Top 32 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 9 chọn lọc, có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 32 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Địa Lí lớp 9.

Mục lục Đề kiểm tra Địa Lí lớp 9

Quảng cáo

Top 16 Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Địa Lí lớp 9 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 9

Top 16 Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 2 (Lần 2)

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Địa hình đặc trưng của tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam: (1 điểm)

Quảng cáo

A. Núi cao       B. Núi thấp

C. Núi trung bình       D. Cao nguyên đá

Câu 2:Thế mạnh kinh tế nổi bật của tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam: (1 điểm)

A. Khai thác khoáng sản

B. Trồng cây lương thực

C. Đánh bắt thủy hải sản

D. Phát triển thủy điện

Câu 3:Vườn quốc gia của vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành điểm du lịch hấp dẫn là: (1 điểm)

A. Bạch Mã             B. Ba Bể

C. Cúc Phương             D. Cát Tiên

Câu 4:Trong số các tỉnh dưới đây, tỉnh nào nằm ở Tây Bắc? (1 điểm)

A. Quảng Ninh.       B. Bắc Giang.

D. Hà Giang.        D. Điện Biên.

Quảng cáo

Câu 5:So với các vùng khác về sản xuất nông nghiệp, Đồng bằng Sông Hồng là vùng có: (1 điểm)

A. Sản lượng lúa lớn nhất

B. Xuất khẩu nhiều nhất

C. Năng suất lúa cao nhất

D. Bình quân lương thực cao nhất

Phần tự luận

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam kể tên các trung tâm công nghiệp có giá trị từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? (2,5 điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu: (2,5 điểm)

DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP, DÂN SỐ CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, NĂM 2002

Quảng cáo
Đất nông nghiệp (nghìn ha) Dân số (triệu người)
Cả nước 9406,8 79,7
Đồng bằng sông Hồng 855,2 17,5

1. Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở ĐBSH và cả nước (ha/người).

2. Nhận xét?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)

Trả lời: Địa hình đặc trưng của tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam là địa hình núi cao nhất cả nước, địa hình hiểm trở gây khó khăn cho giao thông vận tải.

Chọn: B

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Thế mạnh kinh tế nổi bật của tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam là phát triển thủy điện, trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn

Chọn: D.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Vườn quốc gia của vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành điểm du lịch hấp dẫn là: Vườn quốc gia Cúc Phương. Vườn quốc gia Ba Bể nằm ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc vùng Đông Nam Bộ. Vườn quốc gia Bạch Mã thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Chọn: C.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: Hòa Bình là một trong bốn tỉnh Tây Bắc: Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Đáp án: D.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: So với các vùng khác về sản xuất nông nghiệp, Đồng bằng Sông Hồng là vùng có năng suất lúa cao nhất do áp dụng nhiều biện pháp thâm canh, kĩ thuật tiên tiến.

Đáp án: C.

Phần tự luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang 30, xác định các trung tâm công nghiệp có giá trị từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đó là: Phúc Yên (Vĩnh Phúc), Bắc Ninh, Hạ Long (Quảng Ninh).

Câu 2: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Bình quân diện tích đất nông nghiệp = Diện tích đất nông nghiệp/Dân số (ha/người)

BÌNH QUÂN DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, NĂM 2002

Bình quân diện tích đất nông nghiệp (ha/người)
Cả nước 0,11
Đồng bằng sông Hồng 0,05

- Bình quân diện tích đất nông nghiệp của Đồng bằng sông Hồng thấp hơn so với cả nước.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Địa Lí lớp 9

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Tây Nguyên là: (0,5 điểm)

Quảng cáo

A. Khai thác than       B. Hoá dầu

C. Nhiệt điện       D. Thuỷ điện

Câu 2:Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp: (0,5 điểm)

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp luyện kim màu

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp vật liệu xây dựng

Câu 3:Một bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ nào? (0,5 điểm)

A. Dịch vụ sản xuất

B. Dịch vụ tiêu dùng

C. Dịch vụ công cộng

D. Không thuộc loại hình nào

Quảng cáo

Câu 4:Đường sắt Thống Nhất nối liền tỉnh thành nào sau đây? (0,5 điểm)

A. Hà Nội – Hải Phòng.

B. Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

C. Hà Nội – Lào Cai.

D. Hà Nội – Huế.

Câu 5:Di sản văn hóa thế giới được UNSESCO công nhận ở nước ta là: (0,5 điểm)

A. Vịnh Hạ Long

B. Quần thể chùa Bái Đính.

C. Hoàng Thành Thăng Long

D. Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Câu 6:Trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận, nhóm di sản nào sau đây thuộc di sản vật thể? (0,5 điểm)

A. Phong Nha – Kẻ Bàng, Thánh Địa Mĩ Sơn.

B. Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ, Ca trù.

