Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)

    Môn Địa Lí lớp 6

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. (1,25 điểm) Gió thổi thường xuyên ở vùng ôn đới là:

A. Gió mùa đông Bắc

B. Gió Đông Cực

C. Gió Tây ôn đới

D. Gió mùa đông Nam

Câu 2. (1,25 điểm) Đới nóng là đới nằm giữa:

A. chí tuyến và vòng cực.

B. hai chí tuyến Bắc - Nam.

C. hai vòng cực.

D. Cực và cận cực

Câu 3. (1,25 điểm) Nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió:

A. Gió đất – biển

B. Gió Đông Bắc

C. Gió Tây Nam

D. Gió mùa

Câu 4. (1,25 điểm) Hồ do hình thành từ khúc uốn sông ở nước ta là:

A. Hồ Tây        B. Hồ Trị An

C. Hồ Gươm        D. Hồ Tơ Nưng

Câu 5. (1,25 điểm) Nước biển và đại dương có những vận động nào?

A. Sóng, thủy triều và dòng biển

B. Sóng thần, dòng hải lưu

C. Các dòng biển nóng và lạnh

D. Triều cường, triều kém và sóng

Câu 6. (1,25 điểm) Một số cây công nghiệp lâu năm tiêu biểu ở nước ta là:

A. Cà phê, cao su, chè

B. Táo, nho, cà phê

C. Thông, tùng, chè

D. Chà là, dừa, cà phê

Phần tự luận

Câu 7. (2,5 điểm) Tại sao sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?

Đáp án và Thang điểm

Câu 1: (1,25 điểm)

Gió thổi thường xuyên ở vùng ôn đới là gió Tây ôn đới.

Chọn: C.

Câu 2: (1,25 điểm)

Đới nóng có giới hạn là nằm từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam (vùng nội chí tuyến). Việt Nam nằm trong đới nóng.

Chọn: B.

Câu 3: (1,25 điểm)

Nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió mùa. Đó là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam.

Chọn: D.

Câu 4: (1,25 điểm)

Hồ Tây là hồ được hình thành từ một khúc uốn sông cũ của sông Hồng.

Chọn: B.

Câu 5: (1,25 điểm)

Nước biển và đại dương có 3 sự vận động. Đó là sóng, thủy triều và dòng biển.

Chọn: A.

Câu 6: (1,25 điểm)

Một số cây công nghiệp lâu năm tiêu biểu ở nước ta là cao su, cà phê, tiêu, điều, chè, dừa,...

Chọn: A.

Câu 7: (2,5 điểm)

Sự phân bố các loại thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loại động vật, bởi vì thực vật và động vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau chủ yếu là về nguồn thức ăn và nơi cư trú. Mức độ tập trung thực vật (phong phú hay nghèo nàn) ở một nơi nào đó quyết định số lượng các loài động vật ăn cỏ và số lượng các loài động vật ăn cỏ quyết định số lượng ăn thịt.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 6 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 6 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 6 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-dia-li-6-hoc-ki-2-lan-2.jsp