Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Bộ đề tổng hợp Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề), cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 9.

4 đề thi giữa kì 2 mới nhất

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2 lần 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Để ghi âm và xử lí âm thanh em nên chọn phầm mềm nào?

A. Máy tính     B. Audacity     C. MS.word     D. Movie Maker

Câu 2: Trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh:

A. File → New     B. File → Import Audio

C. File → Open     D. File → Export Audio

Câu 3: Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện?

A. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

B. Bảng điểm lớp em được tạo bằng chương trình bảng tính.

C. Một video clip nhạc được quay lại và lưu trong máy tính.

D. Bài trình chiếu với hình ảnh, tệp âm thanh, đoạn phim,…được chèn vào trang chiếu.

Câu 4: Để chèn âm từ máy tính vào Slide ta thực hiện:

A.Insert → Sound from file     B.Insert→ Movie from file

C.Insert →Movies and Sounds     D.Insert→ Sound from clip

Câu 5: Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

A. Tiêu đề trang    B. Trang tiêu đề

C. Nội dung trang     D. Trang nội dung

Câu 6: Hãy chọn câu trả lời đúng. Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện:

A. Phần mềm học toán.     B. Phần mềm trình chiếu.

C. Phần mềm trò chơi.     D. Phần mềm xử lý ảnh.

Câu 7: Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

A. Unikey     B. Microsoft Excel

C. Microsoft PowerPoint     D. Microsoft Word

Câu 8: Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

A. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa

B. Một ca khúc được ghi âm và lưu vào máy tính

C. Bảng điểm lớp em được tạo ra bằng chương trình bảng tính

D. Hình ảnh được vẽ bằng phần mềm đồ họa

Câu 9: Các bước tạo bài trình chiếu ?

A. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu;

B. Nhập và định dạng nội dung văn bản,Thêm các hình ảnh minh họa;

C. Tạo hiệu ứng chuyển động,Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu;

D. Cả a), b) và c).

Câu 10: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

A. Insert → New Slide;     B. Nháy vào nút New Slide…

C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide;     D. Cả 3 đều được.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? Có mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu sự khác nhau của các loại hiệu ứng động đó.

Câu 2: (3 điểm)

Ảnh tĩnh là gì? Ảnh động là gì? Nêu bản chất của việc tạo ảnh động.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

D

A

D

B

C

A

D

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

- Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là đổi lại cách xuất hiện của các đối tượng trong bài trình chiếu.

- Có hai loại hiệu ứng động:

   + Hiệu ứng động: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời điểm xuất hiện của các đối tượng trên trang chiếu (văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) khi trình chiếu.

   + Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời điểm xuất hiện của các trang chiếu khi trình chiếu.

Câu 2:

- Ảnh tĩnh được hiểu là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung nào đó.

- Ảnh động là sự kết hợp và thể hiện của nhiều ảnh tĩnh trong những khoảng thời gian ngắn.

- Bản chất của việc tạo ảnh động là tạo ra các ảnh tĩnh có cùng kích thước rồi ghép chúng lại thành một dãy với thứ tự nhất định và đặt thời gian xuất hiện của từng ảnh, sau đó lưu lại dưới dạng một tệp ảnh động.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2 lần 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

A. Unikey    B. Microsoft Excel

C. Microsoft PowerPoint     D. Microsoft Word

Câu 2: Để tạo hiệu ứng chuyển trang ta vào?

A. Slide Show \ Slide Transition     B. Slide Show \ Custom Animation

C. Slide Show \ Animation Schemes     D. Slide Show \ Animation Transition

Câu 3: Các thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gồm:

A. Ảnh tĩnh và ảnh động

B. Âm thanh, phim

C. Văn bản, hình ảnh

D. Văn bản, hình ảnh, ảnh động, âm thanh, phim và ảnh tĩnh.

Câu 4: Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

A. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa

B. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

C. Bảng điểm lớp em được tạo ra bằng chương trình bảng tính

D. Hình ảnh được vẽ bằng phần mềm đồ họa

Câu 5: Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

A. Tiêu đề trang     B. Trang nội dung

C. Nội dung trang    D. Trang tiêu đề

Câu 6: Hãy chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế sau:

A. Thu hút sự chú ý hơn, vì sự kết hợp các dạng thông tin luôn thu hút sự chú ý của con người hơn so với chỉ một dạng thông tin cơ bản.

B. Không thích hợp với việc sử dụng máy tính, mà chỉ thích hợp cho tivi, máy chiếu phim, máy nghe nhạc

C. Rất phù hợp cho giải trí, nâng cao hiệu quả dạy và học

D. Thể hiện thông tin tốt hơn

Câu 7: Để ghi âm và xử lí âm thanh em nên chọn phầm mềm nào?

A. Máy tính     B. Audacity     C. MS.word    D. Movie Maker

Câu 8: Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

A. Apply;     B. Apply to All;

C. Apply to Selected;     D. Apply to all Slide.

Câu 9: Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

A. Biểu đồ được vẽ trên khổ giấy lớn     B. Vở và bút viết

C. Máy tính, phần mềm trình chiếu    D. Microphone

Câu 10: Trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh:

A. File → New     B. File → Import Audio

C. File → Open     D. File → Export Audio

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu.

Câu 2: (3 điểm)

Đa phương tiện được ứng dụng trong những ngành nghề, lĩnh vực nào?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

D

A

D

B

B

B

C

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Sử dụng màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu giúp trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn.

