CHÍNH SÁCH HỦY KHÓA HỌC

            Một số định nghĩa được hiểu như sau:

Ngày mở khóa học: Là ngày khóa học xuất hiện trên hệ thống, Bạn có thể truy cập và học các bài giảng, học liệu miễn phí, chưa được đăng ký khóa học.

Ngày bắt đầu đăng ký: Là ngày đầu tiên Bạn được đăng ký khóa học, Ngày Bạn bắt đầu được học theo lộ trình xuất bản khóa học cũng là ngày Bạn bắt đầu được nâng cấp, chuyển đổi khóa học.

Ngày kết thúc đăng ký: Là ngày cuối cùng Bạn đăng ký trọn gói khóa học. Không gia hạn hay bảo lưu khóa học.

Ngày bế giảng: Là ngày cuối cùng Bạn được học khóa học. Đối với khóa học ngắn hạn, thời gian học được quy định ở từng khóa học.

VIETJACK áp dụng Chính sách hủy khóa học như sau:

VIETJACK không cho phép hủy khóa học Bạn đã đăng ký thành công tại website VIETJACK (VIETJACK.vn) nếu thời hạn đăng ký khóa học vượt quá >3 ngày kể từ khi thanh toán học phí khóa học. Bạn có thể chuyển đổi hoặc nâng cấp sang khóa học phù hợp theo Chính sách Chuyển đổi và nâng cấp tại VIETJACK.

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Học viên thanh toán tiền mua Khóa học cho VIETJACK mà Học viên nhận thấy mình không đủ trình độ để theo học các Khóa học đã mua hoặc do nhầm lẫn trong quá trình xác nhận Khóa học thì VIETJACK sẽ hỗ trợ Học viên chuyển đổi sang Khóa học khác để phù hợp với trình độ của Học viên. Học viên chỉ được chuyển đổi sang các Khóa học có giá bán tương đương hoặc thấp hơn Khóa học đã mua.


Tài liệu giáo viên