Top 60 Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 9 chọn lọc, có đáp ánĐể học tốt Hóa học lớp 9, dưới đây là danh sách Top 60 Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Hóa học lớp 9.

Mục lục Đề kiểm tra Hóa học 9

A/ Đề thi Hóa học 9 theo PPCT

Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án

Top 9 Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học 9 năm 2021 có đáp án

- 4 đề sưu tầm:

- 5 đề biên soạn:

Top 4 Đề thi Hóa học 9 Giữa kì 2 năm 2021 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 2 Hóa học 9 năm 2021 có đáp án

B/ Đề thi Hóa học 9 theo Chương

Top 36 Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 1 có đáp án

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Đề kiểm tra 15 phút

Quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 2: Kim loại

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Quảng cáo

Chương 3: Phi kim

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Top 24 Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 có đáp án

Chương 4: Hidrocacbon - Nhiên liệu

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 5: Dẫn xuất của hidrocacbon. Polime

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1

Môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần tự luận

Câu 1: (4 điểm) Có bao nhiêu loại oxit? Mỗi loại lấy một chất làm ví dụ.

Câu 2: (3 điểm) Để hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp CuO và MgO cần dùng 200ml dung dịch HCl 2M. Tính thành phần % theo khối lượng của CuO trong hỗn hợp (Cu = 64, O = 16, Mg = 24).

Câu 3: (3 điểm) Cho 17,2 gam Ba(OH)2 vào 250 gam dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ.

Tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng (Ba = 137, S = 32, O = 16, H = 1).

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

Có 4 loại oxit:

Oxit axit. Ví dụ: SO2

Oxit bazo. Ví dụ:CaO

Oxit lưỡng tính. Ví dụ: Al2O3

Oxit trung tính. Ví dụ: CO.

Câu 2:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án

Gọi x, y lần lượt là số mol của CuO, MgO ta có:

80x + 40y = 12 và 2(x + y) = 0,4

Giải ra x = 0,1 mol; y = 0,1 mol.

Vậy khối lượng của CuO = 8 gam.

Phần trăm khối lượng của CuO là:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án

Câu 3:

Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ chứng tỏ H2SO4 còn, Ba(OH)2 hết.

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

nBaSO4 = nBa(OH)2 = 17,1/171= 0,1 mol

=> mBaSO4= 0,1 x 233 = 23,3 (g).

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1

Môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm) Cho các oxit: P2O5, CO2, SO2, CaO, Na2O.

Oxit nào có khả năng tác dụng với nhau? Viết phương trình hóa học.

Câu 2: (1,5 điểm) Hòa tan BaO vào nước thu được dung dịch làm phenolphthalein chuển thành màu hồng. Giải thích và viết phương trình hóa học.

Câu 3: (2,5 điểm) Chọn hóa chất thích hợp và viết phương trình hóa học để loại các khí SO2 và CO2 ra khỏi hỗn hợp khí CO.

Câu 4: (1,5 điểm) Dung dịch chứa những chất nào khi cho hỗn hợp CuO và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư? Viết phương trình háo học.

Câu 5: (2,5 điểm) Cho phương trình hóa học: Zn + CuSO4→ Cu + ZnSO4.

Tính khối lượng Cu bám lên thanh kẽm, khi khối lượng dung dịch tăng 0,2 gam (Cu=64, Zn=65).

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

P2O5 tác dụng được với CaO, Na2O.

CO2 và SO2 tác dụng được với CaO và Na2O.

P2O5 + 3CaO → Ca3(PO4)2

P2O5 + 3Na2O → 2Na3PO4

CO2 + CaO → CaCO3

CO2 + Na2O → Na2CO3

SO2 + CaO → CaSO3

SO2 + Na2O → Na2SO3

Câu 2:

BaO là oxit bazo tác dụng với nước cho dung dịch bazo làm cho phenolphthalein chuyển màu hồng, theo phương trình hóa học:

BaO + H2O → Ba(OH)2

Câu 3:

Sử dụng các dung dịch kiềm, với lượng dư. Ví dụ NaOH, Ca(OH)2,…

CO không tác dụng với dung dịch kiềm.

Phương trình hóa học:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 4:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Câu 5:

Theo phương trình hóa học: Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Cứ 65g Zn tan vào dung dịch tạo ra 64g Cu, khối lượng dung dịch tăng 1g.

Khi khối lượng của dung dịch tăng 0,2 gam thì khối lượng Cu bám lên bản kẽm = (0,2 x 64)/1 = 12,8 (g).

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6