-12) + 27.(-1)

d) {23 + [1 + (3 – 1)2]} : 13

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x

a) 9(x + 28) = 0

b) 720 : [41 – (2x – 5)] = 23.5

Bài 3 (2 điểm): Vào dịp Tết cổ truyền, một nhà hàng mua 50kg gạo nếp, 20kg thịt lợn, 10kg đậu xanh, 2kg muối để làm bánh chưng. Tổng số tiền nhà hàng phải thanh toán là 4 492 000 đồng. Tính giá tiền một cân muối biết giá tiền một cân gạo nếp là 30 000 đồng, 1 kg thịt lợn là 125 000 đồng, 1 kg đậu xanh là 48 000 đồng.

Bài 4 (2 điểm): Cô Huệ muốn lát nền cho một căn phòng của nhà mình có hình chữ nhật với chiều dài 8m và chiều rộng 5m. Loại gạch lát nền là gạch 40cm. Hỏi cô Huệ phải sử dụng bao nhiêu viên gạch để lát nền nhà.

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằngBộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Kết nối tri thứcchia hết cho 7; 11 và 13.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác