HĐTN 12 Kết nối tri thức | Giải Hoạt động trải nghiệm 12 (hay, ngắn gọn)


Với giải bài tập HĐTN 12 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn chương trình sách mới sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12.

Giải Hoạt động trải nghiệm 12 Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 1. Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn

CHỦ ĐỀ 2. Tôi trưởng thành

CHỦ ĐỀ 3. Hoàn thiện bản thân

CHỦ ĐỀ 4. Trách nhiệm với gia đình

CHỦ ĐỀ 5. Xây dựng cộng đồng

CHỦ ĐỀ 6. Chung tay gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

CHỦ ĐỀ 7. Bảo vệ thế giới tự nhiên

CHỦ ĐỀ 8. Nghề nghiệp và những yêu cầu với người lao động trong xã hội hiện đại

CHỦ ĐỀ 9. Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp

CHỦ ĐỀ 10. Quyết định lựa chọn nghề phù hợp và chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường mới

Nội dung đang được cập nhật ....

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 12 có đáp án hay khác:Tài liệu giáo viên