HĐTN 9 Chân trời sáng tạo | Giải Hoạt động trải nghiệm 9 (hay, ngắn gọn) | Soạn HĐTN 9


Với giải bài tập HĐTN 9 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi & làm bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn HĐTN 9.

Giải Hoạt động trải nghiệm 9 Chân trời sáng tạo

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bản 1)

Chủ đề 1. Tự tạo động lực và ứng phó với áp lực trong cuộc sống

Chủ đề 2. Giao tiếp, ứng xử tích cực

Chủ đề 3. Góp phần xây dựng văn hoá nhà trường

Chủ đề 4. Góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc

Chủ đề 5. Xây dựng ngân sách cá nhân và góp phần phát triển kinh tế gia đình

Chủ đề 6. Xây dựng mạng lưới thực hiện các hoạt động cộng đồng

Chủ đề 7. Bảo vệ môi trường và quảng bá cảnh quan đất nước.

Chủ đề 8. Tìm hiểu những nghề em quan tâm

Chủ đề 9. Xác định con đường cho bản thân sau Trung học CƠ SỞ

Tạm biệt lớp 9

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bản 2)

Chủ đề 1: Thể hiện kĩ năng giao tiếp, ứng xử và sống hài hoà

Chủ đề 2: Thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống

Chủ đề 3: Thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường

Chủ đề 4: Góp phần chăm lo hạnh phúc và phát triển kinh tế gia đình

Chủ đề 5: Xây dựng mạng lưới quan hệ và tham gia các hoạt động cộng đồng ở địa phương

Chủ đề 6: Phòng chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ cảnh quan

Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề và rèn luyện bản thân theo định hướng nghề

Chủ đề 8: Định hướng cho bản thân sau trung học cơ sở.

Nội dung đang được cập nhật ....

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:Tài liệu giáo viên