Đề thi Giữa kì 1 Tin học 9 năm 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Tin học 9 năm 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án (4 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Tin học 9 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa kì 1 môn Tin học 9.

Quảng cáo

MA TRẬN:

Cấp độChủ đề 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL


1. Từ máy tính đến mạng máy tính

- HS nhận biết được các thành phần cơ bản của máy tính

- Nhận biết được mạng máy tính, vai trò của máy tính trong mạng, phân loại mạng, lợi ích của mạng máy tính

- HS biết cách phân biệt mạng. 

- Nhận biết được vai trò của máy tính trong mạng, phân loại mạng máy tính.
Phân loại được các loại mạng máy tính.Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

1

2

20%

0,25

2,5%

1

2

20%


1

2

20%6

6,75

67,5%

2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

- Nhận biết được Internet, ứng dụng và cách kết nối internet

- HS biết dịch vụ được nhiều người sử dụng để xem thông tin

Học sinh biết một vài ứng dụng của Internet


  • Nhận biết được Internet, 1 số dịch vụ, ứng dụng.
  • Biết được cách kết nối internetSố câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%


3

0,75

7,5%


2

0,5

5%
6

1,5

15%


3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet 

- Biết được tổ chức thông tin trên internet, cách truy cập, tìm kiếm trên web, internet

- Biết được cách tìm kiếm từ khoá sử dụng các kí hiệu đặc biệt.

Học sinh phân biệt được đâu là một địa chỉ Website, đâu là một trình duyệt Web, đâu là một máy tìm kiếm, cách lưu hình ảnh về máy

- Truy cập và tìm kiếm được thông tin trên web, internet.

- Vận dụng kiến thức tìm kiếm để nêu được các bước tìm kiếm theo yêu cầu.Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%


3

0,75

7,5%


2

0,5

5%
6

1,5

15%


4. Tìm hiểu thư điện tử


  •  Nhận biết được tài khoản thư điện tử
  •  Học sinh phân biệt được địa chỉ thư điện tử
1

0,25

2,5%


1

0,25

2,5%


Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

5

3

30%

9

4

40%

5

3

30%

19

10

100%

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm; mỗi câu 0,25 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng tương ứng với các câu hỏi.

Câu 1. Các thành phần cơ bản của mạng máy tính là gì?

A. Máy tính, máy in, chuột, bàn phím

B. Môi trường truyền dẫn, các thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối mạng

C. Máy tính, dây dẫn, chuột, bàn phím

D. Môi trường truyền dẫn, các thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông

Quảng cáo

Câu 2. Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

A. Dựa vào môi trường truyền dẫn

B. Dựa vào phạm vi kết nối

C. Dựa vào cách kết nối có dây hoặc không dây

D. Dựa vào phạm vi kết nối và môi trường truyền dẫn

Câu 3. Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở Quảng Nam có thể được xếp vào loại mạng nào?

A. Mạng có dây

B. Mạng không dây

C. Mạng LAN

D. Mạng WAN

Câu 4. Dịch vụ nào của Internet được nhiều người sử dụng nhất để xem thông tin

A. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web

B. Tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Thư điện tử

D. Thương mại điện tử

Quảng cáo

Câu 5. Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

A. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web

B. Tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Thư điện tử

D. Thương mại điện tử

Câu 6. “www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:

A. Một kí hiệu nào đó

B. Ký hiệu tên nước Việt Nam

C. Chữ viết tắt tiếng anh               

D. Khác

Câu 7. Máy tìm kiếm là:

A. Là công cụ tìm kiếm các thông tin trong máy tính

B. Là một loại máy được nối thêm vào máy tính để tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Là một phần mềm cái đặt vào máy tính dàng để tìm kiếm thông tin

D. Là một công cụ được cung cấp trên Internet giúp tìm kiếm thông tin trên cơ sở các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm.

Câu 8. Internet là

A. mạng kết nối các máy tính ở quy mô một nước

B. mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một huyện

C. mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một tỉnh

D. mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô toàn cầu

Câu 9. Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet ?

