Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 6 (có đáp án - Đề 2)



Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 6 (Đề 2)

    Môn Địa Lí lớp 6

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) Khoáng sản không phải là khoáng sản phi kim loại là:

A. Thạch anh

B. Đá vôi

C. Dầu khí

D. Kim cương

Câu 2. (0,5 điểm) Các mỏ khoáng sản dùng để làm nguyên liên liệu sản xuất ra phân bón, đồ gốm, vật liệu xây dựng là:

A. Muối mỏ, apatit, sắt, dầu mỏ, đồng

B. Muối mỏ, apatit, thạch anh, crôm, titan

C. Kim cương, thạch anh, đá vôi, cát, muối mỏ

D. Kim cương, thạch anh, than đá , than bùn, chì, kẽm

Câu 3. (0,5 điểm) Nguyên nhân sinh ra gió là do:

A. các hoàn lưu khí quyển

B. sự chênh lệch của khí áp

C. tác động của con người

D. động lực và nội lực

Câu 4. (0,5 điểm) Sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất gọi là:

A. Khí hậu

B. Nhiệt độ

C. Khí nóng

D. Khí áp

Câu 5. (0,5 điểm) Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:

A. sông ngòi.

B. ao, hồ.

C. sinh vật.

D. biển và đại dương.

Câu 6. (0,5 điểm) Cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm:

A. 0,06°C        B. 0,5°C        C. 0,6°C        D. 0,7°C

Câu 7. (0,5 điểm) Căn cứ vào nguồn gốc hình thành có mấy loại hồ:

A. 3 loại hồ

B. có 4 loại hồ

C. có 2 loại hồ

D. có 5 loại hồ

Câu 8. (0,5 điểm) Các đại dương trên Trái Đất là:

A. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương

B. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương

C. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

D. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương

Câu 9. (0,5 điểm) Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là:

A. 25‰        B. 30‰        C. 35‰        D. 40‰

Câu 10. (0,5 điểm) Nhân tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phân bố động thực vật là:

A. Khí hâu

B. Địa hình

C. Đất

D. Con người

Phần tự luận

Câu 1. (2,5 điểm) Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản? Khoáng sản có phải là nguồn tài nguyên vô tận không? Khi khai thác và sử dụng khoáng sản chúng ta phải làm gì?

Câu 2. (2,5 điểm) Lớp vỏ khí được chia làm mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm)

Các loại khoáng sản tiêu biểu thuộc loại khoáng sản phi kim loại là Muối mỏ, apatit, thạch anh, kim cương, đá vôi, cát, sỏi,...

Chọn: D.

Câu 2: (0,5 điểm)

Các mỏ khoáng sản dùng để làm nguyên liên liệu sản xuất ra phân bón, đồ gốm, vật liệu xây dựng là Muối mỏ, apatit, thạch anh, kim cương, đá vôi, cát, sỏi,...

Chọn: C.

Câu 3: (0,5 điểm)

Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao và nơi có khí áp thấp (chênh lệch của áp thấp và áp cao sinh ra gió).

Chọn: B.

Câu 4: (0,5 điểm)

Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất.

Chọn: D.

Câu 5: (0,5 điểm)

Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là yếu ở biển và đại dương.

Chọn: D.

Câu 6: (0,5 điểm)

Do hiệu ứng phơn nên cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6°C và khi sang sườn dốc bên kia thì xuống 100m nhiệt độ lại tăng 1°C.

Chọn: C.

Câu 7: (0,5 điểm)

Căn cứ vào nguồn gốc hình thành có 3 loại hồ, đó là hồ nhân tạo, hồ núi lửa và hồ móng ngựa.

Chọn: A.

Câu 8: (0,5 điểm)

Trên Trái Đất có 4 đại dương, đó là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Chọn: D.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 30‰.

Chọn: C.

Câu 10: (0,5 điểm)

Nhân tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phân bố động thực vật là khí hậu. Khí hậu là nhân tố chi phối tất cả các thành phần tự nhiên khác như sông ngòi, địa hình, sinh vật và thổ nhưỡng.

Chọn: A.

Phần tự luận

Câu 1: (2,5 điểm)

- Khái niệm:

    + Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

    + Mỏ khoáng sản là nơi tập trung nhiều khoáng sản và cho khả năng khai thác.

- Khoáng sản không phải là tài nguyên vô tận chính vì vậy, khi khai thác phải hợp lí, sử dụng phải tiết kiệm.

Câu 2: (2,5 điểm)

- Lớp vỏ khí được chia thành 3 tầng, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao khí quyển.

- Đặt điểm của tầng đối lưu:

    + Tập trung 90% lượng không khí.

    + Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng.

    + Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6°C.

    + Nơi sinh ra các hiện tượng như mây, mưa, sấm chớp,…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 6 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 6 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 6 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-dia-li-6.jsp