Câu 2:

Ứng dụng của đa phương tiện:

- Trong nhà trường.

- Trong khoa học.

- Trong y học.

- Trong thương mại.

- Trong quản lí xã hội.

- Trong nghệ thuật.

- Trong công nghiệp giải trí.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2 lần 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Các bước tạo bài trình chiếu ?

A. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu;

B. Nhập và định dạng nội dung văn bản,thêm các hình ảnh minh họa;

C. Tạo hiệu ứng chuyển động,trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu;

D. Cả A, B và C.

Câu 2: Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

A. Apply;     B. Apply to All;

C. Apply to Selected;     D. Apply to all Slide.

Câu 3: Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

A. Insert → Text box;     B. Format →Font;

C. Insert → Picture→ from file…;     D. Edit → Select All.

Câu 4: Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

A. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

B. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa

C. Một ca khúc được ghi âm và lưu vào máy tính

D. Bảng điểm lớp em được tạo ra bằng chương trình bảng tính

Câu 5: Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

A. Nội dung trang     B. Trang nội dung

C. Tiêu đề trang     D. Trang tiêu đề

Câu 6: Các sản phẩm đa phương tiện có thể gồm những dạng thông tin nào dưới đây?

A. Văn bản với nhiều dạng trình bày phong phú

B. Hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ

C. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim, ảnh động và các tương tác

D. Phần mềm xử lý ảnh

Câu 7: Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện?

A. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

B. Bảng điểm lớp em được tạo bằng chương trình bảng tính.

C. Một video clip nhạc được quay lại và lưu trong máy tính.

D. Bài trình chiếu với hình ảnh, tệp âm thanh, đoạn phim,…được chèn vào trang chiếu.

Câu 8: Để tạo hiệu ứng chuyển trang ta vào?

A. Slide Show \ Slide Transition     B. Slide Show \ Custom Animation

C. Slide Show \ Animation Schemes     D. Slide Show \ Animation Transition

Câu 9: Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

A. Hấp dẫn, sinh động và thu hút sự chú ý.     B. Không thuận tiện.

C. Không cần thiết.     D. Các câu trên đều sai

Câu 10: Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

A. Unikey     B. Microsoft Excel

C. Microsoft PowerPoint     D. Microsoft Word

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu định dạng có sẵn là gì?

Câu 2: (3 điểm)

Em hãy trình bày ưu điểm của đa phương tiện?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

C

B

B

C

D

A

A

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu định dạng có sẵn

- Giúp dễ dàng tạo các bài trình chiếu hấp dẫn, sinh động, màu sắc trên trang chiếu được phối hợp một cách chuyên nghiệp.

- Tiết kiệm thời gian và công sức.

Câu 2:

Ưu điểm của đa phương tiện

- Thể hiện thông tin tốt hơn.

- Thu hút sự chú ý hơn.

- Thích hợp với việc sử dụng máy tính.

- Rất phù hợp cho việc giải trí và nâng cao hiệu quả dạy học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2 lần 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

A. Insert → New Slide;    B. Nháy vào nút New Slide…

C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide;    D. Cả 3 đều được.

Câu 2: Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

A. Biểu đồ được vẽ trên khổ giấy lớn     B. Vở và bút viết

C. Máy tính, phần mềm trình chiếu    D. Microphone

Câu 3: Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

A. Hấp dẫn, sinh động và thu hút sự chú ý.     B. Không thuận tiện.

C. Không cần thiết.     D. Các câu trên đều sai

Câu 4: Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

A. Nội dung trang     B. Trang nội dung

B. Tiêu đề trang     D. Trang tiêu đề

Câu 5: Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện?

A. Bài trình chiếu với hình ảnh, tệp âm thanh, đoạn phim,…được chèn vào trang chiếu.

B. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

C. Bảng điểm lớp em được tạo bằng chương trình bảng tính.

D. Một video clip nhạc được quay lại và lưu trong máy tính.

Câu 6: Để chèn âm từ máy tính vào Slide ta thực hiện:

A.Insert → Sound from file     B.Insert→ Movie from file

C.Insert →Movies and Sounds     D.Insert→ Sound from clip

Câu 7: Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

A. Tiêu đề trang     B. Trang tiêu đề

C. Nội dung trang     D. Trang nội dung

Câu 8: Hãy chọn câu trả lời đúng. Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện:

A. Phần mềm học toán.     B. Phần mềm trình chiếu.

C. Phần mềm trò chơi.     D. Phần mềm xử lý ảnh.

Câu 9: Các thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gồm:

A. Ảnh tĩnh và ảnh động

B. Văn bản, hình ảnh, ảnh động, âm thanh, phim và ảnh tĩnh.

C. Âm thanh, phim

D. Văn bản, hình ảnh

Câu 10: Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

A. Insert → Text box;     B. Format →Font;

C. Insert → Picture→ from file…;     D. Edit → Select All.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu.

Câu 2: (3 điểm)

Đa phương tiện là gì? Cho một số ví dụ?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

A

D

A

A

D

B

B

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu là:

- Có thể nhìn được toàn bộ các trang chiếu của bài trình chiếu.

- Có thể thực hiện các thao tác sao chép hoặc di chuyển nhanh với các trang chiếu.

Câu 2:

Đa phương tiện được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đông thời.

Một số ví dụ về đa phương tiện:

- Trang Web

- Bài trình chiếu

- Từ điển bách khoa đa phương tiện.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn học lớp 9 năm học 2021 - 2022 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.