Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (trắc nghiệm - tự luận - 8 đề)

Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (trắc nghiệm - tự luận - 8 đề)

Bộ đề tổng hợp Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án, cực sát đề chính thức gồm 8 đề thi theo cấu trúc thuần tự luận và trắc nghiệm + tự luận. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 9.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1 lần 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu 1: (0.5 điểm)Khởi động trình duyệt Cốc Cốc.

Câu 2: (1 điểm)Vào trang Web: vi.wikipedia.org, tìm kiếm từ khoá “Việt Nam”.

Câu 3: (1.5 điểm)Đánh dấu trang, lưu, và tải 1 hình ảnh bất kì có trên trang web này.

(Trên màn hình desktop tạo 1 thư mục có tên của em, trang web và hình ảnh sẽ được lưu tại thư mục này)

Câu 4: (5 điểm)Tạo 1 tài khoản thư điện tử:

Tên người dùng có dạng như sau: <họ và tên của em>.<tên trường em đang học>@gmail.com

Ví dụ: nguyenvandung.thcsnguyentrai@gmail.com

( Lưu tên hộp thư đã tạo vào thư mục của em trên màn hình desktop)

Câu 5: (2 điểm)Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử vừa tạo.

Quảng cáo

Đáp án & Thang điểm

Câu Nội dung Điểm

1

Khởi động trình duyệt Cốc Cốc:

0.5

2

Vào trang Web: vi.wikipedia.org, tìm kiếm từ khoá “Việt Nam”:

1

3

Đánh dấu trang, lưu, và tải 1 hình ảnh bất kì có trên trang web:

1.5

4

Tạo 1 tài khoản thư điện tử:

5

5

Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử vừa tạo:

2

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1 lần 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu 1: (0.5 điểm)Khởi động trình duyệt Cốc Cốc.

Câu 2: (1 điểm)Vào trang Web: www.google.com.vn, sau đó tìm kiếm từ khoá “Hạ Long”.

Câu 3: (1.5 điểm)Đánh dấu trang, lưu, và tải 1 hình ảnh bất kì có trên trang web này.

(Trên màn hình desktop tạo 1 thư mục có tên của em, trang web và hình ảnh sẽ được lưu tại thư mục này)

Câu 4: (5 điểm)Tạo 1 tài khoản thư điện tử:

Tên người dùng có dạng như sau: <họ và tên của em>.<tên trường em đang học>@gmail.com

Ví dụ: nguyenvandung.thcsnguyentrai@gmail.com

( Lưu tên hộp thư đã tạo vào thư mục của em trên màn hình desktop)

Câu 5: (2 điểm)Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử vừa tạo.

Quảng cáo

Đáp án & Thang điểm

Câu Nội dung Điểm

1

Khởi động trình duyệt Cốc Cốc:

0.5

2

Khởi động trình duyệt Cốc Cốc:

1

3

Đánh dấu trang, lưu, và tải 1 hình ảnh bất kì có trên trang web:

1.5

4

Tạo 1 tài khoản thư điện tử:

5

5

Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử vừa tạo:

2

Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (trắc nghiệm - tự luận - 8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1 lần 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu 1: (0.5 điểm)Khởi động trình duyệt Cốc Cốc.

Câu 2: (1 điểm) Mở trang Web: https://www.youtube.com/, sau đó tìm kiếm từ khoá “Tin Học Lớp 9”.

Câu 3: (1.5 điểm) Đánh dấu trang, lưu, và tải 1 hình ảnh bất kì có trên trang web này.

(Trên màn hình desktop tạo 1 thư mục có tên của em, trang web và hình ảnh sẽ được lưu tại thư mục này)

Câu 4: (5 điểm) Tạo 1 tài khoản thư điện tử:

Tên người dùng có dạng như sau: <họ và tên của em>.<tên trường em đang học>@gmail.com

Ví dụ: nguyenvandung.thcsnguyentrai@gmail.com

( Lưu tên hộp thư đã tạo vào thư mục của em trên màn hình desktop)

Câu 5: (2 điểm) Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử vừa tạo.

Đáp án & Thang điểm

Câu Nội dung Điểm

1

Khởi động trình duyệt Cốc Cốc:

0.5

2

Mở trang Web: https://www.youtube.com/, sau đó tìm kiếm từ khoá “Tin Học Lớp 9”:

1

3

Đánh dấu trang, lưu, và tải 1 hình ảnh bất kì có trên trang web:

1.5

4

Tạo 1 tài khoản thư điện tử:

5

5

Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử vừa tạo:

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1 lần 2

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu 1: (0.5 điểm)Khởi động trình duyệt Cốc Cốc.

Câu 2: (1 điểm)Vào trang Web: https://dantri.com.vn/, sau đó tìm kiếm từ khoá “Hà Nội”.

Câu 3: (1.5 điểm)Đánh dấu trang, lưu, và tải 1 hình ảnh bất kì có trên trang web này.

(Trên màn hình desktop tạo 1 thư mục có tên của em, trang web và hình ảnh sẽ được lưu tại thư mục này)

Câu 4: (5 điểm)Tạo 1 tài khoản thư điện tử:

Tên người dùng có dạng như sau: <họ và tên của em>.<tên trường em đang học>@gmail.com

Ví dụ: nguyenvandung.thcsnguyentrai@gmail.com

( Lưu tên hộp thư đã tạo vào thư mục của em trên màn hình desktop)

Câu 5: (2 điểm)Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử vừa tạo.

Đáp án & Thang điểm

Câu Nội dung Điểm

1

Khởi động trình duyệt Cốc Cốc:

0.5

2

Vào trang Web: https://dantri.com.vn/, sau đó tìm kiếm từ khoá “Hà Nội”:

1

3

Đánh dấu trang, lưu, và tải 1 hình ảnh bất kì có trên trang web:

1.5

4

Tạo 1 tài khoản thư điện tử:

5

5

Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử vừa tạo:

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1 lần 1

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì?

A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.

B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.

C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.

D. Tất cả các lợi ích trên.

Câu 2: Virus làm tiêu tốn tài nguyên hệ thống có thể gây cho máy tính hiện tượng nào?

A. Ẩn tệp tin

B. Chạy rất chậm, treo máy, tắt máy

C. Mất hoặc hỏng các tệp dữ liệu

D. Mã hóa dữ liệu quan trọng

Câu 3: Mạng máy tính nào dưới đây là mạng máy tính WAN?

A. Mạng máy tính trong phòng máy của nhà trường.

B. Mạng máy tính dùng chung trong một gia đình.

C. Mạng máy tính trong các cửa hàng Game Online, Café Internet.

D. Mạng máy tính kết nối các máy ATM của các chi nhánh ngân hàng.

Câu 4: Với thư điện tử, ta có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào sau đây?

A. Âm thanh;     B. Video;    C. Hình ảnh;     D. Tất cả đều đúng.

Câu 5: Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

A. Dựa vào môi trường truyền dẫn

B. Dựa vào phạm vi kết nối

C. Dựa vào cách kết nối có dây hoặc không dây

D. Dựa vào phạm vi kết nối và môi trường truyền dẫn

Câu 6: Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:

A. Máy in     B. Modem ADSL

C. Chuột    D. Tất cả các thiết bị trên

Câu 7: Dịch vụ nào dưới dây là dịch vụ trên Interner?

A. Thư điện tử;     B. Tổ chức và khai thác thông tin;

C. A và B đều đúng.     D. Gửi bưu phẩm;

Câu 8: Trang web có thể chứa những dạng thông tin nào?

A. Thông tin dạng văn bản với nhiều khả năng trình bày phong phú.

B. Âm thanh, hình ảnh, video.

C. Các ứng dụng và phần mềm hoàn chỉnh.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Để lưu hình ảnh trên trang Web, sau khi nháy nút phải chuột vào hình em sẽ:

A. Lưu hình ảnh thành     B. Sao chép hình ảnh

C. Sao chép địa chỉ hình ảnh     D. Sao chép địa chỉ liên kết

Câu 10: Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

A. binhtran@gmail.com     B. www.vnexpress.net

C. Google.com.vn     D. Tất cả đều đúng

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử.

Câu 2: (3 điểm)

Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và mạng không dây.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

C

D

B

B

C

D

A

A

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1 lần 1

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 6)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Mạng cục bộ là:

A. Mạng Wifi     B. Mạng LAN

C. Mạng Internet    D. Mạng WAN

Câu 2: Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

A. tronghieu@gmail.com

B. thanhnga96@gmail.com

C. mylinh96@gmail.com

D. www.dantri.com.vn

Câu 3: Đâu là một trình duyệt Web?

A. Cốc cốc     B.Yahoo.com.vn

C. Google.com.vn     D. Pascal

Câu 4: Các dịch vụ nào sau đây không là dịch vụ trên internet?

A. Tra cứu thông tin trên web.     B. Thư điện tử.

C. Chuyển phát nhanh.    D. Khai thác thông tin trên web.

Câu 5: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet được gọi là:

A. Trình lướt web     B. Trình duyệt web

C. Trình truy cập web     D. Trình soạn thảo web

Câu 6: Lợi ích của thư điện tử là gì?

A. Chi phí thấp

B. Thời gian chuyển thư nhanh

C. Có thể gửi kèm tệp

D. Cả 3 ý trên

Câu 7: Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

A. Dựa vào môi trường truyền dẫn

B. Dựa vào phạm vi kết nối

C. Dựa vào cách kết nối có dây hoặc không dây

D. Dựa vào phạm vi kết nối và môi trường truyền dẫn

Câu 8: Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

A. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web

B. Tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Thư điện tử

D. Thương mại điện tử

Câu 9: Đâu là một địa chỉ của Website?

A. vi.wikipedia.org     B. Yahoo:vn

C. Google    D. hailua@gmail.com

Câu 10: Đâu là địa chỉ trang Web của một máy tìm kiếm?

A. Opera mini     B. vietnamnet.vn

C. Google.com.vn     D. nasa.gov

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Mạng máy tính là gì? Hãy nêu các lợi ích của mạng máy tính.

Câu 2: (3 điểm)

Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống (gửi nhận qua đường bưu điện).

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

A

C

B

D

A

D

A

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu Nội dung trả lời Điểm

1

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống

cho phép người dùng trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng,…

1

1

2

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.

- Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống là:

+ Thời gian chuyển gần như tức thời.

+ Chi phí rất thấp.

+ Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận.

+ Có thể gửi kèm tệp như hình ảnh, video, ...

1

0.5

0.5

0.5

0.5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1 lần 1

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 7)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet được gọi là:

A. Trình lướt web    B. Trình duyệt web

C. Trình truy cập web    D. Trình soạn thảo web

Câu 2: Mạng cục bộ là:

A. Mạng dây     B. Mạng LAN

C. Mạng không dây     D. Mạng WAN

Câu 3: Lợi ích của thư điện tử là gì?

A. Chi phí thấp

B. Thời gian chuyển thư nhanh

C. Có thể gửi kèm tệp

D. Cả 3 ý trên

Câu 4: Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

A. tronghieu@gmail.com

B. thanhnga96@gmail.com

C. mylinh96@gmail.com

D. www.dantri.com.vn

Câu 5: Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

A. Dựa vào môi trường truyền dẫn

B. Dựa vào phạm vi kết nối

C. Dựa vào cách kết nối có dây hoặc không dây

D. Dựa vào phạm vi kết nối và môi trường truyền dẫn

Câu 6: Đâu là một trình duyệt Web?

A. Chrome    B.Yahoo.com.vn

C. Google.com.vn     D. Pascal

Câu 7: Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

A. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web

B. Tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Thư điện tử

D. Thương mại điện tử

Câu 8: Đâu là địa chỉ trang Web của một máy tìm kiếm?

A. Opera mini     B. vietnamnet.vn

C. Google.com.vn    D. nasa.gov

Câu 9: Đâu là một địa chỉ của Website?

A. vi.wikipedia.org     B. Yahoo:vn

C. Google     D. hailua@gmail.com

Câu 10: Các dịch vụ nào sau đây không là dịch vụ trên internet?

A.Tra cứu thông tin trên web.     B.Thư điện tử.

C. Chuyển phát nhanh.     D. Khai thác thông tin trên web.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy liệt kê các thao tác làm việc với thư điện tử.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

B

D

D

A

A

D

C

A

C

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1 lần 1

Môn: Tin Học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 8)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Để lưu hình ảnh trên trang Web, sau khi nháy nút phải chuột vào hình em sẽ:

A. Lưu hình ảnh thành     B. Sao chép hình ảnh

C. Sao chép địa chỉ hình ảnh     D. Sao chép địa chỉ liên kết

Câu 2: Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

A. Dựa vào môi trường truyền dẫn

B. Dựa vào phạm vi kết nối

C. Dựa vào cách kết nối có dây hoặc không dây

D. Dựa vào phạm vi kết nối và môi trường truyền dẫn

Câu 3: Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

A. binhtran@gmail.com     B. www.vnexpress.net

C. Google.com.vn     D. Tất cả đều đúng

Câu 4: Virus làm tiêu tốn tài nguyên hệ thống có thể gây cho máy tính hiện tượng nào?

A. Ẩn tệp tin

B. Chạy rất chậm, treo máy, tắt máy

C. Mất hoặc hỏng các tệp dữ liệu

D. Mã hóa dữ liệu quan trọng

Câu 5: Với thư điện tử, ta có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào sau đây?

A. Âm thanh;    B. Video;     C. Hình ảnh;    D. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:

A. Máy in    B. Modem ADSL

C. Chuột    D. Tất cả các thiết bị trên

Câu 7: Trang web có thể chứa những dạng thông tin nào?

A. Thông tin dạng văn bản với nhiều khả năng trình bày phong phú.

B. Âm thanh, hình ảnh, video.

C. Các ứng dụng và phần mềm hoàn chỉnh.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Dịch vụ nào dưới dây là dịch vụ trên Interner?

A. Thư điện tử;     B. Tổ chức và khai thác thông tin;

C. A và B đều đúng.     D. Gửi bưu phẩm;

Câu 9: Mạng máy tính nào dưới đây là mạng máy tính WAN?

A. Mạng máy tính trong phòng máy của nhà trường.

B. Mạng máy tính dùng chung trong một gia đình.

C. Mạng máy tính trong các cửa hàng Game Online, Café Internet.

D. Mạng máy tính kết nối các máy ATM của các chi nhánh ngân hàng.

Câu 10: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì?

A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.

B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.

C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.

D. Tất cả các lợi ích trên.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử. Mô hình này có điểm gì giống và khác với mô hình chuyển thư truyền thống?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

A

B

D

B

D

C

C

D

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn học lớp 9 năm học 2021 - 2022 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.