Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán 9 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán 9.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trên Đề thi Giữa kì 1 Toán 9 bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. (2 điểm) 

Quảng cáo

a) Tìm x để Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)  .

Câu 2. (2 điểm) 

Cho biểu thức: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) với x > 0, x ≠ 1.

a) Rút gọn biểu thức B và C.

b) Tìm x để B.C = Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

c) Chứng minh rằng với x > 0, x ≠ 1 thì tích B.C không thể nhận giá trị nguyên.

Câu 3. (2 điểm) Giải phương trình:

Quảng cáo

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Câu 4. (1 điểm) Ở một cái thang dài 4m người ta ghi: “ Để đảm bảo an toàn khi dùng thang, phải đặt thang này tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ 600 đến 650”. Đo góc thì khó hơn đo độ dài. Vậy hãy cho biết: Khi dùng thang đó, chân thang phải cách tường một khoảng bao nhiêu mét để đảm bảo an toàn (tham khảo hình vẽ bên)? 

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Câu 5. (3 điểm) Cho hình thang ABCD, ∠A = ∠D = 90o , hai đường chéo ACBD vuông góc với nhau tại O.

a) Chứng minh rằng AD là trung bình nhân của hai đáy.              

b) Cho biết AB = 18, CD = 32 . Tính OA, OB, OC, OD.                 

c) Chứng minh rằng các độ dài AC, BD, AB + CD  là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức: 

Quảng cáo

(√2019 - √2020)(√2019 + √2020).

Câu 2. (3 điểm) Giải phương trình:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

Câu 3. (2 điểm) Cho biểu thức:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)  .

a) Rút gọn A.

b) Tìm a để A < 0  .

c) Tìm a để A = -2   .  

Câu 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH và đường phân giác AD. Cho biết DB = 51, DC = 85 .

Quảng cáo

a) Tính tỉ số Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) .                                        

b) Tính các độ dài HB, HC.                         

Câu 5. (1 điểm) Một khúc sông rộng 20m. Một chiếc thuyền qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo 26m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc thuyền lệch đi một góc bao nhiêu? (góc làm tròn đến độ).

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1. (2,5 điểm) Tính và rút gọn các biểu thức sau:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

Câu 2. (2,5 điểm) Giải các phương trình sau:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

Câu 3. (2 điểm) Cho biểu thức: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)  .

a) Tìm x để biểu thức A có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm x để A = 2 .  

Câu 4. (1 điểm) Một cây cao 3 m. Ở một thời điểm vào ban ngày mặt trời chiếu tạo thành bóng dài 2 m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu ? (làm tròn số đo góc tới độ).

Câu 5. (2 điểm) Cho hình thang ABCD có AB || CD và ∠C + ∠D = 90o . Biết AD = 4cm, BC = 7cm.

a) Tính số đo của góc C và góc D.               

b) Cho biết thêm CD = 13cm . Tính diện tích hình thang ABCD.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1. (2 điểm) 

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

b) So sánh: -3√5 và -5√3 

Câu 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Câu 3. (2 điểm) Cho biểu thức:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)  .

a) Rút gọn Q.                                               

b) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên. 

Câu 4. (1 điểm) Tính chiều cao của một cây cổ thụ có bóng trên mặt đất dài 8m và có tia sáng từ đỉnh tạo với mặt đất một góc bằng 600.

Câu 5. (3,5 điểm) Cho ΔABC  có AC = 16cm, AB = 12cm, BC = 20cm. Đường cao AH.

a) Chứng minh ΔABC vuông.                    

b) Tính AH, ∠B, ∠C  .      

c) Từ H kẻ HE, HF lần lượt vuông góc với AC, AB. Tính HE, HF.  

d) So sánh: tan B và sin B  (không dùng bảng và máy tính bỏ túi).

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

Câu 2. (2 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

Câu 3. (2 điểm) Cho biểu thức:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

a) Tính giá trị Q tại x = 7 - 4√3 .

b) Rút gọn M = P.Q.

c) Tìm giá trị của x để Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

Câu 4. (3,5 điểm)

1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Vẽ AH vuông góc với BC tại H.

a) Tính AH, HB, HC.

b) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Gọi O là giao điểm của AH và EF. Chứng minh 4 điểm A, E, F, H cùng thuộc một đường tròn và HB.HC = 4OE.OF.

c) Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh SAEHF = Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) SΔABC. 

2. Một tòa nhà có chiều cao h(m). Khi tia nắng tạo với tòa nhà một góc 550 thì bóng của tòa nhà trên mặt đất dài 15m. Tính chiều cao tòa nhà.

Câu 5. (0,5 điểm) Giải phương trình:Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)  .

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1. (1,5 điểm). Thực hiện phép tính.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)                           

Bài 2. (2 điểm). Giải các phương trình sau:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

Bài 3. (2,0 điểm). Cho biểu thức:

 Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

a) Tìm điều kiện xác định của A.

b) Rút gọn biểu thức A. 

c) Tìm x để Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

Câu 4. (3,0 điểm) Cho ΔABC vuông tại A., đường cao AH. Biết BH = 1,8 cm; HC  = 3,2 cm.

a) Tính độ dài  AH ; AB; AC.

b) Tính số đo góc B và góc C.

c) Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Tính độ dài BD.

d) Chứng mimh rằng: tan ∠ABD = Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

(số đo góc làm tròn đến độ, độ dài đoạn thẳng làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

Câu 5. (1 điểm) Một người có mắt cách mặt đất 1,4m, đứng cách tháp Eiffel 400m nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 39o. Tính chiều cao của tháp ( làm tròn đến mép ).

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Câu 6. (0,5 điểm) Chứng minh đẳng thức sau: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)với a > 0; b > 0

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)                       

Câu 2. (2 điểm) Giải phương trình

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

Câu 3. (2 điểm) Cho biểu thức:

 Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

a) Tìm điều kiện xác định của A.                 

b) Rút gọn A.             

c) Tính giá trị của A khi Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) .          

d) Tìm x để A < 1.

Câu 4. (1 điểm) Hai ngư dân đứng ở bên một bờ sông cách nhau 250m cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nâng lần lượt là 30o và 40o. Tính khoảng cách d từ bờ sông đến cù lao.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

Câu 5. (2,5 điểm) Cho hình thang ABCD, đáy nhỏ AB, AD ⊥ CD và AD = CD . Vẽ đường cao BH. Trên tia đối của tia DA lấy điểm K sao cho DK = CH. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC. Chứng minh rằng:

a) BC ⊥ CK.

b) Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề) 

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán 9 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác