200 Đề thi Tin học 9 năm 2024 (có đáp án)

Bộ 200 Đề thi Tin học 9 năm học 2023 - 2024 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 9.

Đề thi Tin học 9 năm 2024 (có đáp án)

Đề thi Giữa kì 1 Tin học 9

Đề thi Học kì 1 Tin học 9

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 9

Đề thi Học kì 2 Tin học 9

Top 50 Đề thi Tin học 9 năm 2024 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án
Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tin học 9

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet được gọi là:

A. Trình lướt web    B. Trình duyệt web

C. Trình truy cập web    D. Trình soạn thảo web

Câu 2: Mạng cục bộ là:

A. Mạng dây     B. Mạng LAN

C. Mạng không dây     D. Mạng WAN

Câu 3: Lợi ích của thư điện tử là gì?

A. Chi phí thấp

B. Thời gian chuyển thư nhanh

C. Có thể gửi kèm tệp

D. Cả 3 ý trên

Câu 4: Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

A. tronghieu@gmail.com

B. thanhnga96@gmail.com

C. mylinh96@gmail.com

D. www.dantri.com.vn

Câu 5: Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

A. Dựa vào môi trường truyền dẫn

B. Dựa vào phạm vi kết nối

C. Dựa vào cách kết nối có dây hoặc không dây

D. Dựa vào phạm vi kết nối và môi trường truyền dẫn

Câu 6: Đâu là một trình duyệt Web?

A. Chrome    B.Yahoo.com.vn

C. Google.com.vn     D. Pascal

Câu 7: Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

A. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web

B. Tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Thư điện tử

D. Thương mại điện tử

Câu 8: Đâu là địa chỉ trang Web của một máy tìm kiếm?

A. Opera mini     B. vietnamnet.vn

C. Google.com.vn    D. nasa.gov

Câu 9: Đâu là một địa chỉ của Website?

A. vi.wikipedia.org     B. Yahoo:vn

C. Google     D. hailua@gmail.com

Câu 10: Các dịch vụ nào sau đây không là dịch vụ trên internet?

A.Tra cứu thông tin trên web.     B.Thư điện tử.

C. Chuyển phát nhanh.     D. Khai thác thông tin trên web.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy liệt kê các thao tác làm việc với thư điện tử.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

B

D

D

A

A

D

C

A

C

Top 50 Đề thi Tin học 9 năm 2024 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tin học 9

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng?

A. gmail.com@thuanbt

B. thuanbt@gmail

C. thuanbt@gmail.com

D. thuanbt.gmail.com

Câu 2: Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tệp tin đính kèm theo thư có thể chứa virút, vậy nên cần kiểm tra virút trước khi sử dụng

B. Hai người có thể có địa chỉ thư giống nhau, ví dụ: thuthanh@gmail.com

C. Một người có thể gửi thư cho chính mình nhiều lần

D. Có thể gửi 1 thư đến 20 địa chỉ khác nhau

Câu 3: Với thư điện tử, em có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào?

A. Tất cả đều đúng

B. Phim

C. Âm thanh

D. Hình ảnh

Câu 4: Trong một phòng làm việc có nhiều máy tính nhưng chỉ có một máy in, cách nào sau đây hợp lý nhất để in ấn các văn bản ở nhiều máy tính khi chỉ có một máy in?

A. Sao chép văn bản đến máy tính có mấy in

B. Kết nối các máy tính thành mạng để chia sẻ tài nguyên

C. Máy tính nào cần in thì cắm máy in vào

D. Mua thêm máy in

Câu 5: Yếu tố nào không phải là môi trường truyền dẫn

A. Bộ định tuyến

B. Dây dẫn

C. Sóng điện từ sóng truyền qua vệ tinh

D. Bức xạ hồng ngoại

Câu 6: Trong số các hoạt động sau đây, hoạt động nào là hoạt động trình bày:

A. Thầy giáo giảng bài trên lớp

B. Em phổ biến kinh nghiệm học tập cho các bạn

C. Bạn lớp trưởng thông báo cho cả lớp biết về kế hoạch cắm trại

D. Tất cả các hoạt động trên.

Câu 7: Trang chiếu nội dung thường có:

A. Hình ảnh và chú thích

B. Tiêu đề trang và nội dung

C. Tiêu đề trang và chú thích

D. Hình ảnh và nội dung

Câu 8: Các tệp thường bị virus tấn công nhiều nhất có phần mở rộng là?

A. *.doc

B. *.xls

C. *.exe, *.com

D. Tất cả các đáp án

Câu 9: Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là:

A. Luôn cảnh giác virus trên chính những đường lây lan của chúng

B. Luôn cảnh giác và ngăn chặn sao chép tệp

C. Luôn cảnh giác và ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng

D. Luôn ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng

Câu 10: Cách phân loại mạng máy tính nào đúng?

A. Phân loại theo quy mô: mạnh gia đình và mạng cơ quan

B. Phân loại theo khu vực: mạng thành phố và mạnh nông thôn

C. Phân loại theo môi trường truyền dẫn: mạng có dây và mạng không dây.

D. Phân loại theo số lượng máy: mạng nhiều máy và mạng ít máy.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy trình bày những chức năng chính của dịch vụ thư điện tử?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

A

B

A

D

B

D

C

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Cần bảo vệ thông tin máy tính vì:

- Trong mỗi máy tính cá nhân của chúng ta có những thông tin quan trọng và cần thiết cho công việc.

- Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa tới những hậu quả vô cùng to lớn.

Câu 2:

Dịch vụ thư điện tử cung cấp các chức năng chính sau đây:

- Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư.

- Mở và đọc nội dung của một thư cụ thể.

- Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người.

- Trả lời thư, chuyển tiếp thư cho một người khác

Top 50 Đề thi Tin học 9 năm 2024 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tin học 9

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Các bước tạo bài trình chiếu ?

A. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu;

B. Nhập và định dạng nội dung văn bản,thêm các hình ảnh minh họa;

C. Tạo hiệu ứng chuyển động,trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu;

D. Cả A, B và C.

Câu 2: Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

A. Apply;     B. Apply to All;

C. Apply to Selected;     D. Apply to all Slide.

Câu 3: Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

A. Insert → Text box;     B. Format →Font;

C. Insert → Picture→ from file…;     D. Edit → Select All.

Câu 4: Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

A. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

B. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa

C. Một ca khúc được ghi âm và lưu vào máy tính

D. Bảng điểm lớp em được tạo ra bằng chương trình bảng tính

Câu 5: Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

A. Nội dung trang     B. Trang nội dung

C. Tiêu đề trang     D. Trang tiêu đề

Câu 6: Các sản phẩm đa phương tiện có thể gồm những dạng thông tin nào dưới đây?

A. Văn bản với nhiều dạng trình bày phong phú

B. Hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ

C. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim, ảnh động và các tương tác

D. Phần mềm xử lý ảnh

Câu 7: Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện?

A. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

B. Bảng điểm lớp em được tạo bằng chương trình bảng tính.

C. Một video clip nhạc được quay lại và lưu trong máy tính.

D. Bài trình chiếu với hình ảnh, tệp âm thanh, đoạn phim,…được chèn vào trang chiếu.

Câu 8: Để tạo hiệu ứng chuyển trang ta vào?

A. Slide Show \ Slide Transition     B. Slide Show \ Custom Animation

C. Slide Show \ Animation Schemes     D. Slide Show \ Animation Transition

Câu 9: Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

A. Hấp dẫn, sinh động và thu hút sự chú ý.     B. Không thuận tiện.

C. Không cần thiết.     D. Các câu trên đều sai

Câu 10: Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

A. Unikey     B. Microsoft Excel

C. Microsoft PowerPoint     D. Microsoft Word

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu định dạng có sẵn là gì?

Câu 2: (3 điểm)

Em hãy trình bày ưu điểm của đa phương tiện?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

C

B

B

C

D

A

A

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu định dạng có sẵn

- Giúp dễ dàng tạo các bài trình chiếu hấp dẫn, sinh động, màu sắc trên trang chiếu được phối hợp một cách chuyên nghiệp.

- Tiết kiệm thời gian và công sức.

Câu 2:

Ưu điểm của đa phương tiện

- Thể hiện thông tin tốt hơn.

- Thu hút sự chú ý hơn.

- Thích hợp với việc sử dụng máy tính.

- Rất phù hợp cho việc giải trí và nâng cao hiệu quả dạy học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tin học 9

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?

A. Nút Yes

B. Nút No

C. Nút Cancel

D. Nút Save

Câu 2: Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

B. Đưa con trỏ văn bản vào cuối dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I

C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

Câu 3: Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

A. Các tệp hình ảnh và âm thanh

B. Các đoạn phim ngắn

C. Bảng và biểu đồ

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 4: Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím

A. Ctrl + X

B. Ctrl + Z

C. Ctrl + C

D. Ctrl + V

Câu 5: Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

A. Slide Show → Animation Schemes

B. Slide Show → Slide Transition

C. View → Slide Layout

D. Insert → Picture → From File

Câu 6: Chọn phát biểu sai:

A. Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu

B. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó

C. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn

D. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn

Câu 7: Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Movie Maker trên desktop.

B. Nháy chuột phải và chọn open

C. Nháy chuột trái và chọn open

D. Cả A và B

Câu 8: Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

A. Mở tệp

B. Ghi tệp

C. Tạo mới

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Trình tự cắt, sao chép âm thanh là:

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

A. 1 – 4 – 3 -2

B. 1- 3 -2 – 4

C. 3 – 4 – 1 – 2

D. 2 – 3 – 1- 4

Câu 10: Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:

A. File → Export Audio

B. File → Import Audio

C. File → Save

D. Tất cả đáp án trên đều sai

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Em hãy trình bày ưu điểm của đa phương tiện?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

D

C

B

B

D

D

A

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Ưu điểm của đa phương tiện:

- Thể hiện thông tin tốt hơn.

- Thu hút sự chú ý hơn.

- Thích hợp với việc sử dụng máy tính.

- Rất phù hợp cho việc giải trí và nâng cao hiệu quả dạy học.

Câu 2:

Một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu:

• Các lỗi chính tả, cỡ chữ được sử dụng quá nhỏ.

• Quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu.

• Màu nền và màu chữ khó phân biệt.

• Quá nhiều hình ảnh trên một trang chiếu.

....................................

....................................

....................................

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Tin học 9 năm học 2023 - 2024 Học kì 1 và Học kì 2, để xem đầy đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi ở trên!

Lưu trữ: Bộ đề thi Tin học 9 cũ

Xem thêm bộ đề thi các môn học lớp 9 năm học 2023 - 2024 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn học lớp 9 năm học 2023-2024 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên