Giải Hóa 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnhBài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Xem thêm: Video Giải Hóa 10 Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Bài 1: Viết bản tường trình (trang 148 SGK Hóa 10)

1. Điều chế và chứng minh tính khử của H2S.

Quảng cáo

TN: Điều chế khí H2S bằng cách cho FeS tác dụng với dd HCl. Sau đó đốt khí thoát ra từ ống vuốt nhọn. Quan sát hiện tượng.

Hiện tượng: H2S thoát ra có mùi trứng thối. H2S cháy trong không khí ngọn lửa màu xanh.

PTHH: 2HCl + FeS → FeCl2 + H2S.

2H2S + O2 → 2S + 2H2O.

H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa.

Giải thích hiện tượng: FeS xảy ra phản ứng trao đổi với HCl sinh ra khí H2S mùi trứng thối.

H2S đã bị oxi hóa bởi oxi, cháy với ngọn lửa xanh tạo ra S

Quảng cáo

2. Tính khử của SO2.

TN: Điều chế SO2 bằng cách đun nóng dung dịch H2SO4 với muối Na2SO3 (như H6.5 trang 137 SGK)

- Dẫn khí SO2 vừa điều chế được vào dung dịch brom. Quan sát hiện tương.

Hiện tượng: Mất màu dung dịch brom.

PTHH: Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2.

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4.

SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

Giải thích hiện tượng: phản ứng giữa Na2SO3 và H2SO4 tạo ra khí SO2 làm mất màu dd nước brom.

Quảng cáo

3. Tính oxi hóa của SO2

TN: Dẫn khí H2S điều chế được ở trên vào nước ta được dung dịch axit sunfuhidric.

Dẫn khí SO2 điều chế được ở TN2 vào dd H2S. Quan sát hiện tượng

Hiện tượng: Có vẩn đục, màu vàng.

PTHH: SO2 + H2S → 3S + 2H2O.

SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử

Giải thích hiện tượng: SO2 đã oxi hóa H2S tạo ra S có màu vàng.

4. Tính oxi hóa của H2SO4 đặc.

TN: Nhỏ vài giọt H2SO4 đặc vào ống nghiệm. Cho 1 vài lá đồng nhỏ vào ống nghiệm, đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng

Hiện tượng: Dung dịch từ không màu chuyển sang màu xanh và có bọt khí xuất hiện

PTHH: Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

Cu là chất khử, H2SO4 là chất oxi hóa.

Giải thích: Cu bị oxi hóa bởi H2SO4 tạo dung dịch màu xanh và sinh ra khí SO2.

Các bài Giải bài tập Hóa 10, Để học tốt Hóa học 10 Chương 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 10 khác