Hoạt động trải nghiệm 9 Kết nối tri thức | Giải bài tập HĐTN 9 (hay, ngắn gọn) | Soạn HĐTN lớp 9


Với giải bài tập HĐTN 9 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi & làm bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Hoạt động trải nghiệm 9.

Giải Hoạt động trải nghiệm 9 Kết nối tri thức

Chủ đề 1:

EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

1. TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT VÀ SỐNG HÀI HOÀ VỚI CÁC BẠN, THẦY CÔ

2. PHÒNG CHỐNG BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG

3. XÂY DỰNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

Chủ đề 2:

KHÁM PHÁ BẢN THÂN

1. NHẬN DIỆN ĐIỂM TÍCH CỰC VÀ CHƯA TÍCH CỰC TRONG HÀNH VI GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CỦA BẢN THÂN

2. KHÁM PHÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA BẢN THÂN,

Chủ đề 3:

TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

1. TRÁCH NHIỆM VỚI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

2. ỨNG PHÓ VỚI CĂNG THẲNG VÀ ÁP LỰC VỚI CUỘC SỐNG

Chủ đề 4:

RÈN LUYỆN BẢN THÂN

1. TẠO ĐỘNG LỰC CHO BẢN THÂN

2. XÂY DỰNG NGÂN SÁCH CÁ NHÂN HỢP LÍ

Chủ đề 5:

EM VỚI GIA ĐÌNH

1. TẠO BẦU KHÔNG KHÍ VUI VẺ, YÊU THƯƠNG VÀ GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG TRONG GIA ĐÌNH

2. TỔ CHỨC, SẮP XẾP KHOA HỌC CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH

3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH

Chủ đề 6:

EM VỚI CỘNG ĐỒNG

1. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

2. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRÊN MẠNG XÃ HỘI | 3. TRUYỀN THÔNG TRONG CỘNG ĐỒNG VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ HỌC ĐƯỜNG

Chủ đề 7:

EM VỚI THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. VIỆT NAM – TỔ QUỐC TÔI

2. PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề 8:

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP

NGHỆ EM QUAN TÂM

Chủ đề 9:

HIỂU BẢN THÂN – CHỌN ĐÚNG NGHỀ

1. HỆ THỐNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG.

2. RÈN LUYỆN, PHÁT TRIỂN BẢN THÂN THEO YÊU CẦU CỦA ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Nội dung đang được cập nhật ....

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:Tài liệu giáo viên