Hóa học lớp 10 - Giải bài tập SGK Hóa học 10 hay nhất


Giải bài tập SGK Hóa học 10 hay nhất

Với giải bài tập Hóa học lớp 10 [có kèm video bài giải] hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Hóa học 10. Bên cạnh đó là các bài tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 10 [có kèm video bài giảng] và bộ bài tập trắc nghiệm theo bài học cùng với trên 100 dạng bài tập Hóa học 10 với đầy đủ phương pháp giải giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Hóa lớp 10.

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Chương 3: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tài liệu lý thuyết và các dạng bài tập Hóa học lớp 10:
Giải bài tập Hóa học 10 Bài 1: Thành phần nguyên tử

Video Giải bài tập Hóa 10 Bài 1: Thành phần nguyên tử - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 9 SGK Hóa 10): Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. Electron và proton.

B. Proton và nơtron.

C. Nơtron và electon.

D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đấp số đúng là câu B: Proton và notron.

Bài 2 (trang 9 SGK Hóa 10): Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. Electron và proton.

B. Proton và nơtron.

C. Nơtron và electon.

D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp số đúng là câu D: Nơtron, proton và electron.

Bài 3 (trang 9 SGK Hóa 10): Nguyên tử có đường kính gấp khoảng 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì đường kính nguyên tử sẽ là:

A. 200.

B. 300.

C. 600.

D. 1200M.

Lời giải:

Đáp số đúng là câu C : 600m.

Đường kính hạt nhân khi phóng to : 6cm.

Đường kính nguyên tử: 6cm × 10.000 = 60.000cm = 600m.

Bài 4 (trang 9 SGK Hóa 10): Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron. .

Lời giải:

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton là:

Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10

Tỉ số về khối lượng của electron so với nơtron là:

Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10

Bài 5 (trang 9 SGK Hóa 10): Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm, khối lượng nguyên tử là 65u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhình cầu = 4/3 π.r3.

Lời giải:

a) rZn = 1,35. 10-1 nm = 0,135.10-7 cm (1nm = 10-9m)

1u = 1,6605.10-24 g.

mZn = 65.1,6605.10-24 g = 107,9.10-24g.

Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10

b) mhạt nhân Zn = 65u ⇒ 107,9.10-24 gam.

rhạt nhân Zn = 2.10-6nm = (2.10-6.10-7)cm = 2.10-13 cm.

Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10

Bài giảng: Bài 1: Thành phần nguyên tử - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Giải bài tập Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Bài 1 (trang 13 SGK Hóa 10): Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối.

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu đúng là câu C.

Bài 2 (trang 13 SGK Hóa 10): Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là câu D.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 10): Nguyên tố cacbon có hai đồng vị: Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 chiếm 98,89% và Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 chiếm 1,11%

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

a) 12,500.

b) 12,011.

c) 12,022.

d) 12,055.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp số đúng là b

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 10): Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 10): Đồng có hai đồng vị bền Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị

Lời giải:

Gọi x là thành phần % của đồng vị Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

→ thành phần % của đồng vị còn lại là 100 – x

Ta có:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

....................................

....................................

....................................Các loạt bài lớp 10 khác
Nhóm hỏi bài 2k6