Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán 9 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán 9.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trên Đề thi Giữa kì 1 Toán 9 bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. (3 điểm) Rút gọn biểu thức:

Quảng cáo

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Câu 2. (3 điểm) Giải phương trình:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 3. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có đường cao AH (H nằm giữa BC; AB < AC).

a) Chứng minh AH = BC : Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

b) Chứng minh SABC = Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)CA.CB.sinC .        

c) Chứng minh sinB + cosB > 1.                 

Câu 4. ( 1 điểm) Một học sinh có tầm mắt cao 1,5 m đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao 15m nhìn thấy bạn của mình với góc nghiêng xuống 490( như hình vẽ). Hỏi người bạn đó đang đứng cách tòa nhà bao nhiêu mét?

Quảng cáo

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Câu 5. (0,5 điểm) Chú Hoàng muốn mua một cái máy giặt, thấy trên bảng báo giá là 12 000 000 đồng và đang được khuyến mại giảm giá 10% trên giá niêm yết. Ngoài ra nếu là khách hàng V.I.P còn được giảm thêm 5% trên giá đã giảm. Hỏi nếu lấy máy giặt này (chú Hoàng là khách hàng V.I.P) phải trả bao nhiêu tiền?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1. (1 điểm) Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 2. (1 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) .

Quảng cáo

Câu 3. (2 điểm) Thu gọn các biểu thức sau:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 4. (2 điểm) Cho biểu thức: 

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A;

b) Rút gọn biểu thức A.

Câu 5. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = c, AC = b. Kẻ đường phân giác trong AD của góc vuông cắt cạnh huyền tại D, rồi kẻ đường song song BE với AD (E thuộc đường thẳng AC)

a) Chứng minh rằng AE = AB . Tính BE.    

b) Tính độ dài đường phân giác AD.           

c) Tính diện tích hình thang ADBE và diện tích tam giác ADC

Câu 6. (1 điểm) Một chiếc ti vi hình chữ nhật màn hình phằng 75 inch (đường chéo ti vi dài 75 inch) có góc tạo bởi chiều dài và đường chéo là 36052’. Hỏi chiếc ti vi ấy có chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu? Biết 1 inch = 2,54 cm. (Kết quả tính làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 2. (2 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 3. (1,5 điểm) Một máy bay chuẩn bị bay lên theo phương nghiêng hợp với mặt đất 1 góc 300 với vận tốc 200 km/h. Hỏi sau bao lâu kể từ khi cất cánh máy bay sẽ đạt độ cao 900 m so với mặt đất. Biết máy bay xuất phát từ vị trí B như hình vẽ.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Câu 4. (0,5 điểm) Một lớp có 4 loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu. Biết số học sinh giỏi chiếmĐề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)số học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếm 30% số học sinh cả lớp, số học sinh yếu là 1 học sinh. Tính số học sinh mỗi loại biết tổng số học sinh khá và giỏi gấp 12 lần số học sinh trung bình?

Câu 5. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A và có độ dài hai cạnh góc vuông . Từ trung điểm M trên cạnh huyền BC kẻ đường vuông góc với cạnh huyền cắt AC tại D và AB tại E.

a) Tính độ dài MC.    

b) Chứng minh rằng ΔDMC đồng dạng với tam giác ΔABC  và tính độ dài các cạnh của tam giác DMC.                

c) Tính độ dài BE. 

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 ( đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1. ( 2 điểm) Cho biểu thức:  

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

a) Rút gọn biểu thức trên;

b) Chứng minh rằng P > 0 với mọi x > 0 và x ≠ 1 .

Câu 2. (3 điểm) Tính giá trị biểu thức:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Câu 3. (1 điểm) Tìm điều kiện xác định: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH, CH có độ dài lần lượt là 4cm và 9cm. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.

a) Tính độ dài đoạn DE.                              

b) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và tại E lần lượt cắt BC tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của BH và N là trung điểm của CH. c) Tính diện tích của tứ giác DENM. 

Câu 5. (1 điểm) Cho x, y là hai số thực phân biệt thỏa mãn Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) .

Tính giá trị biểu thức:Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)  .

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Câu 1. ( 3 điểm) Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 2. (2 điểm) Cho biểu thức:Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

a) Tìm TXĐ rồi rút gọn biểu thức B;

b) Tính giá trị của B với x = 3 

c) Tìm giá trị của x để Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 3. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, .

a) Tính  (kết quả lấy sau dấu phẩy 1 chữ số).

b) Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD (kết quả lấy sau dấu phẩy 1 chữ số)       

c) Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB và AC. Tứ giác AEDF là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AEDF. (kết quả lấy sau dấu phẩy 1 chữ số).

Câu 4. (1 điểm) Một chiếc máy bay đang bay ở độ cao 900m. Một người quan sát nhìn chiếc máy bay đó dưới góc Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) . Tính khoảng cách từ người quan sát đến máy bay (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 5. (1 điểm) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn x + y ≤ z. Tìm giá trị nhỏ nhất cả biểu thức: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Câu 1. (3 điểm) Cho biểu thức: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) với x ≥ 0; x ≠ 4; x ≠ 9)

a) Rút gọn biểu thức M

b) Tìm x để |M| > M 

c) Đặt Q = M.N , tìm các giá trị của x để biểu thức Q có giá trị nguyên.

Câu 2. ( 2 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Câu 3. (1 điểm) Từ vị ví trí A ở đỉnh một ngọn hải đăng cao 100m so với mặt nước biển, người quan sát nhìn thấy một con tàu (vị trí B) theo một góc 82o so với phương thẳng đứng (hình trên). Tính khoảng cách từ A đến con tàu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC có BC = 12cm, ∠B = 60o, ∠C = 40o  .

a) Tính chiều cao CH và AC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).      

b) Tính diện tích tam giác ABC. 

Câu 5. ( 1 điểm) Giải phương trình:Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)  .

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1:(2 điểm) thực hiện tính:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 2:(1 điểm) Tính giá trị biểu thức

Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 3:(2 điểm) Tìm x, biết:  

a) x2 - 1 = 3

b) Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) 

Câu 4:(2 điểm) Cho biểu thức: Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề) với x > 0, x ≠ 1

a) Hãy rút gọn biểu thức P.

b) Tìm giá trị của x để biểu thức P = 2

Câu 5:(3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AK chia cạnh huyền BC thành hai đoạn KB=2cm và KC=6cm. 

a) Tính độ dài các đoạn thẳng: AK, AB, AC

b) Trên cạnh AC lấy điểm M ( M khác A và C) Gọi H là hình chiếu của A trên BM. Chứng minh rằng BH.BM=BK.BC

c) Chứng minh rằng: SBKH = Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)SBMC. (cos∠ABS)2   .

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán 9 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác