Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Bộ đề tổng hợp Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án (4 đề), cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 9.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Trong Movie Maker, để thu lời thoại trực tiếp, thuyết minh cho phim theo các bước:

1. Di chuyển con trỏ thời gian đến vị trí muốn bắt đầu thu âm.

2. Nháy nút Record. Thời gian bắt đầu thu âm.

3. Nháy nút Stop để kết thúc.

4. Nháy nút Home, nháy chọn nút lệnh Record narration.

A. 1-2-3-4

B. 1-4-2-3

C. 2-4-3-1

D. 4-3-2-1

Câu 2: Để xuất phim trong Movie Maker ta thực hiện:

A. File → Save Movie

B. File → Save

C. File → export

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format → Background → Fill Effects ta chọn:

A. Picture

B. Texture

C. Pattern

D. Gradient

Câu 4: Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

A. Các tệp hình ảnh và âm thanh

B. Các đoạn phim ngắn

C. Bảng và biểu đồ

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 5: Trong Powerpoint, thao tác chọn File → Close dùng để:

A. Lưu tập tin hiện tại

B. Mở một tập tin nào đó

C. Đóng tập tin hiện tại

D. Thoát khỏi Powerpoint

Câu 6: Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

A. Càng nhiều càng tốt

B. Mỗi nội dung nên tạo nhiều hiệu ứng

C. Mức độ vừa phải

D. Không nên tạo hiệu ứng động

Câu 7: Hãy chọn câu đúng. Các sản phẩm đa phương tiện được tạo bằng máy tính có thể là phần mềm, tập tin, hoặc hệ thống các phần mềm và thiết bị như:

A. Trang web

B. Bài trình chiếu

C. Từ điển bách khoa đa phương tiện

D. Tất cả ý trên

Câu 8: Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:

A. Đa phương tiện (multimedia) được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời

B. Sản phẩm đa phương tiện là sản phẩm được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính

C. Ảnh động là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung

D. Phim là thành phần đặc biệt của đa phương tiện, tổng hợp tất cả các dạng thông tin

Câu 9: Trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:

A. *.WAV

B. *.AUP

C. *.MP3

D. *.WMA

Câu 10: Trong Movie Maker, Các lệnh thao tác với phụ đề gồm:

A. Di chuyển phụ đề theo thời gian.

B. Xóa, sửa, bổ sung thêm phụ đề.

C. Bổ sung hiệu ứng, tạo khuôn, màu sắc cho chữ của phụ đề.

D. Tất cả đáp án trên

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy trình bày các thao tác cơ bản với lớp hình ảnh trong Movie Maker?Hãy trình bày các thao tác cơ bản với lớp hình ảnh trong Movie Maker?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

A

A

D

C

C

D

C

B

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu:

- Dùng để minh hoạ cho nội dung dạng văn bản.

- Giúp cho bài trình chiếu hấp dẫn, sinh động hơn.

Câu 2:

Các thao tác cơ bản với lớp hình ảnh trong Movie Maker:

- Đổi vị trí, thứ tự

- Xoá

- Bổ sung.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Để tạo bài trình chiếu cần:

A. Chuẩn bị nội dung trình chiếu

B. Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu

C. Nhập và định dạng nội dung văn bản, Thêm hình ảnh và các hiệu ứng động

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải:

A. chọn Table → Insert Table

B. chọn Table → Insert

C. chọn Insert → Table

D. chọn Format → Table Trả lời: Tương tự như Word, Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải chọn Insert -> Table rồi chọn số hàng và số cột.

Câu 3: Sắp xếp các thao tác sau theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu:

1. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh

2. Chọn lệnh Insert → Picture → From File

3. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào

4. Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert

A. (3) - (2) - (1) - (4)

B. (1) - (2) - (3) - (4)

C. (4) - (2) - (1) - (3)

D. (4) - (1) - (2) - (3)

Câu 4: Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng:

A. Trực quan hơn

B. Sinh động và hấp dẫn hơn

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

A. Thu hút sự chú ý

B. Hấp dẫn

C. Sinh động

D. Tất cả đáp án trên

Câu 6: Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

A. Video

B. Nhạc nền

C. Lời thoại

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình

B. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số không là một dạng ảnh động

C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật

D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ không nhìn thấy hình chuyển động

Câu 8: Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện:

A. Phần mềm đồ họa

B. Phần mềm trình chiếu

C. Phần mềm trò chơi

D. Phần mềm xử lý ảnh

Câu 9: Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện:

A. Nháy chuột phải vào biểu tượng Audicity trên màn hình nền

B. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Audicity trên màn hình nền

C. Chọn Start → Program file → Audicity

D. Cả B và C

Câu 10: Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

A. Movie Maker

B. Pascal

C. Audacity

D. Word

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hãy trình bày 4 lớp thông tin của một tệp dự án phim là gì?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy nêu một số thao tác đơn giản trên các rãnh âm thanh khi làm việc với dự án của Audacity.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

A

C

D

D

A

B

D

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

4 lớp thông tin của một tệp dự án phim:

- Video

- Nhạc nền

- Lời thoại

- Phụ đề

Câu 2:

Các thao tác đơn giản trên các rãnh âm thanh khi làm việc với dự án của Audacity:

a) Nghe lại một đoạn âm thanh

b) Làm to, nhỏ âm lượng hoặc tắt âm thanh của từng rãnh

c) Đánh dấu một đoạn âm thanh

d) Thao tác xoá, cắt, dán đoạn âm thanh.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?

A. Nút Yes

B. Nút No

C. Nút Cancel

D. Nút Save

Câu 2: Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

B. Đưa con trỏ văn bản vào cuối dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I

C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

Câu 3: Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

A. Các tệp hình ảnh và âm thanh

B. Các đoạn phim ngắn

C. Bảng và biểu đồ

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 4: Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím

A. Ctrl + X

B. Ctrl + Z

C. Ctrl + C

D. Ctrl + V

Câu 5: Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

A. Slide Show → Animation Schemes

B. Slide Show → Slide Transition

C. View → Slide Layout

D. Insert → Picture → From File

Câu 6: Chọn phát biểu sai:

A. Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu

B. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó

C. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn

D. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn

Câu 7: Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Movie Maker trên desktop.

B. Nháy chuột phải và chọn open

C. Nháy chuột trái và chọn open

D. Cả A và B

Câu 8: Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

A. Mở tệp

B. Ghi tệp

C. Tạo mới

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Trình tự cắt, sao chép âm thanh là:

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

A. 1 – 4 – 3 -2

B. 1- 3 -2 – 4

C. 3 – 4 – 1 – 2

D. 2 – 3 – 1- 4

Câu 10: Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:

A. File → Export Audio

B. File → Import Audio

C. File → Save

D. Tất cả đáp án trên đều sai

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Em hãy trình bày ưu điểm của đa phương tiện?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

D

C

B

B

D

D

A

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Ưu điểm của đa phương tiện:

- Thể hiện thông tin tốt hơn.

- Thu hút sự chú ý hơn.

- Thích hợp với việc sử dụng máy tính.

- Rất phù hợp cho việc giải trí và nâng cao hiệu quả dạy học.

Câu 2:

Một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu:

• Các lỗi chính tả, cỡ chữ được sử dụng quá nhỏ.

• Quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu.

• Màu nền và màu chữ khó phân biệt.

• Quá nhiều hình ảnh trên một trang chiếu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Trong Movie Maket, thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm:

A. Đổi vị trí, thứ tự

B. Xóa

C. Bổ sung

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện:

A. Vào bảng chọn Format\Background

B. Vào bảng chọn Format\Slide Design

C. Vào bảng chọn Format\Slide Layout

D. Kích biểu tượng Fill Color

Câu 3: Các lệnh với clip động trong Movie Maker gồm:

A. Thay đổi âm lượng

B. Thay đổi tốc độ thể hiện

C. Tách clip thành hai đoạn

D. Tất cả đáp án trên

Câu 4: Thao tác để chèn hình ảnh có sẵn vào trang chiếu:

A. Insert → Picture → Clip art

B. Insert → Picture → From File

C. Insert → Picture

D. Insert → Clip art

Câu 5: Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

A. Thời điểm xuất hiện.

B. Hình ảnh xuất hiện.

C. Âm thanh đi kèm.

D. Cả A và C đúng.

Câu 6: Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện theo trình tự nào?

A. Mở bảng chọn Slide Show → Slide Transition

B. Mở bảng chọn Slide Show → Animation Schemes

C. Mở bảng chọn Slide Show → View Show

D. Mở bảng chọn Format → Slide Layout

Câu 7: Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

A. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình

B. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động

C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật

D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động

Câu 8: Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là:

A. Thu hút sự chú ý của người xem

B. Khó thiết kế

C. Giúp mô tả chuyển động khó diễn đạt băng lời và truyền đạt thông tin hiệu quả

D. Phù hợp để quảng cáo trên Internet

Câu 9: Thao tác chỉnh sửa âm thanh đơn giản bằng phần mềm Audicity:

A. Nghe lại, đánh dấu một đoạn âm thanh

B. Làm to, nhỏ âm lượng hoặc tắt âm thanh của từng rãnh

C. Xóa, cắt, dán đoạn âm thanh

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 10: Trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:

A. *.AUP

B. *.WAV

C. *.MP3

D. *.WMA

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hãy trình bày, các thành phần của đa phương tiện?

Câu 2: (3 điểm)

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

D

B

D

B

C

B

D

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Các thành phần của đa phương tiện:

- Văn bản

- Âm thanh

- Ảnh tĩnh, ảnh động

- Phim

Câu 2:

Những đối tượng có thể nhập làm nội dung cho các trang chiếu là:

- Văn bản

- Hình ảnh, biểu đồ,...

- Các tệp âm thanh, các tệp phim....

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn học lớp 9 năm học 2021 - 2022 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.