Vật Lí lớp 10 - Giải bài tập SGK Vật Lí 10 hay nhất, chi tiết


Giải bài tập SGK Vật Lí lớp 10 hay nhất

Với giải bài tập Vật Lí lớp 10 [có kèm video bài giải] hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Vật Lí 10. Bên cạnh đó là các bài tóm tắt lý thuyết Vật Lí lớp 10 [có kèm video bài giảng] và bộ bài tập trắc nghiệm theo bài học cùng với trên 100 dạng bài tập Vật Lí 10 với đầy đủ phương pháp giải giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Vật Lí 10.

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Phần 2: Nhiệt học

Chương 5: Chất khí

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
Giải bài tập Vật Lí 10 Bài 1: Chuyển động cơ

Video Giải Vật Lí 10 Bài 1: Chuyển động cơ - Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1. ( trang 8 sgk Vật Lí 10) Cho biết (một cách gần đúng):

- Đường kính của Mặt Trời : 1 400 000 km.

- Đường kính của Trái Đất : 12 000 km.

- Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời : 150 000 000 km.

a) Nếu vẽ đường đi của Trái Đất quanh Mặt Trời là một đường tròn, đường kính 15 cm thì hình vẽ Trái Đất và Mặt Trời sẽ là những đường tròn có đường kính bao nhiêu xentimet?

b) Có thể coi Trái Đất như một chất điểm trong hệ Mặt Trời được không ?

Trả lời:

a) Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời: 150.000.000 km = 150.1011 cm vẽ thành 15/2 = 7,5 cm.

- Vẽ 1 cm ứng với khoảng cách thật là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Hình vẽ Trái Đất sẽ phải là đường tròn có đường kính :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Mặt Trời sẽ phải vẽ là đường tròn có đường kính :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

b) Chiều dài của đường đi trên hình vẽ là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

→ Chiều dài đường đi gấp 47,1 / 0,0006 = 78500 lần kích thước của Trái Đất, rất nhỏ so với đường đi.

→ Có thể coi Trái Đất như một chất điểm trong hệ Mặt Trời.

C2.( trang 9 sgk Vật Lí 10) Có thể lấy vật nào làm mốc để xác định vị trí một chiếc tàu thủy đang chạy trên sông?

Trả lời:

Vật làm mốc là một vật bất kì, đứng yên trên bờ sông hoặc dưới sông như: cây bên bờ sông, bến đò, một cây cầu….

C3.( trang 9 sgk Vật Lí 10) Hãy cho biết các tọa độ của điểm M nằm chính giữa một bức tường hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5 m, và cạnh AD = 4 m (Hình 1.4). Lấy trục Ox dọc theo AB, trục Oy dọc theo AD.

Trả lời:

Tọa độ điểm M là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

C4.( trang 10 sgk Vật Lí 10) Cho bảng gời tàu (bảng 1.1), Hãy tính xem đoàn tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn trong bao lâu?

Bảng giờ tàu

Hà Nội

Nam Định

Thanh Hóa

Vinh

Đồng Hới

Đông Hà

Huế

Đà Nẵng

19h 00'

20h 56'

22h 31'

0h 53'

4h 42'

6h 44'

8h 05'

10h 54'

Tam Kỳ

Quảng Ngãi

Diêu Trì

Tuy Hòa

Nha Trang

Tháp Chàm

Sài Gòn

12h 26'

13h 37'

16h 31'

18h 25'

20h 26'

22h 26'

4h 00'

Trả lời:

Chọn mốc thời gian lúc 19 giờ 00 phút ngày thứ nhất tại Hà Nội.

Quan sát bảng giờ tàu ta thấy đến 19 giờ 00 phút ngày thứ hai (sau khi suất phát được 1 ngày) thì tàu đã qua ga Tuy Hòa một đoạn. Tiếp tục tàu chạy đến 24 giờ 00 phút cùng ngày (chạy thêm 5 giờ nữa) thì chưa đến ga Sài Gòn, sau đó tàu chạy thêm 4 giờ nữa sang ngày hôm sau thì đến Sài Gòn.

Vậy tổng thời gian tàu chạy từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn là:

1 ngày + 5 giờ + 4 giờ = 33 giờ

Bài 1 (trang 11 SGK Vật Lí 10): Chất điểm là gì?

Lời giải:

Chất điểm là một chất chuyển động được coi là kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi ( hoặc là so với khoảng cách mà ta đề cập đến).

Bài 2 (trang 11 SGK Vật Lí 10) : Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên một quốc lộ.

Lời giải:

Dựa vào cột cây số trên quốc lộ: khi ôtô đến cột cây số, ta sẽ biết vị trí ô tô cách mốc (địa điểm sẽ đến ) còn bao nhiêu km.

Bài 3 (trang 11 SGK Vật Lí 10) : Nêu cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng .

Lời giải:

+ Chọn một điểm ( một vật) cố định làm mốc.

+ Một hệ trục gồm Ox và Oy vuông góc với nhau, gắn với vật mốc.

+ Chiếu vuông góc điểm vị trí vật xuống hai trục Ox và Oy.

Vị trí của bật trên mặt phẳng được xác định bằng hai tọa độ x và y.

....................................

....................................

....................................

Giải bài tập Vật Lí 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều

C1. (trang 12 sgk Vật Lí 10) Dựa vào giờ tàu ở Bảng 1.1, hãy tính tốc độ trung bình của đoàn tàu trên đường Hà Nội – Sài Gòn , biết con đường này dài 1 726 km coi như thẳng:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Lời giải:

Từ Câu C4 bài 1, ta tìm được thời gian tàu chạy từ Hà Nội vào sài Gòn là: t = 33 giờ.

Áp dụng công thức:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 1 (trang 15 SGK Vật Lí 10) : Chuyển động thẳng đều là gì?

Lời giải:

Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

Bài 2 (trang 15 SGK Vật Lí 10) : Nêu những đặt điểm của chuyển động thẳng đều.

Lời giải:

Chuyển động thẳng đều có:

    + qũy đạo là một đường thẳng

    + tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường là như nhau.

Bài 3 (trang 15 SGK Vật Lí 10) : Tốc độ trung bình là gì?

Lời giải:

Tốc độ trung bình là đại lượng đo bằng tỉ số giữa quãng đường vật đi được và thời gian chuyển động, nó cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

(Lưu ý: Tốc độ trung bình luôn dương, không nhận giá trị âm)

Bài 4 (trang 15 SGK Vật Lí 10): Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Lời giải:

+ Công thức tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều:

           S = vtb . t = vt

+ Phương trình chuyển động:     x = xo + vt (với xo : tọa độ ban đầu)

Bài 5 (trang 15 SGK Vật Lí 10) : Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều .

Lời giải:

Ta thấy phương trình chuyển động thẳng đều của vật có dạng là phương trình bậc nhất y = ax + b. Cho nên ta vẽ đồ thị giống với đồ thị hàm số y = ax + b (với ẩn là t).

Bước 1: Viết phương trình chuyển động của vật. Ví dụ: x = 2 + 10t (x: km, t: h)

Bước 2: Lập bảng (x,t).

t (h) 0 1 2 3 4 5
x (km) 2 12 22 32 42 52

Bước 3: Vẽ đồ thị:

....................................

....................................

....................................Nhóm hỏi bài 2k6