Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 (7 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 (7 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán 9 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán 9.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 (7 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trên Đề thi Giữa kì 1 Toán 9 bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. (2 điểm) Rút gọn biểu thức sau:

Quảng cáo

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 2. (2 điểm) Cho biểu thức:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P khi Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) .

c) Tìm x để P có giá trị là số tự nhiên.

Câu 3. (2 điểm) Giải phương trình:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề)

Quảng cáo

Câu 4. (3,5 điểm) 

1) Một chiếc đò đang ở điểm A muốn băng qua sông theo đường AH vuông góc với bờ bên kia nhưng bị nước cuốn đi nên tấp vào bờ bên kia ở điểm B cách H 50m (BH = 50m). Tìm chiều rộng con sông (AH) và quãng đường đò đã đi (AB). 

2) Cho ΔABC có AC = 16cm, AB = 12cm, BC = 20cm. Đường cao AH.  

a) Chứng minh ΔABC vuông.                    

b) Tính AH, ∠B, ∠C  .      

c) Từ H kẻ HE, HF lần lượt vuông góc với AC, AB. Tính HE, HF.  

d) So sánh:  tanB và sinB  (không dùng bảng và máy tính bỏ túi).

Câu 5. (0,5 điểm) Giải phương trình:Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề)  .

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1. (2 điểm) Cho biểu thức:

Quảng cáo

 Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề)  .

a) Rút gọn A nếu x ≥ 0, x ≠ 1 .

b) Tìm x để A dương.

c) Tìm giá trị lớn nhất của A.  

Câu 2. (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề)

Câu 3. (1 điểm) Cho Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) Hãy tính giá trị của Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 4. (3,5 điểm) 

Quảng cáo

1) Một cái thang dài 3,5 m đặt dựa vào tường, góc “an toàn” giữa thang và mặt đất để thang không bị đổ khi người trèo lên là 650. Tính khoảng cách từ chân thang đến bức tường. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

2) Cho tam giác ABC vuông tại A, ∠C = 30o, BC = 10cm    .

a) Tính AB, AC.        

b) Từ A kẻ AM, AN lần lượt vuông góc với các đường phân giác trong, ngoài của góc B. Chứng minh rằng: MN || BC và MN = AB. 

c) Chứng minh rằng: ΔMAB ∼ ΔABC .

Câu 5. (0,5 điểm) Với các số thực x, y thỏa mãn x + y ≤ 1 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1. (1,0 điểm) Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 2. (2,0 điểm) Tính: 

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 3. (1,0 điểm) Cho biểu thức Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để A = 6

Câu 4. (2,0 điểm) Cho biểu thức:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) (với x > 0; x ≠ 1)

a)  Rút gọn biểu thức A. 

b)  Tìm x để Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) .

Câu 5. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, BH = 2cm.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b) Trên cạnh AC lấy điểm K (K ≠ A, K ≠ C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD.BK = BH.BC.

c) Chứng minh rằng: SBHD =Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 (7 đề) SBKC . cos2∠ABD. 

Câu 6.(1,0 điểm) Giải phương trình sau.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1. (2,0 điểm)

1. Thực hiện phép tính.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

2. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa: 

 a) Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) ; b) Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 2. (2,0 điểm)

1. Phân tích đa thức thành nhân tử.

a) ab + b√a + √a + 1 (với a ≥ 0)

b) 4a + 1 (với a < 0)

2. Giải phương trình: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 3. (2,0 điểm) Cho biểu thức M = Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) với x > 0 , x ≠ 4.

a) Rút gọn biểu thức M;

b) Tính giá trị của M khi x = 3 + 2√2  ;

c) Tìm giá trị của x để M > 0.

Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm. 

a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.

b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ).

c) Kẻ AK vuông góc với BM (K thuộc BM). Chứng minh : BK.BM = BH.BC.

Câu 5. (0,5 điểm) Cho biểu thức P = x3 + y3 - 3(x + y) + 1993. Tính giá trị biểu thức P với: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 2. (2 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 3. (2 điểm) Cho hai biểu thức Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) với x ≥ 0, x ≠ 4

a) Tính giá trị biểu thức P khi x = 9.

b) Rút gọn biểu thức Q.

c) ĐặtĐề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) . Tìm x để Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

d) Tìm các giá trị nguyên của x để M có giá trị nguyên.

Câu 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH của . 

a) Nếu sin∠ABC = Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 (7 đề)  và BC = 20cm. Tính các cạnh AB, AC, BH và góc ∠ACB  (số đo góc làm tròn đến độ).

b) Đường thẳng vuông góc với BC tại B, cắt đường thẳng AC tại D. Chứng minh rằng: AD.AC = BH.BC.

c) Kẻ tia phân giác BE của ∠DBA (E thuộc đoạn DA). Chứng minh rằng: tan ∠EBA = Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 (7 đề)   .

d) Lấy điểm K thuộc đoạn AC, kẻ KM vuông góc với HC tại M, KN vuông góc với AH tại N. Chứng minh rằng: HN.NA + HM.MC = KA.KC.

Câu 5. (0,5 điểm) Cho x, y thay đổi thỏa mãn 0 < x < 1, 0 < y < 1.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Câu 1. (2 điểm) Rút gọn biểu thức:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 2. (2 điểm) Giải phương trình: 

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 3. ( 2 điểm) Cho biểu thức:

 Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

a) Tìm điều kiện của x để A và B đều có nghĩa.

b) Tính giá trị của A khi x = 9.

c) Rút gọn biểu thức P = A.B.

Câu 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có ∠B = 60o  , BC = 6cm.

a) Tính AB, AC (độ dài làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

b) Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Tính HB, HC.

c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho DB = BC. Chứng minh rằng:Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

d) Từ A kẻ đường thẳng song song với phân giác của ∠CBD cắt CD tại K. Chứng minh Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 5. (0,5 điểm) Giải phương trình

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

Câu 2. (2 điểm) Giác các phương trình sau:

a)Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) ; b)Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề)  .

Câu 3. (2 điểm) Cho biểu thức

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

với x > 0, x ≠ 4, x ≠ 9  

a) Rút gọn P.

b) Tính giá trị của P khi x = 25.

c) Với x > 9, tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Câu 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB, AC.

a) Cho biết AB = 3cm, ∠ACB = 30o . Tính độ dài các đoạn AC, HA.

b) Chứng minh: BE.BA + CF.CA + 2HB.HC = BC2.

c) Biết BC = 6cm. Tính giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác HEAF.

Câu 5. (0,5 điểm) Giải phương trình:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề) 

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán 9 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác