Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) - Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) - Kết nối tri thức

Với bộ 4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Ma trận đề

Chủ đề

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

Phân số - Số thập phân

2 câu

2 câu

1 câu

4 câu

 

1 câu

 

1 câu

 

0,5 điểm

1 điểm

0,25 điểm

2 điểm

 

2 điểm

 

0,5 điểm

6,25 điểm

Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

 

 

1 câu

 

2 câu

1 câu

 

 

 

 

 

0,25 điểm

 

0,5 điểm

1 điểm

 

 

1,75 điểm

Hình học phẳng cơ bản

1 câu

 

1 câu

1 câu

 

1 câu

 

 

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

0,5 điểm

 

1 điểm

 

 

2 điểm

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

10 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số nghịch đảo của –0,4 là:

A. 0,4;

B. 10,4;  

C. 52;

D. 52. 

Câu 2. Biết 1 kg mía chứa 25% đường. Vậy 25 kg mía chứa số lượng đường là:

A. 110kg;

B. 10 kg;

C. 58 kg;

D. 85 kg.                               

Câu 3. Tỉ số của 23 m  và 75 cm là:

A. 1,125;

B. 89;

C. 50;

D. 2225. .

Câu 4. Biểu đồ tranh số điểm 10 của các bạn học sinh lớp 6A

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Tổng số điểm  của các bạn học sinh lớp 6A trong tuần qua là:

A. 17;

B. 34;

C. 51;

D. 30.

Câu 5. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Có bao nhiêu cách gieo để tổng số chấm của hai mặt xuất hiện bằng 4?

A. 5;

B. 12;

C. 3;

D. 2.

Câu 6. Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 lớp 6B thành dãy dữ liệu: 5;  8; 6; 7; 8; 5; 4; 6; 9; 6; 8; 8. Có bao nhiêu bạn dưới 5 điểm?

A. 0;

B. 1;

C. 5;

D. 10.

Câu 7. Số đo của góc ở hình vẽ dưới đây là

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 50°;

B. 70°;

C. 170°;

D. 130°.                               

Câu 8. Cho O là trung điểm của đoạn thẳng PQ, biết PO = 10 cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng PQ bằng bao nhiêu centimet?

A. 2,5 cm;

B. 5 cm;

C. 10 cm;

D. 20 cm.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể):

a) 59+815+211+49+715;

b) 1,4.154945+23:215;

c) 5,34 . 26,15 + 5,34 .(–126,15).

Bài 2. Tìm x biết:

a) 34x+15=16;

b) 214145x320=1;

c) 2,8x32:23=90.

Bài 3: Chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật là 60 m, chiều rộng bằng 35 chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn;

b) Người ta lấy một phần đất để đào ao. Biết 56 diện tích ao là 360 m2. Tính diện tích ao.

c) Phần còn lại người ta trồng rau. Hỏi diện tích ao bằng bao nhiêu phần trăm diện tích trồng rau.

Bài 4. Cho bảng thống kê phỏng vấn thể loại phim yêu thích của các bạn học sinh sau.

Thể loại phim

Hành động

Khoa học viễn tưởng

Hoạt Hình

Hài

Số lượng bạn yêu thích

7

8

15

9

a) Cho biết có bao nhiêu bạn tham gia phỏng vấn?

b)  Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kế trên và cho biết thể loại phim nào được yêu thích nhất?

c) Tính xác suất của sự kiện chọn ra một bạn học sinh mà bạn ấy yêu thích phim hài.

Bài 5. Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho B nằm giữa hai điểm A và C, C nằm giữa hai điểm B và D. Biết rằng AC = 5 cm, BC = 3 cm và AD = 7cm.

a) Chứng tỏ rằng AB = CD.

b) Vẽ tia Ax sao cho góc xAD có số đo bằng 60°. Góc xAD là loại góc gì?

Bài 6. Cho A=131+132+133+...+159+160. Chứng tỏ rằng: A<45.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1. Số đối của phân số 45 là:

A. 45; 

B. 45; 

C.  54;

D. 54. 

Câu 2. Trong các số sau, số nào không bằng 315?

A. 3,2;

B. 320%;

C. 145; 

D. 165. 

Câu 3. Rút ngọn phân số 7.25497.24+21 ta được kết quả?

A. 815; 

B. 23;

C. 2445; 

D. 167. 

Câu 4. Tung đồng xu 1 lần có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 5. Cho biểu đồ cột kép xếp loại học lực hai lớp 6A và 6B dưới đây.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Cho biết số học sinh khá của hai lớp là bao nhiêu?

A. 20;

B. 25;

C. 30;

D. 45.

Câu 6. Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện một đồng sấp, một đồng ngửa khi tung hai đồng xu cân đối 20 lần ta được kết quả dưới đây:

Sự kiện

Hai đồng sấp

Một đồng sấp, một đồng ngửa

Hai đồng ngửa

Số lần

6

10

4

A.  310;

B. 35;

C. 15; 

D. 12.

Câu 7. Cho AB = 6 cm, có M là trung điểm của đoạn thẳng AB,  lấy I là trung điểm của AM, K là trung điểm của đoạn thẳng MB. Độ dài IK bằng:

A. 1 cm;

B. 1,5 cm;

C. 3 cm;

D. 6 cm.

Câu 8. Bây giờ là 5 giờ 30 phút, sau bao nhiêu phút nữa thì kim giờ và kim phút tạo thành góc bẹt?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 30 phút;

B. 45 phút;

C. 60 phút;

D. 120 phút.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) 85,5 – 12,02 + 4,5 – 7,98;

b) 1958:7121514:712;

c) 313.611+913.311313.411

Bài 2. Tìm x biết:

a) 31,5 – x = (18,6 – 12,3) : 3

b) x15=711.321;

c)4.56x=712+13.

Bài 3. Ở lớp 6A, số học sinh giỏi học kỳ I bằng 37 số còn lại. Cuối năm có thêm 4 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng 23 số còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A.

Bài 4. Trong giải bóng đá của trường, Bạn Nam ghi được 2 bàn thắng, bạn Hùng ghi được 4 bàn thắng, Bạn Phong ghi được 6 bàn thắng, còn bạn Dũng ghi được 12 bàn thắng. Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ tranh biểu diễn số lượng bàn thắng mỗi bạn ghi được.

Bài 5.

1. Cho đoạn thẳng AB = 2 cm và M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng AM và MB.

2. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây:

a) Vẽ mOn^ không phải là góc bẹt.

b)Vẽ xOy^ là góc nhọn có điểm A nằm trong góc đó.

Bài 6. Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: x93y=118.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 45% dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45;                

B. 0,045;    

C. 4,5;           

D. 45.

Câu 2. Một đội thiếu niên phải trồng 30 cây xanh. Sau 1 tiếng đội trồng được 16 số cây. Đội còn phải trồng số cây là:

A. 5;

B. 6;

C. 25;

D. 14.                                   

Câu 3. Phân số lớn nhất trong các phân số 49;29;79;59 là: 

A. 49; 

B. 29;

C. 79;

D. 59.

Câu 4. Một xạ thủ bắn 95 viên đạn vào mục tiêu và thấy có 75 viên trúng mục tiêu. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Xạ thủ bán trúng mục tiêu” là:

A.79;

B.2095;                                  

C.419;                                   

D.1519.

Câu 5. Trong hộp có bốn viên bi, trong đó có một viên bi màu vàng, một viên bi màu trắng, một viên bi màu đỏ và một viên bi màu tím. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Hỏi có bao nhiêu kết quả xảy ra đối với màu của viên bi được lấy ra?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.


Câu 6. Biểu đồ tranh dưới đây thể hiện số máy cày của 4 xã.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hãy cho biết trong 4 xã trên xã nào có số máy cày nhiều nhất và bao nhiêu chiếc?

A.Xã A, 50 chiếc.               

B.Xã B, 50 chiếc.

C. Xã C, 60 chiếc.          

D. Xã D, 60 chiếc.

Câu 7. Trong các sắp xếp sau, sắp xếp nào đúng?

A. góc bẹt < góc nhọn < góc tù < góc vuông.

B. góc nhọn < góc vuông < góc tù < góc bẹt.

C. góc vuông < góc nhọn < góc bẹt < góc tù.

D. góc vuông < góc tù < góc bẹt < góc nhọn.

Câu 8. Cho đoạn thẳng AB = 4,5 cm và điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Biết AC=23CB. Độ dài đoạn thẳng AC là:

A. 1 cm;

B. 1,5 cm;

C. 1,8 cm;

D. 2 cm.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) 524+0.75+712:218

b) 23+20%.107;

c) 67.813+613.97413.67

Bài 2. Tìm x biết:

a) x5=23;   

b) 13+23:x=7;

c) 23132x5=32.

Bài 3. Ban tổ chức dự định bán vé trận bóng đã có sự tham gia của dội tuyển Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán được 35 tổng số vé, ngày thứ hai bán được 25% tổng số vé. Số vé còn lại được bán trong ngày thứ ba.

a) Tính tổng số vé đã bán, biết 20% tổng số vé đã bán là 8000 vé.

b) Số vé được bán trong ngày thứ nhất là bao nhiêu?

c) Hỏi số vé đã bán trong ngày thứ ba bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng số vé đã bán.

Bài 4. Thư viện trường THCS đã ghi lại số lượng truyện tranh và sách tham khảo mà các bạn học sinh đã mượn vào các ngày trong tuần như bảng dưới đây:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn số lượng sách mà thư viện cho học sinh mượn?

b) Tổng số truyện tranh mà các em học sinh đã mượn là bao nhiêu?

Bài 5.

1. Cho đoạn thẳng AM = 2 cm và M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng BM và AB.

2. Quan sát hình vẽ bên và cho biết:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Tên các góc có trong hình vẽ.

b) Có tất cả bao nhiêu góc.

Bài 6. Tìm giá trị x thoả mãn: 11.2+12.3+...+1xx+1=20212022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tỷ số % của 315 và 420 là:

A. 100% ;             

B. 12% ;               

C. 30% ;

D. 15%.

Câu 2. Cho biết 15x=34. Số x thích hợp là:

A. x = –20;                           

B. x = –12;

C. x = 20;

D. x = 57.

Câu 3. Bác Hoa gửi tiết kiệm 15 000 000 đồng với lãi suất 0,6% một tháng thì sau một tháng bác thu được số tiền lãi là:

A. 9 000 đồng;                                                    

B. 15 090 000 đồng;

C. 90 000 đồng;

D. 900 000 đồng.

Câu 4. Khi tung hai đồng xu khác nhau. Có mấy kết quả có thể xảy ra?

A. 4;

B. 3;

C. 2;

D. 1.

Câu 5. Từ bảng điều tra về các loại kem yêu thích của 30 khách hàng ở tiệm của Mai dưới đây, em cho biết Mai đang điều tra vấn đề gì?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. Các loại kem yêu thích của 30 khách hàng;

B. Số lượng kem bán mỗi ngày;

C. Loại kem khách hàng thích nhất trong tiệm của nhà Mai;

D. Số lượng nguyên vật liệu đặt trong ngày.

Câu 6. Khi gieo một đồng xu 15 lần. Nam thấy có 9 lần xuất hiện mặt ngửa. Xác suất thực nghiệm của mặt sấp là:

A. 35;

B. 53;

C. 52;                                   

D. 25.

Câu 7. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai tia Ox và Oy chung gốc O thì đối nhau.     

B. Hai tia Ox và Oy nằm trên một đường thẳng có x, y cùng phía với O thì đối nhau.

C. Hai tia Ox và Oy chung gốc O thì trùng nhau.                                

D. Hai tia Ox và Oy nằm trên một đường thẳng có x, y cùng phía với O thì trùng nhau.

Câu 8. Số đo của góc ở hình vẽ dưới đây là

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 40°;                                 

B. 45°;                                 

C. 130°;                               

D. 135°.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) 135+3252

b) (1,6).1564+0,82415:323

c) 79.811+719.311+1219

Bài 2. Tìm x biết:

a) 8x = 7,8x + 25;

b) 413+3x.235=235;

c) 34+34x12+16=1.

Bài 3. An đọc sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc 13 số trang ngày thứ hai đọc 58 số trang còn lại, ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính số trang của cuốn sách?

Bài 4. Một cuộc khảo sát phương tiện đi làm trong toàn thể nhân viên của một công ty cho thấy có 35 nhân viên đi xe buýt, 5 nhân viên đi xe đạp, 20 nhân viên đi xe máy, 7 nhân viên đi ô tô cá nhân, không có nhân viên nào sử dụng các phương tiện khác.

a) Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lượng nhân viên sử dụng mỗi loại phương tiện đi làm.

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số lượng nhân viên sử dụng mỗi loại phương tiện đi làm?

c) Hãy tính xác suất của sự kiện chọn ra một nhân viên đi xe máy đi làm.

Bài 5. Cho đoạn thẳng AB = 5 cm. Trên đoạn AB lấy điểm C sao cho AC = 3 cm.

a) Tính BC.

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2 cm. So sánh độ dài CD và AB.    

Bài 6. Với giá trị nào của x các phân số sau có giá trị là một số nguyên C=2x+1x3.

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương và học kì:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Toán 6 | Đề thi 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học