A. Là mạng của các mạng, có quy mô toàn cầu

B. Là môi trường truyền thông toàn cầu dựa trên kỹ thuật máy tính

C. Là mạng sử dụng chung cho mọi người, có rất nhiều dữ liệu phong phú

D. Là mạng có quy mô toàn cầu hoạt động dựa trên giao thức TCP/IP

Câu 10. WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

A. World Win Web

B. World Wide Web

C. Windows Wide Web

D. World Wired Web

Câu 11. Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?

A. Laptop

B. Máy tính

C. Mạng máy tính

D. Internet

Câu 12. Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

A. Một trang liên kết

B. Một website

C. Trang chủ

D. Trang web google.com

Câu 13. Lợi ích của thư điện tử là gì?

A. Chi phí thấp

B. Thời gian chuyển thư nhanh

C. Có thể gửi kèm tệp 

D. Cả 3 ý trên

Câu 14: Đâu là một địa chỉ của Website?

A. vi.wikipedia.org

B. Yahoo

C. Google

D.hailua@gmail.com

Câu 15. Đâu là một trình duyệt Web?

A. Mozillz Firefox

B. Yahoo.com.vn

C. Google.com.vn

D. Pascal

Câu 16. Để lưu hình ảnh trên trang Web, sau khi nháy nút phải chuột vào hình em sẽ:

A. Nháy Save Link As       

B. Nháy Copy Image      

C. Send Image    

D. Save Image As

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): 

a. Trình bày các bước đăng nhập để hộp thư và đọc thư có tài khoản trên google.

b. Hai máy tính của hai nhà khác nhau kết nối với nhau để dùng chung dữ liệu.

Câu 2 (2 điểm): So sánh mạng có dây và mạng không dây.

Câu 3 (2 điểm): Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang Web.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Đề số 1)

NĂM: 2022-2023

   MÔN: TIN HỌC 9

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm, mỗi câu được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

D

B

D

A

D

B

A

D

D

B

D

C

D

A

A

D


II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(2đ)

Các đăng nhập hộp thư và đọc thư:

- Truy cập website www.google.com.vn và nháy vào nút Gmail (0.5 điểm).

- Gõ tên đăng nhập vào ô Tên người dùng và mật khẩu vào ô Mật khẩu rồi nhấn Enter (hoặc nháy nút Đăng nhập) (0.5 điểm).

- Nháy chuột vào hộp thư đến (0.5 điểm).

- Nháy chuột trên tiêu đề thư để đọc thư (0.5 điểm).


0,5


0,5


0,5

0,5

2

(2đ)

+ Giống nhau:

- Mạng có dây: Đều là mạng máy tính được phân loại dựa trên môi trường truyền dẫn.

- Mạng không dây: Đều là mạng máy tính được phân loại dựa trên môi trường truyền dẫn.

+ Khác nhau: 

- Mạng có dây: Môi trường truyền dẫn là các dây dẫn (cáp quang, cáp xoắn,…).

Số lượng máy có thể kết nối nhỏ. phụ thuộc vào lượng dây kết nối.

Phạm vi sử dụng nhỏ.

- Mạng không dây: Môi trường truyền dẫn không dây (các loại sóng điện từ, bức xạ,…).

Số lượng máy có thể kết nối lớn, không phụ thuộc vào lượng dây kết nối.

Phạm vi sử dụng lớn.


0.5


0.5

0.50.5


3

(2đ)

- Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,... và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác. 

Siêu văn bản khác với trang web là:

* Khi nói đến trang Web nghĩa là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang Web. 

* Siêu văn bản là chưa có địa chỉ trên internet. 


1.00.5


0.5

Ma trận Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm, mỗi câu được 0,25 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng tương ứng với các câu hỏi.

Câu 1. Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

A. success@gmail     

B. success@gmail.com

C. Google.com.vn      

D. Yahoo.com.vn

Câu 2. Dựa vào môi trường truyền dẫn người ta phân mạng máy tính thành hai loại là:

A. LAN và WAN

B. Mạng không dây và mạng có dây

C. Mạng Khách – Chủ

D. Mạng nhiều máy tính và một máy tính

Câu 3. Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là:

A. Trình lướt web;                                           

B. Trình duyệt web;

C. Trình thiết kế web;                                      

D. Trình soạn thảo web.

Câu 4. Máy tìm kiếm nào sau đây được sử dụng nhiều nhất trên thế giới?

A. http://www.bing.com

B. http://www.google.com.vn;

C. http://www.xalo.vn;

D. http://www.socbay.vn;

Câu 5. Đâu là địa chỉ của máy tìm kiếm:

A. http://www.google.com.vn;

B. http://www.yahoo.com;

C. http://www.bing.com;

D. Tất cả đều đúng.

Câu 6. “www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:

A. Một kí hiệu nào đó                  

B. Ký hiệu tên nước Việt Nam

C. Chữ viết tắt tiếng anh               

D. Khác

Câu 7. Máy tìm kiếm là:

A. Là công cụ tìm kiếm các thông tin trong máy tính

B. Là một loại máy được nối thêm vào máy tính để tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Là một phần mềm cái đặt vào máy tính dàng để tìm kiếm thông tin

D. Là một công cụ được cung cấp trên Internet giúp tìm kiếm thông tin trên cơ sở các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm.

Câu 8. Internet là

A. mạng kết nối các máy tính ở quy mô một nước

B. mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một huyện

C. mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một tỉnh

D. mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô toàn cầu

Câu 9. Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?

A. Laptop

B. Máy tính

C. Mạng máy tính

D. Internet

Câu 10. WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây?

A. World Win Web            

B. World Wide Web

C. Windows Wide Web               

D. World Wired Web

Câu 11. Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet ?

A. Là mạng của các mạng, có quy mô toàn cầu

B. Là môi trường truyền thông toàn cầu dựa trên kỹ thuật máy tính

C. Là mạng sử dụng chung cho mọi người, có rất nhiều dữ liệu phong phú

D. Là mạng có quy mô toàn cầu hoạt động dựa trên giao thức TCP/IP

Câu 12. Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

A. Một trang liên kết                    

B. Một website

C. Trang chủ                     

D. Trang web google.com

Câu 13. Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

A. Gửi thư điện tử                        

B. Truy cập mạng LAN

C. Truy cập vào trang Web 

D. Tất cả đều sai

Câu 14. Website là:

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web

C. http://www.edu.net.vn

D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

Câu 15. Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:

A. < lop9b > @ < yahoo.com >

B. < Tên đăng cập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư >

C. < Tên đăng cập > @ < gmail.com >

D. < Tên đăng cập >

Câu 16. Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

A. Đọc thư điện thư điện tử

B. Truy cập vào website

C. Tìm kiếm thông tin trên mạng  

D. Tất cả đều sai

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Giả sử trong máy tính của em có lưu ảnh của Bill Gates – chủ tịch tập đoàn Microsoft nổi tiếng. Bằng cách sử dụng máy tìm kiếm, em có thể tìm thông tin về Bill Gates nhờ bức ảnh này được không ? Hãy nêu cách thực hiện (nếu có).

Câu 2 (2 điểm): Nêu lợi ích của mạng máy tính?

Câu 3 (2 điểm): Theo em các mạng dưới đây có thể xếp vào những loại nào?

a. Năm máy tính cá nhân và một máy in trong một phòng được nối với nhau bằng dây cáp mạng để dùng chung máy in.

b. Một máy tính ở Thanh Hóa kết nối với một máy tính ở thành phố Hòa Bình để sao chép các tệp và gửi thư điện tử 

c. 100 máy tính ở 3 tầng liền nhau trong một toà nhà được nối với nhau bằng đường cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in. 

d. Hai máy tính của hai nhà khác nhau kết nối với nhau để dùng chung dữ liệu.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Đề số 2)

NĂM: 2022-2023

   MÔN: TIN HỌC 9


I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm, mỗi câu được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

B

B

B

B

D

B

A

D

D

B

D

C

C

D

B

C


II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(2đ)

Em có thể tìm thông tin về Bill Gates nhờ bức ảnh

Cách thực hiện:

1. Vào trang web: images.google.com.vn

2. Nháy vào biểu tượng máy ảnh, sau đó chọn “Tải ảnh lên”

3. Chọn “chọn tệp”

0,5


0,5

0,5

0,5

2

(2đ)

- Dùng chung dữ liệu

- Dùng chung các thiết bị phần cứng

- Dùng chung các phần mềm

- Trao đổi thông tin

0,5

0,5

0,5

0,5

3

(2đ)

A. Mạng LAN

B. Mạng WAN

C. Mạng WAN

D. Mạng LAN

0.5

0.5

0.5

0.5

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm; mỗi câu 0,25 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng tương ứng với các câu hỏi.

