Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 1 có đáp án

Bộ đề tổng hợp Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 1 có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Tin học lớp 9.

Mục lục Đề kiểm tra Tin học 9

Quảng cáo

Đề kiểm tra Tin học 9 Học kì 1 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng?

A. gmail.com@thuanbt

B. thuanbt@gmail

C. thuanbt@gmail.com

D. thuanbt.gmail.com

Câu 2: Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tệp tin đính kèm theo thư có thể chứa virút, vậy nên cần kiểm tra virút trước khi sử dụng

B. Hai người có thể có địa chỉ thư giống nhau, ví dụ: thuthanh@gmail.com

C. Một người có thể gửi thư cho chính mình nhiều lần

D. Có thể gửi 1 thư đến 20 địa chỉ khác nhau

Quảng cáo

Câu 3: Với thư điện tử, em có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào?

A. Tất cả đều đúng

B. Phim

C. Âm thanh

D. Hình ảnh

Câu 4: Trong một phòng làm việc có nhiều máy tính nhưng chỉ có một máy in, cách nào sau đây hợp lý nhất để in ấn các văn bản ở nhiều máy tính khi chỉ có một máy in?

A. Sao chép văn bản đến máy tính có mấy in

B. Kết nối các máy tính thành mạng để chia sẻ tài nguyên

C. Máy tính nào cần in thì cắm máy in vào

D. Mua thêm máy in

Câu 5: Yếu tố nào không phải là môi trường truyền dẫn

A. Bộ định tuyến

B. Dây dẫn

C. Sóng điện từ sóng truyền qua vệ tinh

D. Bức xạ hồng ngoại

Câu 6: Trong số các hoạt động sau đây, hoạt động nào là hoạt động trình bày:

A. Thầy giáo giảng bài trên lớp

B. Em phổ biến kinh nghiệm học tập cho các bạn

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. Bạn lớp trưởng thông báo cho cả lớp biết về kế hoạch cắm trại

D. Tất cả các hoạt động trên.

Câu 7: Trang chiếu nội dung thường có:

A. Hình ảnh và chú thích

B. Tiêu đề trang và nội dung

C. Tiêu đề trang và chú thích

D. Hình ảnh và nội dung

Câu 8: Các tệp thường bị virus tấn công nhiều nhất có phần mở rộng là?

A. *.doc

B. *.xls

C. *.exe, *.com

D. Tất cả các đáp án

Câu 9: Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là:

A. Luôn cảnh giác virus trên chính những đường lây lan của chúng

B. Luôn cảnh giác và ngăn chặn sao chép tệp

C. Luôn cảnh giác và ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng

D. Luôn ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng

Câu 10: Cách phân loại mạng máy tính nào đúng?

A. Phân loại theo quy mô: mạnh gia đình và mạng cơ quan

B. Phân loại theo khu vực: mạng thành phố và mạnh nông thôn

C. Phân loại theo môi trường truyền dẫn: mạng có dây và mạng không dây.

D. Phân loại theo số lượng máy: mạng nhiều máy và mạng ít máy.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy trình bày những chức năng chính của dịch vụ thư điện tử?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

A

B

A

D

B

D

C

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Cần bảo vệ thông tin máy tính vì:

- Trong mỗi máy tính cá nhân của chúng ta có những thông tin quan trọng và cần thiết cho công việc.

- Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa tới những hậu quả vô cùng to lớn.

Câu 2:

Dịch vụ thư điện tử cung cấp các chức năng chính sau đây:

- Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư.

- Mở và đọc nội dung của một thư cụ thể.

- Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người.

- Trả lời thư, chuyển tiếp thư cho một người khác

Đề kiểm tra Tin học 9 Học kì 1 (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Khi muốn mua máy tính em truy cập internet để biết thông tin về các loại máy tính hiện có trong các cửa hàng cùng với giá của chúng. Như vậy em đã sử dụng dịch vụ nào trên internet?

A. Trò chuyện trực tuyến

B. Thư điện tử

C. Thương mại điện tử

D. Truyền tệp

Câu 2: Khi sử dụng máy tính để truy cập Internet và thực hiện tra cứu điểm thi trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là dịch vụ nào của Internet?

A. Thư điện tử

B. Trò chuyện trực tuyến

C. Khai thác thông tin trên web

D. Thương mại điện tử

Câu 3: Khái niệm nào sau đây nói về mạng máy tính

A. Hệ thống tất cả các thiết bị vào - ra có thể kết nối với máy tính.

B. Nhiều máy tính kết nối với nhau và có khả năng dùng chung tài nguyên

C. Sự sắp đặt các máy tính trong phòng máy tạo thành một phòng máy

D. Nhiều linh kiện máy tính kết nối với nhau dưới sự điều hành của CPU

Câu 4: Năm máy tính cá nhân và một máy in trong một phòng được nối với nhau bằng dây cáp mạng để dùng chung máy in. Theo em mạng này được xếp vào loại nào?

A. Mạng internet

B. Mạng cục bộ (LAN)

C. Mạng wifi

D. Mạng diện rộng (WAN)

Câu 5: Công cụ nào dưới đây có thể xem là công cụ hỗ trợ trình bày:

A. Biểu đồ hay hình vẽ được chuẩn bị sẵn trên giấy khổ lớn

B. Phần mềm trình chiếu

C. Bảng để viết

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 6: Nội dung trên các trang chiếu có thể là:

A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh

B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc

C. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 7: Bảo vệ thông tin máy tính là đảm bảo sao cho các tệp được lưu trong máy tính?

A. Không bị hỏng và có thể chạy hoặc mở lại được để sử dụng

B. Không bị xoá ngoài ý muốn

C. Không bị sao chép mà không được sự đồng ý của người sở hữu thông tin

D. Tất cả các đáp án

Câu 8: Để phòng tránh virus, chúng ta nên tuân thủ thực hiện đúng việc nào sau đây?

A. Không truy cập Internet

B. Định kỳ quét và diệt virus bằng các phần mềm diệt virus

C. Mở những tệp gửi kèm trong thư điện tử gửi từ địa chỉ lạ

D. Chạy các chương trình tải từ Internet về

Câu 9: Mạng máy tính nào dưới đây là mạng diện rộng (WAN)?

A. Mạng máy tính trong các cửa hàng game online, cafe internet

B. Mạng máy tính dùng trong một gia đình

C. Mạng máy tính trong phòng máy của một trường phổ thông

D. Mạng máy tính kết nối các máy ATM của các chi nhánh ngân hàng.

Câu 10: Mạng máy tính không dây ưu việt hơn mạng có dây vì:

A. Có khả năng kết nối ở mọi thời điểm, mọi nơi trong phạm vi cho phép

B. Không cần thêm các thiết bị đặc biệt khác

C. Không hạn chế số lượng máy tính kết nối

D. Không bị ảnh hưởng bởi môi trường truyền dẫn tín hiệu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hãy liệt kê các khả năng làm ảnh hưởng tới an toàn thông tin máy tính?

Câu 2: (3 điểm)

Hãy chỉ ra các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

C

B

B

D

C

D

B

A

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:

Các khả năng làm ảnh hưởng tới an toàn thông tin máy tính:

- Yếu tố công nghệ

- Yếu tố vật lí.

- Yếu tố bảo quản và sử dụng.

- Virus máy tính.

Câu 2:

Các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại:

- Giúp tăng hiệu quả sản xuất

- Cung cấp dịch vụ và quản lí.

- Làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội.

- Góp phần phát triển kinh tế và xã hội.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6