C. Cồng chiêng Tây Nguyên, phố cổ Hội An.

D. Quần thể di tích Cố đô Huế, phố cổ Hội An.

Quảng cáo

Câu 7:Nước ta chủ yếu buôn bán với thị trường: (0,5 điểm)

A. Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc

B. Liên Bang Nga, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc

C. Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Mĩ, Châu Phi

D. Bắc Mĩ, Châu Phi, Hàn Quốc, Bắc Á.

Câu 8:Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào không phải là tài nguyên du lịch nhân văn? (0,5 điểm)

A. Các công trình kiến trúc

B. Các vườn quốc gia

C. Văn hóa dân gian

D. Các di tích lịch sử

Phần tự luận

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên 3 trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn của nước ta hiện nay. (3 điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu: (3 điểm)

CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY (%)

Năm 1990 2002
Cây Lương thực 71,6 64,8
Cây Công nghiệp 13,3 18,2
Cây TP, ăn quả, cây khác 15,1 17,0
Tổng 100 100

- Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây năm 1990 và 2002.

- Nhận xét về cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây năm 1990 và 2002.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm)

Trả lời: Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Tây Nguyên là ngành công nghiệp năng lượng thủy điện do có nguồn thủy năng dồi dào trên các sông, với một số nhà máy thủy điện lớn như Yaly, Xê Xan 3, Xê Xan 3A, Xê Xan 4, Dray Hling,…

Đáp án: D.

Câu 2: (0,5 điểm)

Trả lời: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất.

Đáp án: C.

Câu 3: (0,5 điểm)

Trả lời: Một Bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ tiêu dùng.

Đáp án: B.

Câu 4: (0,5 điểm)

Trả lời: Đường sắt thống Nhất đi qua nhiều tỉnh thành nối liền Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án: B.

Câu 5: (0,5 điểm)

Trả lời: Hoàng Thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới được UNSESCO công nhận và là một trong những điểm dụ lịch sầm uất lớn nhất ở nước ta hiện nay. Hoàng thành Thăng Long được xây dựng vào thế kỷ XI dưới triều nhà Lý ở Việt Nam, đánh dấu nền độc lập của Đại Việt, nơi đây là trung tâm chính trị và quyền lực của Đại Việt trong suốt 13 thế kỷ. Ngày nay, Hoàng thành cùng khu khảo cổ số 18 Hoàng Diệu phản ánh nền văn hóa Đông Nam Á đặc sắc nơi Đồng bằng Sông Hồng, cửa ngõ thông thương giữa Trung Hoa cổ đại và Vương quốc cổ Champa.

Đáp án: C.

Câu 6: (0,5 điểm)

Trả lời: Di sản phi vật thể là các sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu giữu bằng trí nhớ, chữ viết và được lưu truyền bằng miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác. Trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận, nhóm di sản phi vật thể là: Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ, Ca trù.

Đáp án: B.

Câu 7: (0,5 điểm)

Trả lời: Nước ta chủ yếu buôn bán với thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương như: Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ô-xtray-li-a, Đài Loan.

Đáp án: A.

Câu 8: (0,5 điểm)

Trả lời: Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, các làng nghề truyền thống, văn hóa dân gian,…

Đáp án: B.

Phần tự luận

Câu 1: (3 điểm)

Trả lời: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang 22 – các ngành công nghiệp trọng điểm.

Hải Phòng, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Cần Thơ là các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn của nước ta hiện nay.

Câu 2: (3 điểm)

Hướng dẫn giải:

- Vẽ biểu đồ:

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÁC NHÓM CÂY NĂM 1990 VÀ 2002

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Địa Lí lớp 9 có đáp án (Đề 3)

- Nhận xét:

   + Cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây năm 1990 và 2002 không đồng đều và có sự chuyển dịch.

   + Cây Lương thực chiếm tỉ trọng cao nhất có xu hướng giảm (dẫn chứng).

   + Cây Công nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ có xu hướng tăng mạnh (dẫn chứng).

   + Cây thực phẩm, ăn quả, các loài cây khác chiếm tỉ trọng nhỏ có xu hướng tăng (dẫn chứng).

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tuyển tập Đề thi Địa Lí 9 có đáp án | Đề thi 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 9 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 9 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm học tập 2k7