Câu 1. Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử:

A. www.vnexpress.net;

B. Ngabt@gmail.com;

C. encarta.msn.com;

D. www.dantri.com.vn.

Câu 2. Em sưu tầm được nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè ở nhiều nơi em dùng dịch vụ gì?

A. Thương mại điện tử;                                    

B. Đào tạo qua mạng;

C. Thư điện tử đính kèm tệp;                            

D. Tìm kiếm thông tin.

Câu 3. Mạng không dây được kết nối bằng

A. Bluetooth           

B. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…

C. Cáp điện

D. Cáp quang

Câu 4. Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

A. Văn bản, hình ảnh

B. Siêu liên kết

C. Âm thanh, phim Video   

D. Tất cảc đều đúng.

Câu 5. Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử.Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng có dây                 

B. Mạng WAN

C. Mạng LAN                   

D. Mạng không dây

Câu 6: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

A. Modem              

B. Vỉ mạng             

C. Webcam             

D. Hub

Câu 7. Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là:

A. Có thể gửi thư kèm tệp tin

B. Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người

C. Chi phí thấp và thời gian chuyển gần như tức thì

D. Các đáp án đều đúng

Câu 8. Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

A. Văn bản, hình ảnh;

B. Siêu liên kết;

C. Âm thanh, phim Video;

D. Tất cảc đều đúng.

Câu 9. Website là gì?

A. Là một hoặc nhiều trang Web có chung địa chỉ truy cập trên Internet ;

B. Là một hoặc nhiều trang Web trên Internet ;

C. Là nhiều trang chủ trên Internet ;

D. Là một hoặc nhiều trang chủ trên Internet.

Câu 10. Khi không sử dụng hộp thư nữa, để không bị người khác sử dụng ta cần đóng hộp thư bằng cách:

A. Nháy chuột vào nút Đăng nhập                    

B. Nháy chuột vào nút Đăng xuất

C. Thoát khỏi Internet                                      

D. Truy cập vào một trang Web khác

Câu 11. Em thích chia sẻ những thông tin gì với bạn bè trên Facebook?

A. Các thông tin liên quan tới học tập, các nguồn tài liệu tham khảo hay cho các môn học.

B. Các thông tin đang được nhiều người chia sẻ trên mạng mà chưa cần biết đúng hay sai.

C. Các thông tin đời tư của thầy cô giáo và một số bạn học sinh nổi tiếng trong trường.

D. Các thông tin về thần tượng của giới trẻ hiện nay.

Câu 12.  Dịch vụ nào dưới dây không phải là dịch vụ trên Internet?

A. Tra cứu thông tin trên web;                          

B. Thư điện tử;

C. Chuyển phát nhanh;                                     

D. Hội thoại trực tuyến;

Câu 13. Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

A. Đọc thư điện thư điện tử                    

B. Truy cập vào website

C. Tìm kiếm thông tin trên mạng  

D. Tất cả đều sai

Câu 14. Website là:

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web

C. http://www.edu.net.vn

D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

Câu 15. Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:

A. < lop > @ < yahoo.com >

B. < Tên đăng cập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư >

C. < Tên đăng cập > @ < gmail.com >

D. < Tên đăng cập >

Câu 16. Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

A. Gửi thư điện tử                        

B. Truy cập mạng LAN

C. Truy cập vào trang Web 

D. Tất cả đều sai

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Internet là gì? Nêu điểm khác nhau giữa Internet với mạng LAN và mạng WAN.

Câu 2 (2 điểm): Giả sử em muốn sưu tầm hình ảnh của Steve Jobs – chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple trên mạng. Em hãy nêu cách thực hiện ?

Câu 3 (2 điểm): Hãy sử dụng các cụm từ: “*.htm, *.html, website, siêu văn bản, HTML, truy cập, trang web, trang chủ” để điền vào chố trống (...) trong các câu dưới đây để có phát biểu đúng.

a) Thực chất mỗi trang web là một.............., thường được tạo ra bằng ngôn ngữ ..............

b) Một hay nhiều trang Web có liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung được gọi là …………….

c) Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ …………… trên internet, khi truy cập các …………………thì trang được mở ra đầu tiên gọi là ……………..

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Đề số 3)

NĂM: 2022-2023

   MÔN: TIN HỌC 9


I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm, mỗi câu được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

B

C

B

D

B

B

D

D

A

B

A

C

C

D

B

C


II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(2đ)

  • Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, cung cấp cho mọi người khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau như Email, Chat, Forum,…

v Một số điểm khác biệt giữa mạng Internet và các mạng LAN, WAN:

- Mạng LAN, WAN: Quy mô nhỏ (văn phòng,  thành phố, quốc gia,…). Có máy chủ, máy trạm; máy chủ có quyền quyết định chia sẻ tài nguyên mạng. Có người sở hữu, quản lí.

- Internet: Quy mô lớn trên toàn thế giới. Các máy tính đều bình đẳng trên Internet. Là của chung, không ai sở hữu.


1.0
0,50,5

2

(2đ)

Cách thực hiện:

1. Mở trình duyệt web VD: Cốc cốc, chrome... và gõ địa chỉ máy tìm kiếm VD: google.com; yahoo.com...

2. Gõ tên “Steve Jobs” trên máy tìm kiếm và chọn thẻ “Hình ảnh”

3. Chọn hình ảnh muốn lấy xuống và chuột phải chọn  “Lưu hình ảnh thành...”

4. Chọn vị trí lưu và đặt tên cho ảnh.


0.5


0.5

0.5


0.5

3

(2đ)

  1. Siêu văn bản, HTML.
  2. Website 
  3. Truy cập, trang web, trang chủ

0,5

0,5

1


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm; mỗi câu 0,25 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng tương ứng với các câu hỏi.

Câu 1. Để có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của Internet, chúng ta cần:

A. Một máy tính cá nhân có vỉ mạng, môdem    

B. Một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)

C. Đường điện thoại hoặc đường truyền riêng    

D. Tất cả các điều kiện trên

Câu 2. Dịch vụ nào sau đây không là dịch vụ trên Internet?

A. Thư điện tử                                                    

B. Tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Chuyển phát nhanh.                                       

D. Hội thảo trực tuyến;

Câu 3. Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

A. www.vnexpress.net                                        

B. laptop111@gmail.com 

C. <http://www.mail.google.com>                       

D. Tất cả các địa chỉ trên

Câu 4. Chuyển qua lại giữa các trang Web đã xem em sử dụng cặp nút lệnh:

A. Refresh Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án Đề 4 , Forward Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án Đề 4;                          

B. Refresh Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án Đề 4, Stop Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án Đề 4;

C. Back Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án Đề 4 , Stop Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án Đề 4;                                    

D. Back Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án Đề 4, Forward Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án Đề 4 .

Câu 5. Để tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm ta cần:

A. Từ khóa              

B. Chìa khóa                     

C. Ổ khóa               

D. Mật khẩu

Câu 6. Để tìm kiếm thông tin hình ảnh bằng máy tìm kiếm Google, sau khi truy cập trang web www google.com.vn em chọn:

A. Nhóm;                

B. Hình ảnh;            

C. Web;                            

D. Blog.

Câu 7. Trong Gmail khi không sử dụng hộp thư ta nên nháy vào nút lệnh nào?

A. Tới           

B. Đăng xuất

C. Đăng nhập    

D. Đính kèm tệp

Câu 8. Nút HOME trên trang web có nghĩa là

A. Quay về trang chủ.        

B. Quay về trang trước.  

C. Quay lên phía trên. 

D. Quay xuống phía dưới.

Câu 9. Mạng máy tính không dây ưu việt hơn mạng máy tính có dây vì? 

A. Có thể kết nối một số lượng không hạn chế các máy tính

B. Không bị ràng buộc bởi dây cáp mạng

C. Không bị ảnh hưởng bởi môi trường truyền tín hiệu

D. Rẻ hơn mạng có dây rất nhiều

Câu 10. Để đọc được trang Web ta phải dùng:

A. Trình duyệt Web                                            

B. Phần soạn thảo văn bản                                   

C. Tất cả đều đúng.                                             

D. Phần mềm lập trình                                        

Câu 11. Siêu văn bản là gì?                                            

A. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh,...

B.  Là các trang web 

C. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết

D. Hypertext 

Câu 12. Với thư điện tử em có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào?

A. Văn bản và hình ảnh                                    

B. Văn bản và âm thanh

C. Văn bản và phim                               

D. Văn bản, âm thanh, hình ảnh và phim

Câu 13. Năm máy tính cá nhân và một máy in trong một phòng được nối với nhau bằng dây cáp mạng để dùng chung máy in. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng WAN          

B. Mạng LAN            

C. Mạng LAN có dây

D. Mạng không dây

Câu 14. Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?

A. Locel Area Networld                                

B. Local Are Network

C. Local Area Network                                 

D. Lacal Area Network

Câu 15. Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:

A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng

B. Tất cả các lợi ích trên.

C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.

D. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.

Câu16. Cho các bước tìm kiếm thông tin trên Internet, em hãy chọn phương án đúng về sắp xếp lại các bước: (1) Xử lí kết quả tìm kiếm. (2) Nhập câu lệnh tìm kiếm. (3) Lựa chọn công cụ tìm kiếm. (4) Lưu trữ kết quả tìm kiếm. (5) Xác định yêu cầu tìm kiếm.

A. (1), (4), (2), (5), (3).

B. (3), (1), (5), (4), (2).

C. (5), (3), (2) ,(1), (4).

D. (4), (5), (1), (3), (2).

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website? 

Câu 2 (2 điểm): Thế nào là mạng máy tính? Nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính? 

Câu 3 (2 điểm): Bạn Anh đã đăng kí một tài khoản thư điện tử (hộp thư) trên trang web mail.google.com

a. Anh cho rằng mình không thể gửi thư điện tử cho Long, vì Long chỉ có hộp thư điện tử trên outlook.com.vn, nghĩa là chỉ có thể gửi được thư điện tử cho những người có hộp thư được đăng kí với cùng nhà cung cấp dịch vụ (trong trường hợp này là Gmail). Theo em, ý kiến của bạn Anh có đúng không? Vì sao?

b. Bạn Anh đã có tên tài khoản là Anh123@gmail.com. Nhưng Giáo viên bắt tạo tài khoản mail outlook của Microsoft, Trang định lấy tên Anh123@outlook.com.vn.  Theo em, bạn Trang có thể sử dụng tên tài khoản outlook trùng với tên tài khoản Gmail được không? Vì sao?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Đề số 4)

NĂM: 2022-2023

   MÔN: TIN HỌC 9


I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm, mỗi câu được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

D

C

B

D

A

B

B

A

B

A

C

D

B

C

B

C


II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(2đ)

 - Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.

- Website là một tập hợp gồm một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.

- Địa chỉ website là địa chỉ truy cập trung của các trang web của website.

0,75


0,75


0,5

2

(2đ)

- Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua môi trường truyền dẫn.

- Các thành phần cơ bản của mạng máy tính: Các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông.

1.0


1.0

3

(2đ)

a. Ý kiến của bạn Anh không đúng. Chúng ta có thể gửi thư điện tử cho bất cứ người nào có địa chỉ thư điện tử, không phụ thuộc địa chỉ đó được đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ nào. 

b. Bạn Anh được phép tạo tên tài khoản giống nhau vì hai tài khoản được tạo trên hai máy chủ thư điện tử khác nhau nên vẫn có thể sử dụng tên tài khoản giống nhau. 


1.0


1.0

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác