Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English - Cánh diều

Với bộ đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 Tiếng Anh 6.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English - Cánh diều

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Explore English

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1. a. beach

b. season

c. weather

d. read

2. a. flower

b. town

c. slow

d. now

3. a. ride

b. discipline

c. drive

d. Motorbike

4. a. nose

b. color

c. mother

d. Monday

5. a. round

b. house

c. shoulder

d. mouth

Quảng cáo

Make questions from the words underlined

1. I’d like some rice and chicken for dinner.

2. A cake is 5,000 đ

3. I feel tired

4. I go fishing once a week

5. Yes. I often play badminton in the fall.

Read and complete . Use the worlds in the box

Her/ often/ from/ favorite/ French/ likes/

I have two friends. They are Mary and Paul. Mary is …(1)…… England. She is English. Paul is from France. He is ……(2)…… . They are both eleven. Mary ……(3)…… studying mathematics. She often listen to music in …(4)…… free time. Paul likes studying English. He does not like listening to music. He ……(5)….. plays sports in his free time. His ……(6)…… sport is football.

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first

Quảng cáo

1. The Nile is the longest river in the world.

– No river ……………………………………………………………………………………………………………….

2. We will probably visit Japan in the future.

– We might ……………………………………………………………………………………………………………..

3. My brother can run very fast.

– My brother is …………………………………………………………………………………………………………

4. Nga likes badminton best.

– Nga’s favourite ………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 – b; 2 – a; 3 – b; 4 – d; 5 – c;

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 – c; 2 – c; 3 – b; 4 – a; 5 – c;

Make questions from the words underlined

1 – What would you like for dinner?

2 – How much is a cake?

3 – How do you feel?

Quảng cáo

4 – How often do you go fishing?

5 – Do you often play badminton (in the fall)?

Read and complete . Use the worlds in the box

1 – from; 2 – French; 3 – is; 4 – her; 5 – likes; 6 – favorite;

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first

1 – No river is longer than the Nile.

2 – We might visit Japan in the future.

3 – My brother is able to run very fast.

4 – Nga’s favorite sport is badminton.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Tiếng Anh 6 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên