Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 2 cực hay, có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 2 cực hay, có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 6

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 26+27)

Câu 1: Năm 906 nhà Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ: Tiết Độ Sứ An Nam Đô hộ phủ nói lên điều gì?

A. Còn phụ thuộc ít nhiều vào nhà Đường nhưng đất nước bước đầu đã có chủ quyền tự chủ.

B. Sự nhượng bộ của nhà Đường.

C. Sự bất lực của nhà Đường.

D. Nước ta độc lập hoàn toàn.

Câu 2: Những hành động của Khúc Thừa Dụ nhằm mục đích gì?

A. Củng cố nền độc lập, “nhân dân được yên vui”.

B. Bãi bỏ các thứ lao dịch và định lại mức thuế.

C. Củng cố thế lực họ Khúc.

D. Xây dựng bước đầu nền độc lập của đất nước đất nước theo đường lối của mình.

Câu 3: Khúc Thừa Dụ được suy tôn là

A. Khúc Tiên Chủ.

B. Khúc Trung Chủ.

C. Khúc Hậu Chủ.

D. Khúc Tiên Đế

Câu 4: Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, người lên thay là

A. Độc Cô Tổn.

B. con trai ông là Khúc Hạo.

C. Cao Chính Bình.

D. Ngô Quyền.

Câu 5: Sau khi lên thay cha, Khúc Hạo đã quyết định xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối.

A. chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị nhân dân đều được yên vui.

B. chính sự cốt chuộng cứng rắn, nhân dân đều tuân theo mà đất nước được yên ổn.

C. làm theo chính sách trước kia của Khúc Thừa Dụ.

D. thi hành luật pháp nghiêm ngặt.

Câu 6: Để chuẩn bị cho cuộc chống quân xâm lược, Ngô Quyền tấn công vào Đại La bắt giết Kiều Công Tiễn nhằm:

A. Trừ khử kẻ thù sau lưng trước khi quân Nam Hán vào.

B. Tiêu hao quân địch.

C. Chia rẽ lực lượng.

D. Hạn chế sức mạnh kẻ thù

Câu 7: Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm độc đáo là

A. Quân sĩ đông.

B. Vũ khí hiện đại.

C. Lợi dụng thủy triều lên xuống làm trận địa cọc ngầm.

D. Biết trước được kế giặc.

Câu 8: Trận địa bãi cọc ngầm được Ngô Quyền cho xây ở đâu trên sông Bạch Đằng?

A. Ở thượng lưu.

B. Ở hạ lưu.

C. Ở hai bên.

D. Gần cửa biển.

Câu 9: Ngô Quyền cho quân mai phục ở đâu?

A. Ở tả ngạn.

B. Ở hữu ngạn.

C. Ở hai bên bờ.

D. Ở thượng lưu.

Câu 10: Năm 905, ai là người được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình, giành quyền tự chủ cho đất nước?

A. Dương Đình Nghệ.

B. Đinh Công Trứ.

C. Khúc Hạo.

D. Khúc Thừa Dụ.

Đáp án

1-A2-D3-A4-B5-A
6-A7-C8-D9-C10-D

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tuyển tập Đề kiểm tra Lịch Sử 6 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Lịch Sử lớp 6 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Lịch Sử lớp 6 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-15-phut-lich-su-6-hoc-ki-2-lan-2.jsp